ImageIn het eerste gepubliceerde artikel over effici?nt vergaderen, is aan de hand van een aantal voorbeelden geschetst, hoe er vergadertijd verloren kan gaan o.a. door te laat komen of terugkomen op eerder genomen besluiten. In het tweede artikel is een aantal handvatten gegeven voor het samenstellen van een agenda, aan de hand waarvan de leden tijdig weten, wat de inhoud van de diverse agendapunten is, zodat men zich er op kan voorbereiden.
In dit artikel wil ik proberen een aanzet te geven hoe we hier dan in de praktijk tijdens de vergadering mee om moeten gaan.

Een goede agenda? Laten we wel wezen, je kunt nog zo?n heldere, uitgebreide agenda met bijlagen hebben, maar daarmee is lang alles niet gezegd. Heeft iedereen de agenda doorgenomen? Met enige regelmaat zie je, dat tijdens de opening door een aantal personen de notulen van de vorige vergadering of andere documenten nog worden gelezen. Jammer is dat! Voor degene die de opening verzorgt, kan dat frustrerend zijn. En dan zijn er mensen die iets vragen wat uitgebreid op de agenda staat. Daaruit blijkt, dat de agenda wel in ontvangst genomen is, maar niet (goed) gelezen.
Een agenda is slechts een hulpmiddel om structuur in de vergadering te hebben. Zoals reeds in het eerste artikel vermeld, is de ene vergadering de andere niet. Een kerkenraadsvergadering ziet er inhoudelijk iets anders uit dan een vergadering van bijvoorbeeld de evangelisatie commissie. Maar qua structuur zijn ze gelijk.

ImageDe spreker op de mannendag zei dat sommige christenen beweren dat Handelingen 29 niet bestaat. Dat zij dus eigenlijk beweren dat het spreken van Gods Geest in Handelingen 28 tot een afronding kwam. Hij was het daarmee niet eens. Want als we zo met de Bijbel omgaan, zouden we vergeten dat God veel groter is dan de Bijbel. En ook dat God na Handelingen 28 nog volop tot ons spreekt.

Het is al even geleden dat ik op die bewuste mannendag aanwezig was, maar ik herinner me dat ik toen dacht: ik behoor tot hen die niet geloven dat Handelingen 29 bestaat. Maar geloof ik daarmee niet dat God groter is dan de Bijbel? Zeker wel. Maar de Bijbel is wel Gods eigen spreken tot ons. Daarin openbaart Hij zich. In de Nederlandse Geloofsbelijdenis (artikel 3-7) belijden we dat de ?Heilige Schrift de wil van God volkomen bevat en dat al wat de mens heeft te geloven om behouden te worden, daarin voldoende geleerd wordt?. Met een verwijzing naar Deuteronomium 12:32 en Galaten 1:8 benadrukt artikel 7 dat we van Gods Woord niets mogen afdoen en er ook niets aan mogen toevoegen. Er is dus inderdaad geen Handelingen 29. De Bijbel is het ge?nspireerde Woord van God en heeft geen aanvulling nodig.

Nieuwe tijden
Toch spreekt God vandaag ook. Het werk van de Heilige Geest, zoals de Here Jezus dat beloofde, gaat overduidelijk door tot aan eind van de tijden. Maar hoe spreekt Hij dan? Schrijft de Heilige Geest vandaag dan toch nog aan Handelingen 29?

