Tim Keller spreekt velen aan met een heldere, bijbelse boodschap in de taal van vandaag. Onlangs is een Nederlandse vertaling van zijn boek over het huwelijk uitgekomen. Dit boek is een aanrader.

Velen hebben moeite met het huwelijk. Ze zien daartegenop, gaan eerst samenwonen en willen zich niet te snel binden. Deze moeite kan verband houden met de persoonlijke levenssituatie van de geliefden. Toch is er meer aan de hand. Onmiskenbaar is de visie op de verbintenis tussen man en vrouw in de loop van de tijd sterk veranderd. Volgens het huidige denkklimaat is deze verbintenis niet meer dan een contract op basis van gevoel. De inhoud van dat contract is de eigen ontplooiing en de vervulling van individuele behoeften. Deze visie heeft de verwachtingen omtrent het huwelijk enorm opgeschroefd. Onze cultuur schetst het beeld van een huwelijk waarin  het gevoel van liefde voortduurt.

Sinds een aantal jaren wonen en werken Cor en Evelien Jansen in Duitsland. Zij beheren daar Landgut Engelsbach, een christelijk vakantiecentrum in Thüringen. Wat hun motivatie was om juist daar naar toe te gaan willen ze graag vertellen.

Wat doe je met Bijbelteksten, die je raken? Kom je tot actie en volg je die na? Dat was de vraag, die op ons afkwam, toen we de volgende teksten onder ogen kregen:

Afgelopen zomer waren we op vakantie in Thüringen, een deelstaat in het voormalige Oost Duitsland (DDR). We hebben daar onder anderen een zogenaamde Lutherweek meegemaakt. Dit hield in, dat we vanuit ons vakantiepark in Engelsbach diverse uitstapjes met een gids hebben gemaakt naar die plaatsen waar herinneringen aan Luther liggen: Erfurt, Eisenach, Schmalkalden, Steinbach, De Wartburg, enzovoort.

In het vorige artikel kwamen we in onze bespreking over (kern-)waarden van bedrijven, instellingen en kerken bij twee christelijke kernwaarden uit: Verantwoordelijkheid en Verbondenheid. In dit artikel wil ik die twee begrippen nader uitwerken.

Het begrip verantwoordelijkheid koppel ik vooral aan twee van de drie geciteerde Bijbelgedeelten in het vorige artikel. Namelijk aan de zogenaamde cultuuropdracht en het zendingsbevel.

 

De aanzetten die Bonhoeffer heeft geschreven voor een ethiek zijn bijzonder inspirerend. Ze bieden veel diepe en rijke gedachten. Dat zijn vooral gedachten over de kern van het christen-zijn, over schuld, rechtvaardiging en vernieuwing, over kerk en wereld, over de vraag naar goed en kwaad, en de taak die we in het algemeen hebben in de wereld.

Af en toe wordt in deze aanzetten een concreet onderwerp aan de orde gesteld. Een voorbeeld daarvan is de vraag naar zelfmoord. Maar dat is een uitzondering. Vooral houdt Bonhoeffer zich bezig met grondvragen zoals de vraag naar echt mens-zijn en de structuren van menselijk samenleven. Wat mij in het bijzonder aanspreekt is de plaats die Christus in deze aanzetten inneemt. Daarover zou veel gezegd kunnen worden. In een kort bestek van twee artikelen is dat niet mogelijk. Daarom noem ik slechts een enkel punt.

Commentaar

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...

 • Volle verzekering 2024-02-10 09:35:41

  Een gaatje in de agenda maakt dat wij op vakantie gaan. De camper wordt volgepakt met die dingen...

 • Helpen 2024-01-27 09:14:13

  Het is bijna Hulpverleningszondag en daarom wordt in dit nummer van het Kerkblad ingegaan op...

 • Goed voornemen 2024-01-13 09:36:53

  De stelling die Sake Stoppels, emeritus lector theologie, van de CHE, poneert in zijn bijdrage in...