Twee keer twaalf jaar lid van de redactie van het Kerkblad voor het Noorden. Dat is geen kleinigheid. Ds. Gerrit van de Groep en Jan van Amerongen traden toe tot de redactie in het jaar 2000. Twaalf jaren waarin zij elk op eigen wijze bijdragen leverden aan ons blad. Op de achtergrond – niet zichtbaar of herkenbaar voor u en jou als lezers. En op de voorgrond – als u of jij een bijdrage van één van hen las. In de laatst gehouden redactievergadering werden ze – terecht - bij hun afscheid in het zonnetje gezet. Of we deze mannen zullen missen? Zeker weten! Of we deze broeders hun welverdiende ‘rust’ gunnen? Zeker weten! Of we ze met dit stukje in het Kerkblad van het Noorden nog eens hartelijk willen bedanken voor hun positieve en tomeloze inzet? Geen twijfel mogelijk! Gerrit en Jan: BEDANKT!

Namens de redactie, Nico Vennik

 

 

Van september tot en maart hebben veel personen aan de vormingscursus deelgenomen. Om de drie weken kwamen de deelnemers op zaterdagochtend bijeen in Drachten om bijgeschoold te worden over diverse onderwerpen. De komende tijd zal er in ons kerkblad een korte weergave gegeven worden van de behandelde onderwerpen. Vandaag de eerste van drie bijdragen van ds. Van den Boogert.

Vlak voor zijn hemelvaart, bij de laatste verschijning aan zijn discipelen, zegt Jezus:

“alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden” (Luk. 24:44).

 

De Bijbel staat vol scheppingsverhalen. Alles heeft van God zijn plaats gekregen. Voor Gods kinderen is in de wereld een veilige woonplaats. De eerste mensen mochten wonen in de tuin van Eden. Het volk Israël kreeg een land overvloeiende van melk en honing.

Een beeldend scheppingsverhaal is Psalm 104. We krijgen daar een beschrijving van een compleet ecosysteem. De grondslag zijn de geomorfologie - de bergen en de dalen - en de hydrologie - de bronnen en de beken. Afhankelijk van de standplaats groeien er bomen, struiken, kruiden en grassen. Wilde ezels - goed aangepast aan het leven in bergachtige streken - grazen er. De bronnen, beken, bomen en struiken vervullen hun rol als drink- en schuilplaatsen voor alle dieren. Ook de mens oefent er zijn bedrijvigheid uit. De schepping omvat zowel de mens met al zijn kunstwerken als de planten en dieren.

Gods koninkrijk zal komen. Maar dat rijk is ook nu reeds aanwezig, hoewel grotendeels verborgen. Het is vergelijkbaar met een schat in een akker. Iets van dat koninkrijk zien wij daar waar mensen samenleven in gehoorzaamheid aan God en zoeken naar zijn wil.

Het komende koninkrijk gaat boven ons begrijpen uit en voorbij de grenzen van onze tijd. De kosmos kan dat koninkrijk onmogelijk bevatten. Maar eens zal het in volle glorie doorbreken. Heel de aarde zal dan bewogen worden. Ieder die vertrouwt op het heilswerk van Christus, mag uitzien naar deze overweldigende openbaring van Gods macht en majesteit op de jongste dag.

Hij die gelooft, haast niet Jesaja 28:16b

De bovenstaande Bijbeltekst wordt heel vaak gebruikt. Soms verdedigt iemand zijn eigen traagheid ermee of hij verontschuldigt de traagheid van iemand anders. Soms wordt er ook mee tot uitdrukking gebracht dat een gelovige die een spannende tijd meemaakt, er goed aan doet de uitslag geduldig af te wachten.

Het is in het Nederlands zelfs tot een spreekwoord geworden. Dat luidt zo: Zij die geloven, haasten niet. Het woordenboek verwijst daarbij naar Jesaja 28:16 en geeft als betekenis: de gelovige wacht geduldig af.

Commentaar

 • Zingen in de eredienst 2023-12-02 13:08:03

  Welke liederen leren wij onze kinderen en jongeren aan?   Het is nog niet eens zo lang geleden:...

 • Missionaire voorbede 2023-11-03 18:25:06

  Eigenlijk richt ik dit commentaar vooral aan mezelf. Omdat ik er zelf vaak niet aan denk als ik op de...

 • Herverkaveling? 2023-10-20 08:35:40

  In de media duiken de laatste tijd geregeld stemmen op om alle gereformeerde kerken op een hoop te...

 • De achilleshiel 2023-10-06 15:18:46

  Soms gebeurt er iets in je omgeving, dat je aan het denken zet. En als je iemand bent, bij wie dat...