Dit artikel is de derde en laatste in een drieluik over de inhoud van de Bijbel, de inhoud van het christelijk geloof, de relatie tussen die twee en de verhouding tussen God en ons mensen. In dit derde artikel ga ik in op de vraag die aan het einde van het tweede artikel werd gesteld. Namelijk hoe het komt dat christenen zo verschillend denken over de verhouding tussen ellende, verlossing en dankbaarheid. En waarom christenen op zoek zijn naar een begrijpbaar antwoord van het vraagstuk rond zonde, rechtvaardiging en heiliging.

Het antwoord op bovenstaande vragen wordt vaak gezocht in de theologische wetenschap. Begrijpelijk want die houdt zich bezig met het lezen van de Bijbel. Professoren van theologische universiteiten kunnen ons uitleggen dat er verschillende manieren van Bijbellezen en Bijbeluitleg zijn en dat je daardoor ook tot verschillende inzichten kunt komen. Hermeneutiek noemen we dat met een moeilijk woord. In dit artikel laat ik die wetenschap even voor wat het is. Ik wil de vragen eens vanuit een ander perspectief bekijken. Namelijk vanuit het perspectief van Gods grootheid en het feit dat het verstand van ons mensen beperkt is.

 

Heb jij wel eens ergens effe geen zin in? In plaats van je huiswerk maar even je facebook checken. Of als je ouders je vragen om de vaatwasser uit te ruimen, dat je dan maar snel de trap opgaat naar je kamer?

Heel herkenbaar, al zeg ik het zelf. Iedereen loopt, denk ik, wel eens dingen uit de weg. Zelf heb ik ook niet altijd overal even veel zin in. Ik zit nu in een tentamenperiode met allemaal toetsen en dan krijg je als student wel eens last van SOG. Studie Ontwijkend Gedrag. Opeens doe ik dingen waar ik normaal helemaal geen zin in heb: kamer schoonmaken, alle email ordenen en papieren bij elkaar zoeken. Plotseling ga ik koken en hardlopen. Alles doen, om maar niet te hoeven studeren.

Hoe kun je het geloof verdedigen wanneer een niet-gelovige je kritische vragen stelt? Hoe ga je binnen de kerk met dergelijke vragen om? Want ook daar komen die vragen naar voren. Ze worden niet alleen door jongeren gesteld maar ook door ouderen. Hoe moet je op die vragen ingaan? Welke argumenten gebruik je en welke juist niet?

In Ede zijn voor theologisch belangstellenden een aantal lezingen gehouden over apologetische vragen. Dat gebeurde onder verantwoordelijkheid van de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Bond 'Johannes Calvijn' in samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede. De gehouden lezingen zijn gebundeld in een boek dat de titel draagt 'Verantwoorde hoop'. Deze titel is een verwijzing naar een woord van de apostel Petrus over de bereidheid tot verantwoording aan een ieder die rekenschap vraagt van de hoop die in ons is (1 Pet. 3, 15).

 

Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen. Indien hij naar u luistert, hebt gij uw broeder gewonnen. Indien hij niet luistert, neem dan nog een of twee met u mee, opdat op de verklaring van twee getuigen of van drie elke zaak vaststa. Indien hij naar hen niet luistert, zeg het dan aan de gemeente. Indien hij naar de gemeente niet luistert, dan zij hij u als de heiden en de tollenaar.
Matteüs 18:15-17 (NBG)

Is er gehandeld naar het voorschrift van Matteüs 18? Als die vraag op een kerkelijke vergade-ring gesteld wordt, weet iedereen meteen dat daarmee de verzen 15-17 worden bedoeld. Maar dan zoals die verzen in de artikelen 72-74 van onze kerkorde zijn uitgelegd en vastgelegd.

Keer op keer is er in de kerken in conflictsituaties discussie over de vraag of op dit punt de kerkorde juist is toegepast en de procedure correct is gevolgd.

Dit is het tweede artikel in een reeks van drie over de inhoud van de Bijbel, de inhoud van het christelijk geloof, de relatie tussen die twee en de verhouding tussen God en ons mensen. Het eerste artikel ging over twee zogenaamde modellen: het lineaire catechismus model en het geloofsmodel van de gelijkzijdige driehoek. Zoals beloofd gaan we in dit artikel op zoek naar wat er in de Bijbel staat. Met daarbij de vraag: wat en hoe leest u?

Bovenstaande vraag ‘wat en hoe leest u?’ vóóronderstelt dat er verschillende manieren van Bijbellezen zijn. Het is goed om eerst bij die vraag stil te staan. Is dat zo? Zijn er verschillende manieren waarop je de Bijbel kunt lezen? Is de Bijbel voor meerdere manieren van uitleg vatbaar? Het antwoord is wat mij betreft ‘ja’ en ‘nee’.

 

Commentaar

 • Verslavingen 2024-07-12 17:57:04

  Ruim een op de vijftien jongeren gokt weleens online, zo blijkt uit een onderzoek van het...

 • All Nations 2024-06-28 17:42:30

  Vorige week was ik met een groep studenten van de Theologische Universiteit Apeldoorn bij All...

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...