Image ?Ja.? Zo klonk het de laatste tijd in veel kerkgebouwen. Vele (meestal) jonge mensen legden belijdenis van hun geloof af ?voor het aangezicht van God en voor Zijn heilige gemeente?. Een intensieve periode van belijdeniscatechisatie is aan dat indrukwekkende moment vooraf gegaan. En met het doen van belijdenis delen belijder en belijdster in ?alle rechten en plichten in de gemeenschap van de kerk.?

In een keurige opsomming zou ik die rechten en plichten kunnen opsommen. In de eerste plaats is er het recht op geestelijke zorg. Die zorg kan verleend worden door prediking, pastoraat en catechese. Met het doen van belijdenis wordt weliswaar een belangrijke stap gezet: in het openbaar komt een mens uit voor zijn geloof! Tegelijk is het een stap die onderdeel uitmaakt van een wandeling. Er is naar het doen van belijdenis toegegroeid. De reisgids wordt op de dag van de belijdenis niet gesloten met de woorden: ?Zo, nu weet je het wel?. Geestelijke voeding blijft noodzakelijk. Als dooplid had je dit recht al. Je zou kunnen zeggen dat dit recht zich verdiept na het doen van belijdenis.

Indien de rechtvaardige ternauwernood behouden wordt, waar zal dan de goddeloze en zon-daar verschijnen?
1 Petrus 4:18

Er zijn christenen die bovenstaande tekst zo opvatten dat het bijna onmogelijk is behouden te worden. Want zelfs rechtvaardigen worden nauwelijks behouden. Zondaren hebben helemaal geen schijn van kans. Hierdoor slaat mensen de schrik om het hart.  
De schrik kan nog heviger zijn als je de tekst leest in de NBV. Zij vertaalt als volgt: Als zij die rechtvaardig leven al ternauwernood gered kunnen worden, hoe moet het dan gaan met hen die zondigen doordat ze God niet gehoorzamen? De toevoegingen ?al? en ?kunnen? zullen als verduidelijking bedoeld zijn, maar geven volgens mij ten onrechte voeding aan de gedachte, dat behouden worden bijna onmogelijk is.
Bijna alle Nederlandse vertalingen gebruiken in deze tekst het woord: ternauwernood of nau-welijks. Dat is niet verkeerd, maar brengt wel gemakkelijk tot de verkeerde gedachte, dat zalig worden maar een klein kansje is. De rechtvaardige wordt immers nauwelijks zalig.
In Hand. 27:7 wordt met hetzelfde woord verteld dat het schip met moeite vooruitkwam. De woorden ?met moeite? worden in de Naardense Bijbel ook in 1 Petrus 4:17 gebruikt. Dat maakt de tekst duidelijker.
Een andere mogelijkheid is: met strijd. Die vertaling leerde ik van prof. J.J. v.d. Schuit. Le-vendig herinner ik me dat hij preekte over deze tekst. Hij wilde zijn hoorders heel duidelijk maken dat Petrus niet bedoelt te zeggen dat zalig worden bijna onmogelijk is. Hij deed dat door met stemverheffing te zeggen: Nauwelijks, nauwelijks? Met strijd!. Zalig worden gaat met strijd gepaard.

Zoals u hebt kunnen lezen is Sjoerdtje Huisman-Sprietsma in de VUT. Vanaf heden zal ik samen met Hennie Veldman het Kerkblad van Het Noorden iedere week voor U verzorgen.
Mijn naam is Anna-Marie Wijnia-Kuindersma. Ik woon met mijn man in Wommels. Wij hebben twee kinderen, deze zijn inmiddels getrouwd. Door hen kunnen wij regelmatig genieten van drie prachtige kleinkinderen.
Hiervoor heb ik altijd in de financi?le sector gewerkt. Bij een assurantiebedrijf, fourage/veehouderij bedrijf en als laatste bij een jachtbouwer. Dit bedrijf ging vorig jaar helaas failliet, dus ik moest op zoek naar wat anders.
Sinds april werk ik bij FD-Periodieken, dit bevalt mij uitstekend. Sjoerdtje heeft mij de fijne kneepjes van het vak geleerd. Ik doe mijn best om alles net zo perfect als Sjoerdtje uit te voeren.

Anna-Marie Wijnia-Kuindersma

ImageIn 2006 ging onze zoon Rick in opleiding bij de Defensie. De  achter ons liggende vier jaren werden gekenmerkt door twee uitzendingen naar Afghanistan. Samen (moeder en zoon) hebben we teruggekeken op deze periode.

Rick, waarom ben je bij defensie gaan werken?
Ik ben bij defensie gaan werken, omdat ik een uitdagende baan wilde. Ik houd er niet van om lang stil te zitten. Bij defensief ben je altijd bezig en het werk is altijd weer anders. Vandaar mijn keuze voor defensie.

Realiseerde je je toen al dat je uitgezonden kon worden?
Ja, dat realiseerde ik mij heel goed. Bij de voorlichting werd ons dat meteen verteld. Als je tekent bij defensie, dan teken je ook voor uitzending. Ook tijdens de opleiding wordt het heel vaak gezegd. Het is dus heel belangrijk, dat je daar ook vol voor gaat en niet alleen bij defensie gaat werken om maar een baan te hebben en even goed geld te verdienen. Want als je dat als reden gebruikt, zul je niet met plezier en goed gemotiveerd op uitzending gaan.

ImageEnkele jaren geleden eindigde ik een serie artikelen over het milieu met die vraag. We zijn nu enkele jaren verder. Welke perspectieven zijn er nu? Welke initiatieven zijn er genomen op de grote klimaattop in Kopenhagen eind 2009? We hebben het op de voet kunnen volgen. Nadien laaide een felle discussie op over de betrouwbaarheid van het ICCP-rapport. Er was gesjoemeld met de gegevens. Verontwaardiging alom. Afkeer ook. Hoe moet het verder?

In 2007 schreef ik naar aanleiding van de film van Al Gore: ?Goed dat hij ons op de problematiek wijst. Dat mensen aan het denken gezet worden. Maar met onjuiste feiten is dat leugen en bedrog. De discussie moet nuchter gevoerd kunnen worden. Maatregelen tegen vervuiling en opwarming op bewezen feiten gebaseerd. Zo niet, dan zal het eerste effect zijn: angst en schrik bij het publiek, met navenante (overtrokken) maatregelen van overheden.? Vervolgens: ?Wanneer het publiek in de gaten krijgt dat feiten niet kloppen, maatregelen overbodig of overtrokken waren, zal het zich massaal afkeren. Onverschilligheid is wel het laatste wat we moeten hebben. Naar mijn idee zitten we nu in de eerste fase: angst en schrik.?

Commentaar

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...

 • Nieuw leven 2024-04-19 17:47:34

  In januari begint het al: het wordt weer langer licht en de sneeuwklokjes gaan bloeien, en even...

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....