{mosimage}In de Bijbel horen we verschillende stemmen over wat we na ons sterven kunnen verwachten. Wat schrijvers en kunstenaars uit onze cultuur daarover zeggen, doet soms denken aan die bijbelse stemmen. Onlangs heeft Wim Weren een boek geschreven over dit thema. Het is een boek dat vraagt om een reactie.

De Bijbel laat volgens Weren niet één stem horen ten aanzien van de vraag wat wij na ons sterven kunnen verwachten, maar verschillende stemmen. Eén stem heeft hem bijzonder geboeid. Deze zegt dat we de dood uiterst serieus moeten nemen: God gedenkt de doden in het graf niet. De dichter van Psalm 88 vraagt: 'Wordt in het graf uw goedertierenheid verkondigd, uw trouw in de plaats der vertering?' Volgens Weren nemen wij de dood niet altijd serieus. We nemen de dood niet serieus wanneer we spreken over een onsterfelijke ziel. Wanneer wij een onsterfelijke ziel zouden hebben, zou iets binnen in ons bestand zijn tegen de dood. Dan zouden wij bestaan uit een vergankelijk deel (het lichaam) en een onvergankelijk deel (de ziel). Dit dualisme is in strijd met de Schrift die zegt dat de mens een eenheid is. Bovendien neemt dit dualisme de dood niet serieus genoeg.
Evenmin kunnen wij uitgaan van een bewustzijn dat na ons sterven zou blijven bestaan. Een populaire gedachte: het bewustzijn van mensen zou na hun sterven worden opgenomen in een 'eindeloos bewustzijn' (Pim van Lommel). Maar ook die gedachte is vreemd aan de bijbelse stem die zegt dat de dood een radicaal einde betekent.

{mosimage}Het lichaam van een christen is een tempel van de Heilige Geest. Het heeft mede daardoor een hoge waarde. We mogen ons lichaam niet verachten. Maar we overschatten ons lichaam evenmin. Het huis is niet meer dan zijn bewoner. Wat is trouwens een lichaam, hoe fraai ook, zonder zijn goddelijke bewoner?

Onze cultuur is een lichaamscultuur. Mensen besteden veel aandacht en zorg aan hun lichaam. Soms heeft die aandacht afgodische trekken. Sommigen stellen wel heel sterk hun vertrouwen op hun uiterlijk.  Gebreken, lijden en dood passen niet in een cultuur die zijn hoogste waarde zoekt in gezondheid en verering van het gave lichaam. Nuchterheid is dan op zijn plaats. Een orthodontist in Leeuwarden heeft in de stoep vóór zijn praktijk een Friese spreuk gebeiteld: 'In bytsje bryk is minskelyk' (een beetje scheef is menselijk). Groningers zouden zeggen: 'Schaif stait laif" (scheef staat lief).     Deze nuchterheid doet weldadig aan. Nog weldadiger is de wetenschap dat het lichaam van een kind van God, hoe gebrekkig ook, een tempel van de Geest is.
Deze visie op het lichaam heeft grote praktische consequenties voor ons doen en laten. Hoe belangrijk lichaamsverzorging ook is, onze eerste zorg zal zijn dat de Geest ons lichaam tot zijn tempel heeft uitgekozen. Hoe goed een schoonheidsbehandeling kan zijn, onze eerste interesse zal zijn dat ons lichaam iets uitstraalt van de schoonheid van de Geest van God. Vrouwen zullen zich dan vooral sieren met goede werken (1 Tim. 2, 9-10), mannen trouwens ook.

{mosimage}De kleine camping ligt er een beetje eenzaam bij.
Het is ook nog vroeg in het seizoen.
Eigenlijk is het te koud.
Maar soms heeft een mens er behoefte aan om zich even terug te trekken.
Samen met je vrouw in een klein huisje.
Gelukkig zitten er wielen onder en kun je als het niet bevalt zo weer vertrekken.

{mosimage}Geleerd...
In deze rubriek delen studenten en doctorandi van Apeldoorn de vruchten van hun onderzoek. Deze keer drs. Wouter Moolhuizen.

Het voortbestaan of ontstaan van de Christelijke Gereformeerde Kerk, 1892

Voor mijn afstudeerscriptie op het vakgebied van de Nederlandse Kerkgeschiedenis heb ik de groei van de Christelijke Gereformeerde Kerk tussen 1892-1900 onderzocht. In dit eerste artikel zal ingegaan worden op het ontstaan of voortbestaan van de Christelijke Gereformeerde Kerk in 1892, in een volgend artikel zullen de oorzaken van de groei van de Christelijke Gereformeerde Kerk tussen 1892-1900 beschreven worden.

De Nederlandse kerkgeschiedenis van de 19e eeuw kenmerkt zich door twee conflicten binnen de Nederlandse Hervormde Kerk. In 1834 is er de Afscheiding onder leiding van ds. Hendrick de Cock. De Cock is het niet eens met de invloed van de moderne theologie in de Nederlandse Hervormde Kerk. Het conflict dat hij daarover krijgt met de mensen die de leiding hebben in de kerk leidt tot een kerkscheuring. De verschillende groepen die bij de Afscheiding gebroken hebben met de Nederlandse Hervormde Kerk komen in 1869 definitief samen in één kerk: de Christelijke Gereformeerde Kerk.

{mosimage}Deze roman werd vertaald in het Nederlands door Ine Willems en verscheen in maart 2011. In april kwam de tweede druk al uit. Dat is begrijpelijk, want het gaat om een indrukwekkend verhaal dat goed geschreven is.

De hoofdpersoon is Aminata Diallo. Ze wordt, vanwege de lastige uitspraak van haar naam, meestal Meena genoemd. In het eerste hoofdstuk is ze oud en in Londen in 1802. De abolitio-nisten - dat zijn voorstanders om de slavernij af te schaffen - willen dat het parlement en het Engelse volk haar verhaal uit haar eigen mond horen. Het is een zware aanklacht tegen de slavenhandel, een mensenhandel die door voorstanders verdedigd wordt en humanitair wordt genoemd.
Het verhaal van Aminata wordt in deze roman verteld. Als meisje is Aminata met andere dorpsbewoners geroofd en op een lange voettocht meegenomen naar de Afrikaanse kust. Bij die roofoverval werden haar ouders gedood. De voettocht was een verschrikking. Maar het was nog maar het begin. Want daarop volgde de bootreis van Afrika naar Amerika. Het was een wonder dat zij als kind die reis overleefde.
In Amerika aangekomen werd ze gekocht door een indigoplanter. Hij verkocht later de zoon die ze kreeg aan een ander en Aminata aan de Jood Salomon Lindo. Lindo  en zijn vrouw be-handelden haar veel beter dan de planter. Toch wil ze ook bij hem weg. Want ze wil vrij zijn.

Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...