Tijdens deze adventsperiode zullen een aantal lezers van het kerkblad, aan de hand van een lied of gedicht, vertellen hoe zij toeleven naar kerst.

Toen mij gevraagd werd iets te schrijven naar aanleiding van een adventsgedicht, kwam dit gedicht van Koos van Doorne mij in gedachten. Ik denk dat ik het vroeger uit mijn hoofd heb moeten leren want sommige regels staan mij heel helder voor de geest. Deze regel: "en onze woning zingende versieren, omdat wij menen zonder kwaad te zijn". En een andere: "Doe ons verschrikt begrijpen dat Golgotha begint bij Bethlehem.”

7 oktober 2012 jl. werd er in de Grote Kerk te Emden een kerkdienst gehouden ter nagedachtenis aan de predikant die er 400 jaar geleden was gestorven.

Waarom is dominee Menso Alting voor Emden zo belangrijk? En waarom herdenken de gereformeerden in Groningen hem? En waarom noemen we hem “de Calvijn van het noorden?”.

Openbaringen, het laatste Bijbelboek bevat een zevental brieven aan even zoveel gemeenten. Over het ontstaan van deze christelijke gemeenten is weinig tot niets bekend. Dit geldt niet voor de cultuur en omgeving van de plaatsen waarin ze ontstonden. In de aankomende tijd wordt de historische en culturele achtergrond van deze zeven gemeenten in Klein-Azië in vogelvlucht belicht.

Wat vandaag Turkije heet, wordt in de nieuwtestamentische tijd samen met andere delen uit het huidige Europa en Azië Klein-Azië genoemd. Een andere naam van Klein-Azië is Anatolië, in de oudtestamentische tijd het rijk van de Hethieten. Omdat over verschillende plaatsen veel materiaal voor handen is, kan deze serie artikelen slechts een bloemlezing bieden. Dit eerste artikel is een inleiding op zeven artikelen, die elk een impressie van de culturele en historische setting van een van de zeven christelijke gemeenten biedt.

Het was een boeiend artikel, in het Kerkblad van 16 november in de rubriek Domineespraat, met als titel ‘Zingen’. Toch staan er wel een paar dingen in waar je een vraagteken bij kunt zetten

Moest van Calvijn het orgel zwijgen omdat het van de duivel zou zijn? Volgens de kerklieddeskundige dr. J. Smelik had Calvijn inderdaad – evenals trouwens rooms-katholieke theologen – bezwaar tegen het gebruik van muziekinstrumenten in de kerkdienst (‘Gods lof op de lippen’, 2005, p. 84). Maar of hij daar ook de duivel bijgehaald heeft? Calvijn baseerde zich op 1 Korintiërs 14: 16, waar hij las dat we God alleen dank mogen brengen in verstaanbare taal. Maar Paulus bedoelt daar paal en perk te stellen aan het ‘spreken in tongen’. Het orgel met zijn ‘tongwerken’ kende hij nog niet!

Het boek, De relatie tussen systematische theologie en gewone geloofstaal is een proefschrift. Het is filosofisch en dus best abstract. Ik hoop met voorbeelden het verhaal wat concreet te houden en, hopelijk, daarmee gemakkelijker.

Daarom meteen eerst maar concreet: in de gemeente kan er zo maar een discussie plaats vinden over de vraag of je een bepaald lied wel kunt zingen, bijv. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Is zo’n lied wel theologisch verantwoord? Roept het niet teveel passiviteit op? Het is de taak van de systematische theologie om de gelovige bij dit soort vragen te dienen en eventueel te corrigeren. De manier waarop de systematische theologie dat moet doen, daarover verschillen de meningen.

Commentaar

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....

 • Lijdenstijd 2024-03-23 18:53:26

  Met de lijdenstijd lijkt onze samenleving niet uit de voeten te kunnen. Hoe anders is dat met...

 • Leipzig en Navalny 2024-03-07 19:01:01

  Vorige week waren mijn vrouw en ik een paar dagen in het voormalige Oost-Duitsland op bezoek bij...

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...