Vraag:
Ik ben christelijk opgevoed, maar geloof eigenlijk helemaal niet meer. Ik vind het allemaal zo onwaarschijnlijk. Hoe kun je nou zo zeker weten of er een God bestaat? Misschien is de bijbel wel geschreven door vroegere personen met heel veel fantasie. Ik vind het heel raar allemaal. Maar, het lijkt me best mooi om te mogen geloven. Kunt u mij daar misschien een beetje mee helpen? Hoe kun je nou zeker weten dat er een God leeft?

Antwoord:
Ik vind het fijn dat je eerlijk aangeeft dat je eigenlijk niet uit de voeten kunt met de Bijbel. En toch is de Bijbel ook voor jou de weg om de zekerheid te ontvangen dat God bestaat. God spreekt door Zijn Woord. Je zegt dat personen met veel fantasie de Bijbel hebben geschreven. Vergeet dan niet dat de Bijbel bestaat uit vele verschillende boeken, die in verschillende eeuwen zijn geschreven. Ondanks al hun verscheidenheid spreken ze allemaal over de enige ware God en over Zijn Zoon Jezus Christus. Je moet zeggen: dat kan niet verzonnen zijn. Daar zit de leiding van de Heilige Geest achter, die deze mensen gedreven en geleid heeft.

ImageVrijdag 12 juni was het zover: Michael W. Smith trad op in het Gelredrome. 12.000 mensen bezochten dit concert. Een gedeelte van het stadion was afgezet, maar dit gedeelte was dan ook goed gevuld. Het Gelredome was sfeervol voorbereid op de EO-jongerendag, die de dag daarop zou volgen.  
De avond begon met beelden van voorgaande EO jongerendagen. Best leuk om even terug te kijken naar vroeger, je voelt je gelijk weer een aantal jaren jonger. In het voorprogramma trad het Oslo Gospel Choir op. Een enthousiast koor, dat aangaf weer blij te zijn om in Holland te zijn. Een groot deel van het publiek raakte enthousiast en geheel in de stemming voor de hoofdartiest: Michael. Het nummer waarmee gestart werd, was ?You are holy?.

Image?? en het koninkrijk zal des HEEREN zijn.? Het zijn de laatste woorden van het profetenboek Obadja (SV). Niet dat ik nu Obadja wil gaan verklaren, maar deze woorden schoten mij door het hoofd toen ik bezig was met de laatste hoofdstukken van het bijbelboek 2 Koningen. Daar is te lezen hoe Juda in ballingschap belandde. Wie wel eens in het OT heeft gelezen weet dat een hele rij profeten dit heeft voorspeld. Toch valt het op dat dit in 2 Koningen in wezen alledaagse geschiedenis gebeurt. In de laatste verzen van hoofdstuk 23 bijvoorbeeld staat beschreven hoe Juda een soort vazalstaat van de Egyptische farao werd. In het hoofdstuk daarna wordt vervolgens opgetekend hoe de Babylonische koning Nebukadnezar optrekt tegen Jeruzalem, Juda onderwerpt en schatten en mensen uit het land wegvoert naar Babel. Uiteindelijk, na een laatste opstand, wordt Jeruzalem verwoest en lijkt het gedaan met Gods volk.

Het trof mij hoe zeer de geschiedenis van de ondergang van Juda eigenlijk doodnormale geschiedenis is. Grootmachten als Egypte en Babyloni? beconcurreren elkaar, landen onderwerpen of worden onderworpen en koningen zoeken geld (2 Kon. 20: 13-20 zou er op kunnen wijzen dat de koning van Babel gelokt was door de rijkdommen van Juda), macht en eer. Het zou bij wijze van spreken allemaal zomaar door een hedendaagse historicus opgeschreven kunnen zijn. Er is niets nieuws onder de zon.

Image Ben je wel eens bang geweest? Misschien niet. Het zou kunnen zijn dat jij zo?n type bent dat geen angst kent. Maar, misschien ben je ook w?l eens bang geweest voor bepaalde mensen of voor een bepaalde gebeurtenis. Ik kan me in ieder geval goed voorstellen. Hoe ga je daar mee om? Waar ga je heen als je bang bent? Waar is troost als je verdriet hebt?

Het antwoord op deze vraag heeft natuurlijk een hoog ?ja, duh?-gehalte. Waar ga je als rechtgeaard (of iets minder rechtgeaard) christen in zulke situaties heen? Naar God natuurlijk! Zo, weer een artikel klaar. Naam eronder, titel erboven en naar de drukker ermee. Wat is mijn schrijversbestaan toch eenvoudig.

Cocktail van ellende
Het mag duidelijk zijn dat ik dit niet serieus bedoel. Zo spreekt de Bijbel er ook niet over. Kijk bijvoorbeeld eens naar Psalm 31. In oudere vertalingen staat daar als opschrift zoiets als ?Gebed in nood? of ?Klachten, gebed en dank? boven. Deze psalm is kennelijk geschreven in moeilijke tijden. Door de verzen heen komen een aantal moeiten langs. Zo zijn er vijanden die op de ondergang van David uit zijn (vs. 9, 12, 14). Hij is alleen komen te staan en wordt van allerlei kanten bespot en gemeden (vs. 12-13). En dan zijn er ook nog zijn eigen zonden die hem dwars zitten (vs. 11). Een mooie cocktail van ellende?

ImageHet eind van het winterseizoen komt ook voor de kerk weer in zicht. Alle activiteiten worden tijdens de zomer op een wat lager pitje gezet, zoals de catechisatie en de kindernevendienst. Ook de kerkenraad vergaderd een poosje niet. In deze periode zijn er ook altijd een aantal activiteiten in de kerk die erbij horen.

Waarschijnlijk nemen er bij jullie in de kerk ook weer kinderen afscheid van de kindernevendienst. Dat gebeurt omdat ze na de zomervakantie naar de middelbare school toe gaan. Dan blijven ze gewoon in de kerkdienst  en gaan ze naar catechisatie en club. Aan het afscheid van de kindernevendienst wordt in veel gemeenten aandacht besteed.

Na een aantal jaren catechisatie zullen veel jongeren naar de belijdeniscatechisatie gaan. Daarna doen ze openbare belijdenis van hun geloof. In de meeste kerken zijn er rond deze tijd dan ook belijdenisdiensten geweest. Misschien heb jij zelf wel belijdenis gedaan. Aan het eind van een schoolperiode is het altijd weer spannend of je geslaagd bent voor je examens of naar een volgende klas gaat, maar belijdenis doen is niet bedoeld als een soort examen.

Commentaar

 • Zeven vinkjes 2022-07-01 18:00:29

  Zomaar op een avond word ik gefascineerd door het verhaal van een schrijver, die aan tafel zit bij één...

 • Vluchtelingen 2022-06-17 17:01:48

  Komende maandag, 20 juni, is het Wereldvluchtelingendag. Al sinds 2001 is deze dag door de...

 • Godsdienstvrijheid een zegen 2022-06-03 15:31:24

  Het is gewoon een gegeven. Onze samenleving wordt steeds seculierder. Onlogisch is het niet dat...

 • Kirill 2022-05-20 17:21:12

  Kirill, of Cyril is 75 jaar en sinds 2009 de patriarch van Moskou en van alle Russen en de Primaat van de...