ImageOm een groot gebouw te kunnen bouwen zijn bestek en tekeningen nodig. Zorgvuldig en uiterst nauwkeurig moeten de voorschriften en berekeningen die daarin staan door de bouwers worden opgevolgd. In de nabije geschiedenis zijn genoeg voorbeelden te geven van wat er kan gebeuren als van deze voorschriften wordt afgeweken. Een op het eerste gezicht kleine afwijking door onkunde of gemakzucht kan fatale gevolgen hebben.

Zo is het ook met het Woord van God. Hierbij gaat het om een nog veel belangrijker gebouw. Om ons levenshuis te bouwen is het door God gemaakt bestek, de bijbel, onmisbaar. Het is noodzakelijk om dit bestek nauwkeurig na te speuren en na te volgen. Je kunt daar niet zonder gevolgen van afwijken. Bij deze bouw gaat het ook niet zonder gebed. Biddend lezen en bouwen.

Gods Woord is Waarheid en het is nuttig om Dat te doorwandelen en te doorzoeken. Dat is ook onmisbaar voor het geloofsleven. Komend seizoen willen we daarom weer enkele thema-avonden organiseren met de jeugdverenigingen die zijn aangesloten bij het LCJ Jeugd Contact Noord.

ImageActueel blijft het. De doop. Die actualiteit is er natuurlijk omdat er vandaag de dag nog steeds gedoopt wordt. Gelukkig wel. Maar het verschil van inzicht over op welk moment die doop moet plaatsvinden is ook nog steeds actueel. Bedoelt de Bijbel dat we kinderen zullen dopen? Of is het toch ?eerst geloven en daarna als (jong)volwassene dopen?? In het eerste artikel hebben we gekeken naar de eenheid van het Oude en Nieuwe Verbond. In het tweede gingen we de plaats na van kinderen binnen het verbond. Nu gaan we met elkaar na wat de verhouding is tussen doop en besnijdenis.

Als ik het doopformulier (editie laatst vastgesteld 1974) ter hand neem, dan lees ik: ?In de plaats van de besnijdenis is de Doop gekomen?. In 2007 heeft de Generale Synode twee nieuwe formulieren vastgesteld. Met betrekking tot de verhouding tussen besnijdenis en doop vermeldt ??n van die formulieren: ?Nu het bloed van Christus heeft gevloeid, heeft de besnijdenis als teken van het verbond haar vervulling ontvangen in de christelijke doop. Paulus schrijft aan de gemeente van Kolosse dat zij die gedoopt zijn nu niet meer besneden behoeven te worden?.

ImageAls Chr. Geref. Kerken hebben we een actief deputaatschap voor Evangelisatie. Zo is ??n van de secties van dit deputaatschap, de sectie Kerkondersteuning, bezig in grootstedelijke gebieden de kerkaanplant aan te moedigen. Nieuwe gemeenten ontstaan en onder Gods zegen zien we daar bijzondere dingen gebeuren. Nu daar nieuwe ontwikkelingen zijn is terecht op de laatste Generale Synode gevraagd: maar het platteland, wat gebeurt daar? De redactie van ons illustere Kerkblad nam deze vraag over en vroeg mij iets te vertellen over het reilen en zeilen van de kerk op het platte land in een regio van het KvhN.


Opvallend is dat de Chr. Geref. Kerk van Dokkum behoorlijke aantrekkingskracht heeft op ouderen en vooral ook jongeren van allerlei achtergrond. Dat betreft zowel hen die lid zijn van een andere kerkelijke gemeente, als ook hen die nauwelijks meer een kerkelijke achtergrond hebben. Omdat alle kerken een plekje hebben op de kerkradio, kunnen alle inwoners van Dokkum met iedere kerkdienst meeluisteren. Naar schatting luisteren er bijna net zoveel mensen via de radio naar onze diensten als dat er kerkbezoek is.

ImageOp zaterdag 11 september 2010 werd drs. Mark Bergsma als predikant verbonden aan de gemeente van Delfzijl. Na 5 jaar vacant te zijn geweest, heeft Delfzijl weer een eigen herder en leraar. Wie is Mark Bergsma? Het Kerkblad voor het Noorden sprak met hem.

