ImageFrancine Rivers, Mijn moeders hoop, vertaald door Hella Willering, uitgegeven door Voorhoeve in Kampen, ISBN 978 90 297 1900 1, prijs ? 22,50

De lezersschare van de romans van Rivers groeit, het aantal van haar romans ook. Bejubeld worden haar boeken door de uitgever, in de christelijke pers en door vele lezers. Dat maakte me nieuwsgierig. Daarom las ik deze roman. Het is een verhaal dat niet zonder enige diepgang is. Toch viel deze roman me niet mee.
Rivers vond het uitgangspunt voor dit verhaal in haar eigen familiegeschiedenis. Haar oma kwam uit Steffisburg in Zwitserland, net als Martha, ??n van de hoofdpersonen uit deze roman. Rivers? oma kwam in hun gezin helpen toen haar moeder tuberculose kreeg. Dat was voor het hele gezin een moeilijke tijd. Haar moeder had de verpleegstersopleiding gedaan en leerde toen een verpleeghulp kennen die haar man werd.
Deze en andere autobiografische gegevens heeft de schrijfster gebruikt om haar eigen verhaal te maken over Martha (afkomstig uit het Zwitserse Steffisburg) en Niclas (van Duitse afkomst). Zij vinden na veel omzwervingen hun plek in Amerika. Vier kinderen krijgen zij, een zoon en drie dochters. Het verhaal gaat vooral over moeder Martha en haar oudste dochter Hildemara.

ImageIn de titel van dit artikel staat na het woord ?uitschrijven? een aantal puntjes. Die worden meestal in een zin neergezet om de lezer tot een moment van stilte te manen: er wordt iets gezegd dat tot speciale bezinning stemt. Zo is het hier ook bedoeld: in deze artikelen wordt een zaak aangesneden die verdriet doet en daarom tot nadenken stemt.

Het woord ?uitschrijven? is bedoeld in de betekenis die u in Van Dale kunt vinden: iemand ?boeken als niet meer aanwezig?; of: ?een bewoner schrappen uit het bevolkingsregister?. Vooral die laatste definitie raakt de bedoeling van het gebruik van het woord in deze artikelen: we hebben het over leden van de gemeente waarbij de kerkenraad tot het finale besluit komt om hen uit het ledenbestand te schrappen. Ik besef dat dit in feite een heel lelijke verwoording is en wil mij dan ook haasten om er ?kleur aan te geven?. We hebben het over een heel tere zaak: een kerkenraad constateert dat een lid feitelijk, gezien diens opstelling, niet meer tot de gemeente van Christus wil horen en neemt het besluit om dat dan ook daadwerkelijk te constateren en de naam van deze broeder of zuster te schrappen uit het ledenregister van de kerk. Voortaan staat hij/zij niet meer in de gemeentegids die een keer in de zoveel jaar uitkomt. Dat is pijnlijk, zeker ook wanneer we denken aan familieleden van de betrokkene. Daarom zal een kerkenraad niet over ??n nacht ijs gaan wanneer hij een dergelijk besluit neemt. We zullen daar nader op ingaan.  

Ik ben een groot zondaar, dominee. Dat zei een oude zuster tegen me. Het was een lieve vrouw. Ik bezocht haar graag op haar kamer in het bejaardentehuis. Ze was altijd vriendelijk en blijmoedig. In onze gesprekken vertelde ze over vroeger en over haar man en kinderen. Verder spraken we over kerkelijke zaken, want ze was heel meelevend. Maar bovenal sprak ze vanuit een oprecht geloof vaak en graag goed van God. Vooral daarom was het een genoegen haar op te zoeken.
Als het over God en geloof ging, zei ze wel heel vaak dat ze een groot zondaar was. Toen ze dat die keer weer zei, vroeg ik: ?Wat doet u dan voor zonden?? Even wist ze niet wat ze moest zeggen, zo schrok ze van mijn vraag. Met een blik vol onbegrip keek ze mij aan. Toen zei ze: ?Maar dominee, dat weet u toch wel? Dat hoef ik u toch niet te vertellen??
?Dat hoeft ook niet?, zei ik, ?maar ik heb nooit gehoord welke grote zonden u hebt gedaan. Van u niet en van anderen niet.? 

