{mosimage}Een poosje geleden besprak ik in dit blad van deze schrijver het boek Als God ver weg voelt. Van de hand van deze apologeet (verdediger van het christelijk geloof) verscheen ook Jezus en de goden. In zijn voorwoord geeft Zacharias aan dat hij dit boek schrijft in een postmodern klimaat: je kunt denken wat je wilt, zolang je maar niet beweert dat dat de waarheid is. Een klimaat met veel ‘waarheden’. De schrijver sluit zich niet aan bij dat klimaat. Hij stelt: “Het klimaat is veranderlijk. De waarheid niet” (12).

In Jezus en de goden verdedigt hij de ‘uitzonderlijkheid van de christelijke boodschap’. Het idee dat alle godsdiensten (uiteindelijk) gelijk zijn is niet zijn idee. Dat idee deed de schrijver op in India waar hij opgroeide en die opvatting wordt ook in de westerse wereld door velen gedeeld. Er zijn meer wegen die tot de waarheid leiden. De openheid die doorklinkt in het ‘meer wegen-concept’ is schijn. “Iemand die zegt: ‘Je moet overal voor openstaan’ bedoelt eigenlijk: ‘Je moet overal voor openstaan waar ik voor opensta, en alles waar ik het mee oneens ben, daar moet jij het ook mee oneens zijn”.

{mosimage}Te modern en een nodeloze nieuwigheid. Dat was een reactie van predikanten in 1637 bij de verschijning van de nieuwe vertaling, de Statenvertaling. Het gewone kerkvolk vroeg zich af of zij misschien jarenlang een valse Bijbel hadden gelezen. In 1643 sprak een predikant uit Elburg nog steeds over de SV als een oneerbare nieuwigheid.

Op 4 december 2010 werd de Herziene Statenvertaling (HSV) gepresenteerd. Deze versie van de SV roept ook scherpe afwijzing op, vooral in de gereformeerde gezindte. Maar er zijn ook veel positieve reacties, zowel binnen als buiten de gereformeerde gezindte. Hier volgt mijn reactie.

Herzien
Het initiatief voor de herziening van de SV ging uit van de Gereformeerde Bond. Dat gebeur-de vanuit de overtuiging dat de SV de beste Nederlandse vertaling van de Bijbel is, maar met een verouderde taal voor mensen van nu, vooral voor de jeugd.
Er werd een stichting gevormd met leden uit de genoemde Bond, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Gemeenten. Deze stichting begon in 2002 met de noodzakelijk geachte herziening.
Om twee redenen twijfelde ik aan die noodzaak.

{mosimage}De HERE God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren
Genesis 2:15

Wat heeft deze tekst ons te zeggen, mensen die leven na de hof van Eden? Het is duidelijk dat het verschil tussen Eden en heden ingrijpend is, door de verwoestende kracht van de zonde. Maar we moeten beseffen dat in Genesis 1 en 2 Gods bedoeling met zijn schepping wordt verwoord. God heeft de mens een plaats op aarde gegeven. Het is daarom ons gegeven de aarde te bewerken en te bewaren.  Die gave is een opgave. Daar gaan we niet goed mee om. Want we willen zelf als God zijn. Daarom zijn we het niet eens met de plaats en taak die onze Schepper ons heeft gegeven.
Maar met Genesis 2:15 in de hand weten we er wel raad mee. We zijn geroepen om de aarde te bewerken en te bewaren! Wij hebben daarom het recht over de schepping te heersen.
Dat recht hebben we niet gekregen, we hebben het genomen. We gebruiken dat vermeende recht voor roofbouw op en uitbuiting van de schepping. We heersen over de schepping in ons eigen belang. Dat is nu juist zonde. Daarom berouwde het de HERE dat Hij de mens had gemaakt (Gen. 6:6). Daarom spreekt Hij van oordeel. Zijn oordeel werd voltrokken door de zondvloed en zal nog ingrijpender worden voltrokken in het eindoordeel.

Vraag:
De laatste tijd heb ik me intensief verdiept in de bijbel en ook belijdenis van mijn geloof af mogen leggen. Eigenlijk vind ik alles heel mooi en rijk in het geloof: het evangelie, de kerkdiensten, de psalmen en de omgang met de Heere. Maar een ding vind ik heel erg moeilijk te verwerken, namelijk de leer van het eeuwig verderf. Ik kan dat niet alleen moeilijk rijmen met de liefde van God, maar eeuwig straffen lijkt me ook disproportioneel, zeker t.o.v. degenen die nooit in aanraking met het evangelie zijn gekomen.

{mosimage}De Evangelische Hogeschool in Amersfoort staat bij velen bekend om het EH-Basisjaar. Al meer dan 30 jaar komen jongeren na de middelbare school naar de EH voor een tussenjaar, om na te denken over zichzelf, hun relatie met God en de studiekeuze. Vijf jaar geleden startte er iets nieuws: het EH-Traject, inmiddels uitgegroeid tot vast onderdeel van het EH-aanbod.

Els van Dijk, directeur van de EH, vertelt over het ontstaan van het EH-Traject. ‘Regelmatig kwam in het najaar het verzoek van jongeren om tijdens het jaar alsnog in te stromen in het EH-Basisjaar. Hun studie was gestrand, ze zaten niet op de goede plek. Maar om goed mee te kunnen doen, misten ze belangrijke informatie uit de beginperiode van het jaar. Ook werden we geconfronteerd met de cijfers over uitval in het hoger onderwijs; die is bijzonder hoog.  Hier zagen wij een gat in de markt. Daarom besloten we een kort traject van vijf maanden te beginnen, met de start op 1 februari. Dat is namelijk het moment waarop veel studenten besluiten te stoppen met hun studie.’

Commentaar

 • Start 2023-09-22 17:35:43

  Het vorige nummer van het Kerkblad was het officiële startnummer. Dit Commentaar schrijf ik op de...

 • Afscheid van Kees 2023-09-09 07:50:33

  Je kunt die SGP-Kamerleden niet verwijten dat het jobhoppers zijn. Van die mensen die altijd...

 • Stemmen 2023-08-25 08:26:41

  Het is nog lang geen 22 november, de dag waarop we de nieuwe leden van de Tweede Kamer mogen...

 • Oog voor de schepping 2023-08-10 14:54:37

  ‘Het geld ligt op straat.’ Die woorden las ik pas in een interview in de EO Visie. Een mevrouw...