Zou u iets kunnen vertellen over uw levensloop?  
Ik ben geboren in Leeuwarden en ben daar ook opgegroeid en naar school gegaan (basisschool en het christelijk gymnasium). Mijn studietijd heb ik in Groningen doorgebracht. Ik heb daar met veel plezier scheikunde gestudeerd. Ook qua wonen heb ik het daar erg naar mijn zin gehad; eerst een jaar in de Prunusstraat, een kamer in ??n van de twee studentenwoningen van de CGK-Groningen, speciaal voor eerste jaars studenten. Daarna heb ik in een flat gewoond in Vinkhuizen.
Toen ik in Groningen woonde kerkte ik meestal in de Jeruzalemkerk en heb ik een tijd meegedraaid in de Commissie StudentenWerk  (CSW). De preken van ds. Plantinga en ds. Den Hertog en de belijdeniscatechesaties van hen en Siebrand Wierda zijn voor mij echt belangrijk geweest in de ontwikkeling van mijn geloof. Bij de CSW heb ik trouwens ook mijn vrouw, Liesbeth, ontmoet. Dus Groningen heeft wel een bijzondere plaats in mijn leven. Overigens ben ik nooit lid geweest van de kerk in Groningen. In het begin ging in de weekenden nog veel naar mijn ouders in Leeuwarden en later dacht ik: ?laat maar zitten, ik ben nu toch bijna klaar met studeren en daarna vertrek ik uit Groningen.? Advies aan studenten dus: wordt meteen lid van de kerk in de stad waar je studeert anders komt het er waarschijnlijk niet meer van. Ik heb al met al een prima studententijd gehad in de ?beste studentenstad van Nederland?.

ImageHet psalmboekje op de afbeelding is gedrukt in het jaar 1875 bij de Nederlandsche Bijbel-Compagnie te Amsterdam. ?t Is opengeslagen bij psalm 150. Bij deze psalm moet ik altijd een beetje denken aan een lied dat in de jaren zeventig bij het tv-programma ?Met de muziek mee? te horen was. Voor wie het niet meer paraat heeft, het gaat als volgt: ?De bakker blaast de schuiftrompet. De slager speelt de klarinet. De koster houdt het vaandel hoog; de wind blaast hem haast om. En de kastelein die mag niet dronken zijn, want die slaat de grote trom. De grootste eer krijgt de pastoor als tamboer-majoor. En de vuilnisman oogst de minste roem,die komt niet verder dan sjingboem.?
Alleen het orgel ontbreekt nog om de opsomming van psalm 150 voor je te zien. Toch zouden we waarschijnlijk raar opkijken als komende zondag dit lied door de fanfare begeleid zou worden.
Tja, muziek en de kerk. Door de eeuwen heen is dat vaak een wat moeizame relatie geweest. En dat terwijl het de hele Bijbel door als een rode draad te volgen is. Van Genesis, waar Jubal de stamvader van alle lier- en fluitspelers wordt genoemd, via alle instrumenten in psalm 150 tot aan het lied van het Lam in de Openbaring aan Johannes. En waar je dan misschien zou verwachten dat muziek en zang samenbinden, zien we het helaas in de kerken ook scheidend werken.

Commentaar

 • Missionaire voorbede 2023-11-03 18:25:06

  Eigenlijk richt ik dit commentaar vooral aan mezelf. Omdat ik er zelf vaak niet aan denk als ik op de...

 • Herverkaveling? 2023-10-20 08:35:40

  In de media duiken de laatste tijd geregeld stemmen op om alle gereformeerde kerken op een hoop te...

 • De achilleshiel 2023-10-06 15:18:46

  Soms gebeurt er iets in je omgeving, dat je aan het denken zet. En als je iemand bent, bij wie dat...

 • Start 2023-09-22 17:35:43

  Het vorige nummer van het Kerkblad was het officiƫle startnummer. Dit Commentaar schrijf ik op de...