Jozef Deleu, 555 Gedichten over leven, liefde en dood, Groot Verzenboek, een uitgave van  Lannoo/Podium, prijs ? 24,95

De eerste druk van dit boek verscheen in 1976. In de loop der jaren is het meer dan eens herzien. In 2009 kwam de veertiende druk uit, herzien en uitgebreid. In datzelfde jaar verscheen de vijftiende druk. De uitgave is in twee versies verkrijgbaar: gebonden en paperback. Gebonden kost deze bundel ? 39,95.
Deleu is een groot liefhebber van po?zie. Deze bloemlezing is de vrucht van een levenslange omgang met gedichten. Met deze bundel richt de samensteller zich op een zo groot mogelijk publiek. Hij wil zijn lezers een evenwichtig beeld geven van onze moderne po?zie. Met ?onze? bedoelt hij de moderne dichtkunst in Belgi? en Nederland, die begint bij Guido Gezelle in het Zuiden en Herman Gorter in het Noorden. Gedichten die hij voor een groot publiek te moeilijk acht, heeft hij buiten deze bundel gehouden. Hieruit kan niet de conclusie worden getrokken dat deze bundel gedichten bevat die door ieder die van een gedicht houdt (meteen) begrepen kunnen worden. Want het is wel een bundel gedichten van literair niveau.

ImageIn twee eerdere artikelen heeft Alle Broersma het IDO voorgesteld en iets van het werk laten zien. In dit laatste artikel geeft hij wat achtergronden.
Als we horen: het IDO, van de kerken, is er zeker vooral voor kerkmensen, dan leggen we uit dat we inderdaad van de kerken zijn, maar dat we hulp bieden aan iedereen in de Lelystadse samenleving die op onze weg komt. Onze hulp richt zich met name op mensen in onze stad die - door welke oorzaak ook - in problemen zijn gekomen en op niemand terug kunnen vallen. Dat betekent dat we vaak met schrijnende situaties te maken krijgen.

Vrijwilligersbeleid
?We? zijn de vrijwilligers, grotendeels afkomstig uit de in IDO participerende kerken. Om die vrijwilligers hun werk goed te laten doen bieden we hen regelmatig scholing aan voor hun werk. Want vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. We stellen als IDO er een eer in met onze vrijwilligers werk van professionele kwaliteit te leveren. Daarom zijn beroepskrachten onmisbaar: zij zijn de steun waardoor vrijwilligers hun werk kunnen doen, de praatpaal om uit te praten en de adviseur bij grote problemen. In het bestuur hebben we een vrijwilligersbeleid ontwikkeld en wordt er jaarlijks geld gereserveerd voor samenbindende activiteiten. We zijn er trots op dat veel vrijwilligers zich graag binnen het IDO dienstbaar willen maken. Bij een wervingsactie begin dit jaar met informatieavond en de IDO-zondag hebben zich weer een 40 nieuwe vrijwilligers voor verschillende activiteiten gemeld.

Commentaar

 • De koning als dienaar 2023-05-19 18:22:03

  Nog steeds ben ik aan het bijkomen van de kroningsplechtigheid van Charles III. De...

 • Gedenken en vieren 2023-05-04 13:00:26

  Deze week, op 4 mei, herdenken we de doden uit de Tweede Wereldoorlog, de slachtoffers die vielen...

 • Jaarboek CGK 2023-04-21 14:46:35

  Het nieuwe jaarboek van de Christelijke Gereformeerde Kerken is weer uit. Alle ge-update...

 • Het feest van de Psalmen 2023-04-07 12:07:39

  Dit jaar bestaat de psalmberijming van 1773 maar liefst 250 jaar. Er was een tijd dat deze...