Vijf jaar geleden ben ik gevraagd voor de redactie van het Kerkblad voor het Noorden (KvhN). Na enige bedenktijd heb ik ja gezegd en ben toen door de classis Leeuwarden benoemd. Vooraf had men mij verteld wat het redactiewerk inhield: de vergaderingen bijwonen en meedenken over de inhoud. En wilde je nog een keer wat schrijven, dan kon dat. Maar dat was niet verplicht. Echter, op de tweede vergadering werd mij al gevraagd of ik de taak van meditatievoorziener op mij wilde nemen. Dat hield in dat ik er voor moest zorgen, dat er iedere week een meditatie kwam in het KvhN, geschreven door een van onze predikanten uit het noorden. En zo gebeurt het, dat alle predikanten uit het noorden door mij worden benaderd om eens in de twee jaar een tweetal meditaties te schrijven. Gelukkig werken ze bijna allemaal spontaan mee. Daar ben ik blij om. Want wat is er nu mooier dan de lezers iets te vertellen over de schatten van het Evangelie. Je kunt wel zeggen, dat je daar nooit over uit geschreven raakt.

Op bijna alles wordt tegenwoordig het woordje ‘duurzaam’ geplakt. Op stroom, op eieren en brood, op happenings met een stroom leverende dansvloer. En nu ook op de chocoladeletters van Sint in je schoen. Onder druk van Oxfam/Novib zijn winkeliers en fabrikanten voor 95% overgegaan op ‘goede’ letters. Dat wil zeggen, letters gemaakt van cacaobonen die duurzaam zijn geteeld en verhandeld. 5 % zijn nog ‘foute’ letters, met name van Droste. Droste moet je dus niet doen in je schoen, zo predikt ons Oxfam/Novib. En om nu met een schuldgevoel aan een foute Sint-letter te knabbelen, dat bederft ook de pret. Kweekt uiteindelijk al dat gedram op duurzaam geen hedonistische heiligen die naar het schijnt geen vuile handen maken?
We worden verleid door reclamespots en miljoenen subsidies om te kiezen voor de elektrische auto en de groene stroom, onder andere windenergie.

De Nederlandse vrouwen die zich vol- of deeltijds wijden aan de opvoeding en verzorging van haar gezin en kinderen, zijn volgens schrijfster Elma Drayer ‘verwende prinsesjes’. De kritiek van Drayer richt zich vooral op de 3 miljoen vrouwen die niet economisch zelfstandig zijn. Die een uitkering hebben, in de bijstand zitten, hun man het werk laten doen, die de samenleving met andere woorden veel geld kosten. Gewerkt moet er worden! Want pas als je economisch zelfstandig bent, tel je mee.
Ze verduidelijkte haar mening nog eens in het tv-programma Pauw en Witteman. Zij vindt dat de Nederlandse vrouwen en in het bijzonder de moeders geen verantwoordelijkheid nemen in de maatschappij. Ze leunen als het ware op de gemeenschap en dat is misbruik maken van gemeenschapsgelden en het ontduiken van verantwoordelijkheden.
Bij het googelen van de naam Elma Drayer, kun je ook uitgebreid lezen wat ze er verder nog van vindt. Haar benadering van de moeders en kinderen vind ik kleinerend. Ja, het is waar dat vrouwen nu niet meer zoveel tijd steken in het huishouden. Het is ook waar dat kinderen heus wel tegen een stootje kunnen. Maar het is ook waar dat moeders buiten het huishouden nog wel iets anders te doen hebben en dat er ook kinderen zijn die niet zo perfect zijn als zij beweert.

Maandag 8 november jl. tijdens de diaconie vergadering werd een presentatie verzorgd door Harry van Wieren, coördinator bij de stichting Present Groningen en Smallingerland.

We hebben allemaal wel eens gehoord van deze stichting, maar het leek ons goed om de diakenen goed te informeren over het hoe en waarom van Present, zodat we daar ook ons voordeel mee kunnen doen.

Stichting Present heeft als missie het slaan van een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Het leggen van de verbinding tussen deze twee groepen: makelaar in sociale betrokkenheid. Met als visie dat er een beweging op gang komt in de samenleving waarbij meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.
Dat sluit natuurlijk perfect aan bij de diaconale opdracht die gemeenten hebben om in de barmhartigheid van Jezus Christus naar onze naaste om te zien. De Bijbelse onderbouwing van Present is dan ook, onder andere, gestoeld op Mattheus 25.

Het is alweer een aantal jaren geleden dat ik in een commentaar kritische opmerkingen maakte over een reclameboodschap van het Humanistisch Verbond. Het is belangrijk zich in het gedachtegoed van deze beweging te blijven verdiepen omdat daarin tot uitdrukking wordt gebracht wat er in brede lagen van ons volk aan opvattingen leeft met name op het terrein van leven en dood. Opvattingen die te maken hebben met vragen als: van wie is ons leven, hoe gaan we met het inrichten van ons leven om, wat is de zin en het doel van ons bestaan? Met daarmee direct verbonden de kwestie: is het met de dood definitief afgelopen of begint het dan pas goed?
De humanisten hebben hier een uitgesproken mening over getuige de nieuwe suggestieve slogan, waarmee ze kort geleden campagne zijn gaan voeren. Riepen ze eerst in hun reclameboodschappen op om zich bij hen aan te sluiten teneinde niet aan de goden – inclusief de God van de Bijbel - overgeleverd te zijn, nu wordt via allerlei publieke kanalen de vraag aan ons voorgelegd: ‘Gelooft u ook meer in het leven vóór de dood?’ Overigens een merkwaardige vraag. Vooral het woordje ‘meer’ doet vreemd aan. Gelooft men dan toch dat er ook leven is ná de dood? Of zou men door het zo te formuleren proberen mensen, die vermoeden dat er na de dood wel iets zal zijn, maar zich daar niet al te druk om maken, over de streep van het lidmaatschap naar zich toe te trekken? Vooral vanuit christelijke kring, omdat er ook daarbinnen hoe langer hoe meer zijn, die alles op de kaart en het hier en nu zetten met als gevolg dat hun blik op het hiernamaals zo goed als verduisterd is. Het zou kunnen.

Commentaar

 • Nieuw leven 2024-04-19 17:47:34

  In januari begint het al: het wordt weer langer licht en de sneeuwklokjes gaan bloeien, en even...

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....

 • Lijdenstijd 2024-03-23 18:53:26

  Met de lijdenstijd lijkt onze samenleving niet uit de voeten te kunnen. Hoe anders is dat met...

 • Leipzig en Navalny 2024-03-07 19:01:01

  Vorige week waren mijn vrouw en ik een paar dagen in het voormalige Oost-Duitsland op bezoek bij...