Twee weken geleden was onze nieuwe minister-president op de tv. Hij vertelde dat onder zijn bewind er geen plaats meer was voor kansarme immigranten. Kansrijken bleven echter als vanouds van harte welkom. Ik zat samen met mijn vrouw te kijken en zei: "Het lijkt mij inderdaad ook beter dat de kansarmen dáár sterven."

Ik hoop dat u begrijpt dat deze opmerking niet van ironie gespeend was, maar ondertussen is dat feitelijk wel het resultaat van het nieuwe beleid.

De hoogopgeleide kansrijken zijn zelfs meer dan van harte welkom omdat wij daar tekorten aan hebben. Dat de gevolgen van deze braindrain zullen zijn dat de kansarmen nog kansarmer worden, daar lijkt onze regering niet moeilijk over te doen. En het lijkt mij toch echt dat wij per 1000 inwoners nu al meer hoogopgeleiden hebben dan zij per 100.000.

Ik word daar niet vrolijk van. Kijk, ik begrijp best dat er hier in Nederland geen ruimte is om 3 miljard kansarmen op te nemen. Maar het getuigt niet van veel fatsoen om deze mensen ook nog te beroven van de intellectuele toplaag, om het maar eens eufemistisch te zeggen. Het lijkt er waarachtig op dat de VOC-mentaliteit een revival beleeft. Balkenende kan blij zijn met de nieuwe regering. Maximaal profiteren en minimaal delen.

Begrijp me goed. Wilders is mijn man niet. En met de PVV heb ik niets. Want dat is een partij die op wezenlijke punten afwijkt van het christelijke gedachtengoed. Om die reden kan ik er inkomen dat , vanwege de gedoogsteun van de PVV, een derde deel van het CDA en veel prominenten uit die partij grote bezwaren hebben tegen deelname van het CDA aan de regering. Tot op zekere hoogte begrijp ik ook dat wordt gezegd dat het CDA op deze manier een podium aan de PVV biedt om haar idee?n uit te dragen.
Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de werkelijkheid vooral anders is. Het zijn de kiezers die de PVV een podium hebben gegeven. Verder kan worden gezegd dat het aan de PVV te danken is dat dit kabinet Rutte op het podium staat. De PVV maakt het door haar steun mogelijk dat dit minderheidskabinet, met slechts steun van 52 zetels in de Tweede Kamer, en soms met nog minder steun, aan de slag kan.
Uiteraard is het ook te danken aan de opstelling van Mark Rutte. Hij wilde Paars plus niet. Hij voelde ook weinig voor een kabinet van VVD, PvdA en CDA. Bovendien voelde Cohen daar helemaal niets voor. Zo ontstond dit kabinet. Maar dat was onmogelijk geweest zonder de gedoogsteun van de PVV.

Wie een beetje thuis is in geschiedenis weet, dat deze woorden ontstaan zijn in de politiek. U moet zich de zaal maar eens voorstellen waar de leden van de Tweede Kamer vergaderen. Het is nu een mooie halfronde zaal, maar voorheen was de vergaderzaal rechthoekig. De ouderen onder ons weten dit vast nog wel. De voorzitter zat vooraan, Links voor hem zaten de communisten en de socialisten; rechts voor hem de liberalen, terwijl de overige groeperingen (katholieken en protestanten) recht in het midden voor hem zaten. Zo was globaal de indeling. Vandaar, dat de socialisten linksen werden genoemd en de liberalen rechtsen. En dat enkel vanwege het feit, dat ze links of rechts voor de voorzitter zaten. In de loop der jaren zijn deze begrippen een eigen leven gaan leiden. Vooral de socialisten en communisten probeerden de omstandigheden van de zwakkeren in de samenleving te verbeteren, terwijl de liberalen meer aandacht hadden voor de positie van het bedrijfsleven: liefst niets inleveren, je bezit is heilig. En zo werden de begrippen links en rechts gekoppeld aan respectievelijk socialisten en liberalen.

De laatste tientallen jaren zie je dat in het kerkelijk jargon deze begrippen ook steeds meer gebruikt worden. Met links wordt dan bedoeld, dat je voor vernieuwingen/veranderingen bent en met rechts dat er zoveel mogelijk van het oude vertrouwde moet blijven. Dit is natuurlijk wel wat kort door de bocht, maar in grote lijnen komt het hier wel op neer. Nu is daar natuurlijk niks mis mee. Ieder mens is verschillend. Echter, de basis, de liefde tot de Heere Jezus, is natuurlijk wel voorwaarde voor ons denken en handelen.

Was ik daarbij? Een dag na ??n van de voltallige vergaderingen van de Generale Synode sla ik de krant op en lees het verslag. Altijd interessant om te kijken waar jezelf bij bent geweest, nietwaar. De kop van het bericht brengt me al aan het twijfelen. De inhoud bevestigt mijn bang vermoeden. Ik was erbij maar ik zou mijn handtekening (?voor akkoord?) niet willen zetten onder dit krantenbericht. Wat valt me dat tegen! Ik geef toe dat een krantenartikel geen letterlijk verslag hoeft te zijn. Maar er mag toch wel een bewuste poging worden gedaan de sfeer en inhoud zo goed mogelijk weer te geven? Ik kon me echt ? en dat bij meer dan ??n verslag -  niet aan de indruk onttrekken dat er journalistiek ?gescoord? moest worden. Dat er ?iets? moest worden opgeroepen dat er niet was. Jammer!

Het Humanistisch Verbond voert een luidruchtige campagne voor het tijdelijke leven. Ongetwijfeld kent u hun slogan: Zonder uw steun is het Humanistisch Verbond aan de goden overgeleverd. Een anti-leus. Tegen de macht en invloed van het christelijke geloof vooral. Tegen de kerk met name. Kennelijk heeft dat nog niet zoveel athe?stengangers getrokken. Nu proberen ze leden te lokken met - zeg maar - hun evangelie in een nieuw jasje. Ze laten dat evangelie celebreren door BN-ers. Zij treden op - overigens zonder enige opleiding of wijding - als priester/predikant van het moderne leven. Ik zag Alexander Pechtold al voorbijschuiven met zijn toch altijd al ietwat devote blik. De boodschap is: ?Gelooft u ook meer in het leven v??r de dood?? Een slagzin overigens die bedacht is door het toch niet erg rationeel klinkende reclamebureau Imagine - de Verbeelding -, maar dat terzijde. Op die vraag wordt natuurlijk een halleluja en amen verwacht: ja, ik van ganser harte. Velen hebben daar ook al een ritueel bij bedacht: ontdoping.

Commentaar

 • All Nations 2024-06-28 17:42:30

  Vorige week was ik met een groep studenten van de Theologische Universiteit Apeldoorn bij All...

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...