Ik werd uitgenodigd voor een gesprek. Ik ging er goedsmoeds heen, want het was een aardig stel met drie leuke kinderen. Het bleek echter dat het echtpaar alleen maar een mededeling wilde doen. Die deden zij meteen.
?Wij hebben besloten over te gaan naar een evangelische gemeente?, zei de man. Ik keek hen verbijsterd aan, eerst niet wetend wat ik moest zeggen. ?Waarom?, was het enige wat ik tenslotte kon uitbrengen. ?We zijn daar twee keer geweest. We voelen ons er helemaal thuis. Sterker nog, het voelt als thuiskomen.? Dat was het antwoord dat ik kreeg.
Ik kon daarna meteen wel naar huis gaan. Maar ik deed dat niet. ?We hebben niet geweten dat jullie je niet in onze gemeente thuis voelden?, zo probeerde ik. ?Wij voelden ons eerst wel thuis in de gemeente. Maar de laatste tijd werd dat minder. Want uw preken zijn zo somber. Ze gaan bijna alleen maar over zonde en ellende. Alleen op het eind gaat het nog even over de genade. Wij vinden dat eenzijdig. Daarom gingen we naar de evangelische gemeente. We wisten het meteen: dit is het.?

ImageBijgaand gedicht ontvingen we van mevrouw E.D. van Dijk-van Heest uit Kampen.
Zij schreef daarbij de volgende toelichting:
?Het volgende gedichtje stuur ik u toe, niet omdat het mijn favoriete gedicht is, want ik houd van gedichten en heb vele favorieten. Maar waarom ik juist dit gedichtje stuur is om de volgende reden. Vanaf september 1950 tot 1953 werkte ik als leerling-verpleegster in het Sanatorium Sonnevanck te Harderwijk. Dit was toen een sanatorium voor tuberculose pati?nten. Na gewerkt te hebben op een afdeling met pati?nten die vol bed hadden en ook lopende pati?nten, kwam ik op het kinderpaviljoen en werd daarna overgeplaatst naar het Emma paviljoen en daar lagen alleen gipspati?nten. Deze pati?nten verschillen zo in verpleging met pati?nten die zich bewegen kunnen. Deze gipspati?nten konden zelf niets, moesten met alles geholpen worden en waren dus geheel afhankelijk van de verzorgenden.

ImageTrouwe lezers van dit Kerkblad weten inmiddels ? en wisten vermoedelijk allang ? van de vormingscursus die al gedurende een lange reeks van jaren in onze kerken gegeven wordt op een tiental zaterdagen in het winterseizoen. Verdeeld over een viertal plaatsen, waaronder in het Noorden Drachten, komen een aantal honderden belangstellenden, jongeren en ouderen, broeders en zusters, vooral van binnen maar ook van buiten onze kerken, bijeen om na te denken over een aantal onderwerpen onder leiding van verschillende docenten. Terwijl inmiddels de uitnodiging voor de nieuwe cursus al te lezen is in de kerkelijke bladen, vertellen de cursusleiders van het afgelopen seizoen iets over het onderwerp, dat zij behandeld hebben. Uiteraard ook met de bedoeling uw en jouw belangstelling te wekken voor de cursus van het nieuwe seizoen.
Omdat de schrijver van dit artikel tot de docenten behoorde, kreeg ook hij het verzoek tot het schrijven van een artikel over het onderwerp dat hij behandelde: het Bijbelboek Dani?l.

Temidden van de 66 boeken van de Bijbel en de 39 boeken van het Oude Testament, neemt Dani?l een merkwaardige plaats in. In onze vertalingen heeft het boek een plaats gekregen tussen de Profeten, als laatste van de vier grote en vlak voor de 12 kleine profeten. Wij noemen Dani?l dan ook een profeet en zijn boek een profetisch boek. En ongetwijfeld is Dani?l een profeet. De Heere Jezus noemt hem zo in Mt.24: 15. In het Hebreeuwse Oude Testament heeft Dani?l echter een plaats in het derde deel van Tenach, de Joodse aanduiding van het Oude Testament: in de Geschriften, tussen Esther en Ezra in. Dani?l is kennelijk meer dan een profeet. We kunnen hem vergelijken met de schrijver van de Nieuwtestamentische Openbaring: Johannes. Hij is een profeet met een apocalyptische boodschap.

ImageWaar staat de kerk in onze maatschappij? Wat is de rol van de kerk in wat wij het ?publieke domein? noemen. In dit boek tracht prof. dr. J.C. Kennedy daarop een antwoord te geven.

Kennedy is in Amerika afgestudeerd in theologie, in buitenlandse betrekkingen en in geschiedenis. Sinds 2007 is hij hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij schreef een proefschrift over culturele veranderingen in Nederland gedurende de zestiger jaren van de vorige eeuw. De positie van de protestantse kerk in de samenleving is de afgelopen 150 jaar niet dezelfde geweest. Kennedy wijst vier rollen aan -  min of meer achtereenvolgens -  die de kerk in die periode heeft gehad. Tot het eind van de negentiende eeuw kunnen de kerken beschouwd worden als nauw betrokken op de samenleving. Dat hing samen met de band die er was tussen de staat en de kerk. De overheid had grote invloed (reglementair, financieel) op de kerk. De kerk op haar beurt werd gezien als een onmisbare steunpilaar van de openbare orde. Een verschuiving naar de tweede rol vindt plaats aan het begin van de twintigste eeuw.

David Mitchell, De niet verhoorde gebeden van Jacob de Zoet, vertaald door Harm Damsma en Niek Miedema, uitgegeven door Ailantus in Amsterdam, prijs ? 18,95.

Ailantus is een literaire uitgeverij die in 2007 van start is gegaan, als onderdeel van Boom uitgevers. Er wordt naar gestreefd eigenzinnige literatuur van hoge kwaliteit uit te geven. De roman van Mitchell is de eerste die ik uit haar fonds las. Dat is in elk geval een roman van hoge kwaliteit. Daarom staat deze roman op de longlist van 13 boeken voor de Man Booker Prize 2010. In Nederland verscheen de eerste druk in mei 2010 en in augustus was er al een vijfde druk nodig.

De oorspronkelijke titel van dit boek is: The Thousand Autums of Jacob de Zoet. Duizend herfsten is een aanduiding voor Japan. De hoofdpersoon, Jacob de Zoet uit Domburg, neef van een dominee, vertrekt in 1799 voor vijf jaar naar Japan, maar het worden zeventien jaar. Ook als hij teruggekeerd is, komt hij niet los van Japan.
De Nederlandse titel wijst er op dat de gebeden van Jacob voor belangrijke zaken in zijn leven niet verhoord zijn. Welke van zijn gebeden wel zijn verhoord, blijft open.

Commentaar

 • TaizĂ© 2023-06-02 17:56:34

  In de week van Hemelvaart mocht ik samen met zeven jonge(re) gemeenteleden vijf dagen op reis. We...

 • De koning als dienaar 2023-05-19 18:22:03

  Nog steeds ben ik aan het bijkomen van de kroningsplechtigheid van Charles III. De...

 • Gedenken en vieren 2023-05-04 13:00:26

  Deze week, op 4 mei, herdenken we de doden uit de Tweede Wereldoorlog, de slachtoffers die vielen...

 • Jaarboek CGK 2023-04-21 14:46:35

  Het nieuwe jaarboek van de Christelijke Gereformeerde Kerken is weer uit. Alle ge-update...