{mosimage}Allen worden wij vroeg of laat geconfronteerd met kwaad. Dat kwaad ervaren we soms als volstrekt zinloos. Toch is het er. Ondertussen zoeken we naar een verklaring. Maar zou zwijgen niet beter zijn? Dr. A. H. van Veluw heeft niet willen zwijgen en een boek geschreven over God, schepping en de oorsprong van het kwaad.

Bij de aardbeving en tsunami die Japan op 11 maart 2011 hebben getroffen, zijn meer dan achttienduizend doden gevallen. De daaropvolgende ontwrichting van de kerncentrales van Fukushima veroorzaakte opnieuw een golf van leed. Sterk kwam de vraag naar het waarom naar voren. Wie zou een sluitend antwoord kunnen geven op die vraag?

Nadenken
Toch is nadenken over de oorsprong van het kwaad niet zonder betekenis. Het kan misschien in een individueel geval enige troost bieden aan wie lijden moet verduren. Maar ook zouden we daarmee een voorlopige reactie kunnen geven op aanvallen tegen het geloof. Velen vragen spottend hoe een goed en almachtig God kan toelaten dat het kwaad welig tiert. Het geloof roept om verdediging. Bovendien kan nadenken over vragen naar de oorsprong van het kwaad ons bewaren voor foute opmerkingen in het pastoraat.

{mosimage}Het gaat in dit boek over je huwelijk. Het voert je weg van de romantiek om je te brengen naar de realiteit. Dat is een goed idee van de schrijver, hoogleraar pastorale zorg aan het Redeemer Seminary in Dallas (VS).

Enkele stellingen waar hij vanuit gaat zijn: 1. We beginnen onze huwelijke met onrealistische verwachtingen. 2. Een huwelijk waarin sprake is van liefde, eenheid en begrip, is niet geworteld in romantiek, maar in de dienst van God. Dat betekent: leef je voor jezelf of voor Hem? Dat laatste moet je persoonlijke leven en dus ook je leven in je huwelijk bepalen. Het klinkt als een instant-recept voor een geslaagd huwelijk. Maar zo eenvoudig is het natuurlijk niet. Het is iedere keer weer verbijsterend hoe je elkaar kunt kwijtraken in je huwelijk. Jij die dit stukje leest en getrouwd bent, zult dat herkennen. En dat is niet per se omdat, zoals wel eens gezegd wordt, mannen van Mars komen en vrouwen van Venus. Hoe waar dat ook is, het gaat toch dieper en het ligt ook ingewikkelder. Je kunt dat typeren als een probleem. Je kunt het ook realistisch onder ogen zien als een uitdaging. Natuurlijk, dan ga je met zijn tweeën wel eens langs het randje van het ravijn; sommigen tuimelen er zelfs in, maar realistisch is het wel.

{mosimage}Deze zomer gaan 36 mensen uit de CGK-Groningen naar Nambo in Zambia. Daar gaan ze drie weken bouwen aan een kliniek en twee artsenwoningen. Daarbij worden  ze geholpen door een plaatselijke aannemer. Voor dit project moesten ze door middel van acties een bedrag van 90.000 euro inzamelen.
Anouk Vennik vertelt hoe dat is gegaan.
World Servants is een christelijke organisatie die bouwprojecten in ontwikkelingslanden opzet. Dit doet zij al sinds 1988. Elk jaar zijn er weer honderden vrijwilligers die zich willen inzetten. Er worden scholen, klinieken, huizen en schoonwatervoorzieningen gebouwd. World Servants geeft heel duidelijk aan dat ontwikkelingshulp meer betekent dan alleen de mensen daar helpen. Ook voor de deelnemers is het een indrukwekkende ervaring. Het motto van World Servants is ‘bouwen aan jezelf door te bouwen voor een ander’. Dit jaar hebben ze 29 projecten opgezet, verspreid over 14 ontwikkelingslanden. World Servants wil, vanuit het geloof in Jezus Christus, mensen enthousiast maken en toerusten om zich dienstbaar in te zetten in deze wereld.

{mosimage}Waarom leven wij hier op aarde? Waarom is je jongere broertje langer dan jij? Waarom zijn de mensen in de derde wereld arm  en waarom zijn we hier rijk? Waarom gelooft je oom niet? Waarom ben je hier geboren? Waarom zit je buurmeisje in een rolstoel en waarom ben ik geboren? Allemaal vragen. Vragen stel je vaak aan je vader of je moeder. Vaak zijn het niet zulke moeilijke vragen, vragen om een snoepje is niet zo moeilijk en het antwoord vaak ook niet. Maar soms kunnen er ook andere vragen in je opkomen als: bestaat de Here God wel? Hoort de Here God wel? Waarom doet de Here God tegenwoordig geen wonderen meer? Je ouders weten vaak het antwoord niet en ook andere volwassenen kunnen die vragen niet beantwoorden. Je vader of moeder kan je soms afsnauwen of geen tijd voor je hebben. Hoe kom je dan aan je antwoord?

Vragen aan God
In de bijbel zijn ook veel mensen die vragen hadden. Soms zaten ze met levensvragen, soms vragen naar de wil van de Here God. Je mag de Here God ook alles vragen, maar omdat de Here God onvoorstelbaar heilig is, moet je altijd je vragen eerbiedig stellen.

{mosimage}in deze rubriek delen studenten en doctorandi van de TU te Apeldoorn de vruchten van hun onderzoek. Deze keer drs. Wouter Moolhuizen.

De (oorzaken van de) groei van de Christelijke Gereformeerde Kerk van 1892-1900

De Christelijke Gereformeerde Kerk, 1892-1900 (2)

In het vorige artikel is het voortbestaan van de Christelijke Gereformeerde Kerk beschreven. In 1892 begint de Christelijke Gereformeerde Kerk met 700 leden en vier gemeenten; in 1900 zijn er 63 gemeenten. De vraag die in dit artikel centraal staat is: waar komt de groei vandaan? De gemeenten die tussen 1892-1900 zijn ontstaan, kunnen in drie categorieën worden ingedeeld. Er zijn gemeenten die ontstaan zijn naar aanleiding van de Vereniging; er zijn gemeenten die ontstaan zijn naar aanleiding van plaatselijke ontwikkelingen (het samengaan van een voormalige nederduits gereformeerde en een christelijke gereformeerde gemeente) en er zijn gemeenten die ontstaan zijn naar aanleiding van een conflict.

Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...