Zondag bad de voorganger in Dronten voor christenen die zich inzetten voor hem die zijn straf had uitgezeten. Als je het nieuws een beetje bij houdt dan weet je dat dit over Benno L. gaat. Ik wist niet dat de vrijwilligers die zich hadden aangemeld leden waren van de kerken in Leiden. Het eerste gevoel dat bij mij boven kwam was dankbaarheid en trots. Zo zou Jezus willen dat we met onze naaste omgaan. En zo komt de kerk ook eens positief in het nieuws. Het is ook goed dat de stad Leiden huisvesting heeft geboden voor deze ex-gedetineerde. Hij zal toch ergens moeten wonen en zo heb je zicht op zijn doen en laten.

Een dag later las ik in de krant dat er veel vrijwilligers waren.

Hoe zou hij het maken? We hebben zeker al vijf jaar geen contact meer gehad. Erg rustig zal hij zich wel niet voelen met al dat nieuws in de krant. Ik herinner me hem als een oprechte jongen. Met al zijn krachten verzette hij zich tegen zijn gevoelens. Hij wilde ze niet volgen, Christus wilde hij volgen. Boven zijn computer had hij een bijbeltekst opgehangen. In grote letters. Die woorden moesten hem weerhouden om naar kinderporno te gaan zoeken. Meestal lukte dat. Maar soms ging hij er toch doorheen. Een keer ging hij zover dat hij er voor betaalde. Dat werd in Amerika geregistreerd en aan de Nederlandse recherche doorgegeven. Op een dag vielen ze zijn huis binnen. Hij werd opgepakt wegens het in bezit hebben van kinderporno. Er kwam een bericht in de krant. Er kwamen bedreigingen. Hij raakte zijn werk en zijn woning kwijt.

'Het is onmogelijk om met ongelovigen zinvol over God te spreken, zonder dat het over zonde en schuld gaat.' Terecht heeft Stefan Paas daarop gewezen, in een lezing onlangs in Kampen bij het afscheid van missoloog Kees Haak.

In een geloofsgesprek met een niet-gelovige mag je de liefde van God uittekenen, zijn zorg over zijn schepselen, de balans die Hij biedt in moeilijke tijden en de rust die zijn kinderen ervaren. Opdat deze niet-gelovige tot bekering komt. Welk doel zou je anders voor ogen kunnen hebben? God kan deze prachtige zaken waarover je mag spreken zeker gebruiken om mensen tot geloof te brengen.

Een paar weken geleden waren we in de stad Groningen om straatinterviews te doen met het oog op een kerkdienst waarin het zal gaan over de vraag wat het verschil is tussen een gelovige en een niet-gelovige. Tussen christenen en niet-christenen.

 

Een paar zaken vielen mij op. In de eerste plaats dat behoorlijk wat geïnterviewden het ‘prima’ vonden als anderen geloofden maar dat zij er zelf geen enkele belangstelling voor hadden en dat zij geen enkele aandrang voelden om zich in het verschijnsel ‘geloven’ te verdiepen. Basale desinteresse zou ik dat willen noemen. Het tweede dat naar boven kwam was dat men echt moeite had met gelovigen die zich opdringen. Eén van hen zei: ‘De gelovigen aan wie je het niet merkt, dat zijn de beste!’ Eén vrouw wilde absoluut geen vraaggesprek. Ik sprak met haar zonder dat het opgenomen werd. Ze vertelde o.a. over de hypocrisie die ze in de kerk (waar ze destijds zondagschooljuf was geweest) was tegengekomen. Ze was al jaren geleden ‘klaar’ met geloof en kerk.

Lichter leven. Dat is het thema dat centraal staat in deze Maand van Spiritualiteit. Zou dat lukken als de aarde, zoals in Groningen, soms onder je voeten trilt? Of is lichter leven vooral weggelegd voor mensen in gunstiger omstandigheden? Lichter leven, dat wil zeggen: minder tobberig, kan lukken wanneer  we de onvermijdelijke ‘zwaarte’ van het leven aanvaarden. In plaats van ons ertegen te verzetten, wat immers alleen maar extra energie vergt. Maar werkelijke aanvaarding, van bijvoorbeeld ziekte, werkeloosheid of  dreiging, is niet gemakkelijk. Dat heeft te maken met het feit dat onze kwetsbaarheid voelbaar wordt. Trillende grond brengt scheuren in onze opgebouwde bestaanszekerheid.

Commentaar

 • Missionaire voorbede 2023-11-03 18:25:06

  Eigenlijk richt ik dit commentaar vooral aan mezelf. Omdat ik er zelf vaak niet aan denk als ik op de...

 • Herverkaveling? 2023-10-20 08:35:40

  In de media duiken de laatste tijd geregeld stemmen op om alle gereformeerde kerken op een hoop te...

 • De achilleshiel 2023-10-06 15:18:46

  Soms gebeurt er iets in je omgeving, dat je aan het denken zet. En als je iemand bent, bij wie dat...

 • Start 2023-09-22 17:35:43

  Het vorige nummer van het Kerkblad was het officiële startnummer. Dit Commentaar schrijf ik op de...