De driejaarlijkse generale synode is weer van start gegaan. Er is een volle agenda, met onderwerpen die veel stof tot gesprek zullen geven. E?n van de redenen daarvoor is de grote verscheidenheid in de CGK. Veel kerkleden hebben het gevoel dat wat op een synodevergadering besproken en besloten wordt weinig of niets te maken heeft met hun eigen gemeente.
Ze doen maar, hoor ik daarom nogal eens over een synode zeggen. Dat begrijp ik, vooral als een synode besluiten neemt die naar je overtuiging voor de eigen gemeente of voor de kerken als geheel niet goed zijn. Toch is dit een wat eigenaardige reactie. Want de synode zijn wij.
Wij? Wij hebben niets met de synode. Die vergadering staat ver van ons af. Dat kan, maar dat ligt dan aan onszelf. Het ligt aan de manier waarop we tegen de synode aankijken. Want wij zijn de synode. Het is ?nze synode.

Wie, zoals ik, zelden op vakantie gaat heeft inderdaad weinig vakantieverhalen te vertellen. Maar je bent daardoor wel in de gelegenheid om extra veel van dit soort verhalen (met de bijbehorende honderden foto?s) van anderen tot je te nemen. Wat me daarbij al vaak is opgevallen dat veel mensen in den vreemde dolgraag kerken aan de binnenkant willen bezichtigen. Hoe groter en pompeuzer, des te meer aantrekkingskracht ze lijken te hebben.
Deze aantrekkingskracht blijft overigens meestal wel beperkt tot doordeweekse dagen, want van vreemde vieringen moeten we doorgaans niet zo veel hebben.
Wat trekt mensen toch om zo?n kathedraal of basiliek binnen te gaan? Is het ?t slechte weer wat ons naar een droge plaats drijft? Is het de entreeprijs die meestal op nul komma nul is afgerond? Is het de belangstelling voor de kunst & kitsch die zo rijkelijk aanwezig is? De beelden, de gebrandschilderde ramen, het orgel, de kapelletjes of toch de brandende kaarsen?

Een groot aantal Vlamingen heeft zich laten ontdopen. Ze hebben besloten hun doop ongedaan te laten maken vanwege de vele berichten over kindermisbruik in de Katholieke kerk door priesters en andere ambtsdragers.

Sinds eind april zijn er in het bisdom Antwerpen alleen al meer dan vierhonderd aanvragen inge-diend. In andere bisdommen lopen de aantallen eveneens in de honderden. Een sterk stijgende trend ten opzichte van vorig jaar.

Ontdopen schijnt een stevige administratieve procedure te zijn en heeft nogal wat voeten in de aarde, voordat het formeel geregeld is. Daarbij is het volgens de Katholieke kerk niet mogelijk om echt ontdoopt te worden: het sacrament is onuitwisbaar.  Het enige resultaat is dat degene die zich laten ontdopen niet meer in de Katholieke kerk staan ingeschreven als gedoopt.

Ontdopen. Alleen het woord al. Doet me denken aan het woord ontvrienden, uitgekozen tot het woord van het jaar in 2009. Ontvrienden betekent: ?het dumpen van virtuele vrienden door deze te schrappen uit vriendenlijstjes op vriendensites?.

Bij het invulling geven aan de inhoud van het Kerkblad voor het Noorden viel tijdens de laatste redactievergadering de term: dat moet kunnen. De betreffende broeder bedoelde niet, dat het moest lukken om het artikel binnen een bepaalde termijn aangeleverd te hebben. Hij wilde daarmee echter uitdrukken, dat hoewel er best wel enige bedenkingen waren om het onderwerp te behandelen in ons kerkblad, het toch de moeite waard zou zijn de lezers er kennis van te laten nemen.
Het moet kunnen! Hoe vaak hoor je die term niet? Ik zal er een paar willekeurig voor u noteren:
- ?s nachts met de auto 100 km/uur rijden, waar 80 is toegestaan;
- wanneer het warm is een flesje water meenemen naar de kerk;
- een jurk kopen voor een prijs boven het vooraf vastgestelde budget;
- op zaterdagavond later thuiskomen dan was afgesproken;
- een ijsje kopen op zondag;
- een ?functionele? vloek in een spannend boek of leuke film;
- zo nu en dan een kinderlied zingen in de kerk.

Dit weekend gaan we met vakantie. Kamperen op Terschelling.
Aan mij de haast onmogelijke taak om alle kampeerspullen, bagage en fietsen  in en op de auto en de aanhanger te krijgen. Toch ga ik elk jaar die uitdaging aan. Want ik houd van de kust, het strand, de zee, de zon en de wolken. Prachtig!
Heerlijk genieten samen met mijn vrouw en kinderen.
En mijmeren over God. Over zijn schepping en zijn zee-water?

Zee-water.
God schiep het in meerdere fasen. Eerst het water en daarna de zee.
Op de tweede scheppingsdag maakte God een gewelf en scheidde het water onder het gewelf en het water erboven. Op de derde dag zei God dat al het water onder de hemel naar ??n plaats moest stromen. En Hij noemde dat zee.
God heeft het zee-water met zorg geschapen, Hij heeft er meerdere dagen aan besteed. Het getuigt dus van zijn kracht en zijn zorg. Heerlijk om er dicht bij te zijn, om erin te zwemmen. Om dicht bij God te zijn?

Commentaar

 • De gasprijs en de kerkzaal 2022-11-17 19:08:21

  De stijging van de energiekosten houdt ons allemaal bezig. We zetten de kachel een graadje lager,...

 • Beroepingswerk 2022-11-04 18:21:30

  Als er in een kerkelijke gemeente een vacature is voor de functie van predikant, dan gaat die...

 • Mahsa Amini 2022-10-20 18:06:56

  Ik kom er niet los van, van wat ik hoorde over Mahsa Amini, die door de moraalpolitie werd...

 • Micha 2022-10-08 07:55:13

  Misschien komt het je bekend voor. Je vertelt aan een vriend dat je een dagje uit gaat, of aan je...