ImageHet is nu weer een paar weken geleden dat we Pinksteren hebben gevierd, dat de Heilige Geest kwam en de discipelen de opdracht kregen om de wereld in te trekken om het Evangelie te verkondigen. Ze moesten het nieuws van de redding door de Here Jezus en Zijn opstanding aan iedereen gaan vertellen en de mensen die geloofden dan dopen.
In het begin gingen de discipelen nog niet echt de wereld in. Ze bleven een beetje in en rond Jeruzalem, ze deden daar wonderen en ze vertelden daar wel over Jezus. Maar het was juist de bedoeling dat ze de wereld in zouden gaan. Toen er vervolging kwam en ze werden weggejaagd, gingen ze ook echt de wereld in. Alle apostelen gingen ergens anders heen. Sommigen samen, anderen hadden een andere helper gevonden. Ze gingen alle kanten op vanuit het land Israel.
Een bekende apostel is Paulus. Hij kwam pas later tot geloof. Paulus heeft veel in Turkije en Griekenland rond gereisd om daar over Jezus te vertellen. Hij stichtte daar allemaal gemeenten en hij reisde tussen die gemeenten heen en weer. Hij onderwees de mensen in die nieuwe gemeenten en vertelden hen hoe ze bepaalde dingen moesten doen. Hij schreef ook heel veel brieven naar de gemeenten om ze te bemoedigen of soms ook terecht te wijzen. Deze brieven zijn ook nu nog belangrijk voor ons omdat hij daar heel veel dingen over het geloof uitlegt. Een aantal van die mensen die tot geloof komen gingen ook weer het evangelie verkondigen, ze trekken met Paulus mee of gaan in hun eigen gemeente aan het werk.

ImageOp 21 juni is het 25 jaar geleden dat drs. J. van ?t Spijker als predikant werd bevestigd te Nieuw-Amsterdam. Daarna was hij predikant te Zwijndrecht. Vanaf 1 januari 1997 werkte hij als zendeling in Mozambique. Vanaf 10 juli 2005 is hij predikant te Hoogeveen.
Op verzoek van de redactie vertelt hij over zijn werk, maar zegt hij:

Ze hadden het aan Fennie moeten vragen ?

Ja, dat vind ik echt! Als er ??n is die mij kent, en die weet hoe ik in elkaar zit en wat mijn zwakke kanten zijn en die toch altijd weer ?! Ze hadden het aan Fennie moeten vragen, omdat zij nu al bijna dertig jaar naast en achter mij staat. Zij is er, als ik thuis kom van een lange vergadering. Zij is er als mijn studeerkamer weer eens een bende is, en ik er geen gat in zie de dingen op te ruimen. Zij is er als het werk dat ik in Hoogeveen en in Apeldoorn doe soms echt met elkaar strijdt om de voorrang en er daarom iemand nodig is die stressbestendig ?
Daarom: niet ik zou in de spotlight moeten staan ?

ImageDirk Molenaar is van beroep organist. Ook is hij redacteur van ?De Orgelvriend?. In dit blad voor orgelliefhebbers schrijft hij regelmatig een verhaal of column. Met zijn toestemming is onderstaand verhaal overgenomen uit dit blad. In de toekomst zullen er nog enkele volgen.

Af en toe gebeurt het.
De ene keer is het opvallender dan de andere.
Of is het misschien zo dat het je in de ene dienst meer stoort dan in een andere?
Soms is het de dienstdoende ouderling, of diaken. Dan gebeurt het maar een enkele keer.
Het je er aan storen als dienstdoend organist kan echter vaker gebeuren als het manco bij de predik?nt ligt, want dan gaat dat de h?le dienst door: het onmiddellijk iets zeggen als je je handen en voeten nog geen seconde geleden van de toetsen hebt gehaald. Heb je bijvoorbeeld een mooi ingetogen of juist majestueus naspel gedaan, als een soort uitroepteken van de laatste regels van het  gezongen lied, dan ?knalt? daar meteen achteraan ?Laten wij nu ??, of  ?Zullen wij ??, enzovoort. Het lijkt dan wel of alle overgangen van de liturgische delen door stemgeluid aan elkaar moeten worden geplakt! Of zou zo?n voorganger bang zijn dat de thuisblijvers aan de kerktelefoon misschien meteen zullen denken dat ze niet meer on-line met hun godshuis verbonden zijn?

Commentaar

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...

 • Nieuw leven 2024-04-19 17:47:34

  In januari begint het al: het wordt weer langer licht en de sneeuwklokjes gaan bloeien, en even...

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....