Ik ben een groot zondaar, dominee. Dat zei een oude zuster tegen me. Het was een lieve vrouw. Ik bezocht haar graag op haar kamer in het bejaardentehuis. Ze was altijd vriendelijk en blijmoedig. In onze gesprekken vertelde ze over vroeger en over haar man en kinderen. Verder spraken we over kerkelijke zaken, want ze was heel meelevend. Maar bovenal sprak ze vanuit een oprecht geloof vaak en graag goed van God. Vooral daarom was het een genoegen haar op te zoeken.
Als het over God en geloof ging, zei ze wel heel vaak dat ze een groot zondaar was. Toen ze dat die keer weer zei, vroeg ik: ?Wat doet u dan voor zonden?? Even wist ze niet wat ze moest zeggen, zo schrok ze van mijn vraag. Met een blik vol onbegrip keek ze mij aan. Toen zei ze: ?Maar dominee, dat weet u toch wel? Dat hoef ik u toch niet te vertellen??
?Dat hoeft ook niet?, zei ik, ?maar ik heb nooit gehoord welke grote zonden u hebt gedaan. Van u niet en van anderen niet.? 

ImageIn twee eerdere artikelen heeft Alle Broersma het IDO voorgesteld en iets van het werk laten zien. In dit laatste artikel geeft hij wat achtergronden.
Als we horen: het IDO, van de kerken, is er zeker vooral voor kerkmensen, dan leggen we uit dat we inderdaad van de kerken zijn, maar dat we hulp bieden aan iedereen in de Lelystadse samenleving die op onze weg komt. Onze hulp richt zich met name op mensen in onze stad die - door welke oorzaak ook - in problemen zijn gekomen en op niemand terug kunnen vallen. Dat betekent dat we vaak met schrijnende situaties te maken krijgen.

Vrijwilligersbeleid
?We? zijn de vrijwilligers, grotendeels afkomstig uit de in IDO participerende kerken. Om die vrijwilligers hun werk goed te laten doen bieden we hen regelmatig scholing aan voor hun werk. Want vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. We stellen als IDO er een eer in met onze vrijwilligers werk van professionele kwaliteit te leveren. Daarom zijn beroepskrachten onmisbaar: zij zijn de steun waardoor vrijwilligers hun werk kunnen doen, de praatpaal om uit te praten en de adviseur bij grote problemen. In het bestuur hebben we een vrijwilligersbeleid ontwikkeld en wordt er jaarlijks geld gereserveerd voor samenbindende activiteiten. We zijn er trots op dat veel vrijwilligers zich graag binnen het IDO dienstbaar willen maken. Bij een wervingsactie begin dit jaar met informatieavond en de IDO-zondag hebben zich weer een 40 nieuwe vrijwilligers voor verschillende activiteiten gemeld.

ImageKun je vandaag nog wel met het e-woord aankomen? Alsof wij de dingen beter weten dan de mensen om ons heen. Alsof wij willen horen bij de cultuur van hen, die precies wisten hoe het moest. Evangeliseren lijkt niet te passen in de cultuur van vandaag, waarin we respect hebben voor ieders overtuiging. Past het e-woord wel bij een kerk, die midden in de maatschappij wil staan?

Bryan P. Stone schreef een boek over ?Evangelisatie na het christendom?. Het heeft mij aan het denken gezet over de praktijk van onze evangelisatie.
Dit boek gaat ervan uit, dat we leven in een postchristelijke en postmoderne cultuur. Vandaag is de belangrijkste vraag niet meer wat precies waar is. Het gevoel speelt een belangrijke rol: als ik het gevoel heb dat ik ergens iets aan heb, dan doe ik daar wat mee. Stone constateert dat veel evangelisatieboodschappen zich daar nu ook sterk op richten. Hoe kunnen we duidelijk maken dat je iets aan het evangelie hebt? Hoe kan de boodschap van de kerk aansluiten bij de behoeften die mensen voelen?

Het leven van Mozes was voorbij. 40 jaar prins van Egypte, 40 jaar schaapherder in de woestijn. Op een dag zou hij wel ergens sterven en ze zouden hem wellicht nog zoeken en vinden, maar het zou voorbij zijn. Wat verwacht je nog van een 80-jarige? En (laten we eerlijk zijn) ook bij ons wordt een mens van 80 ook niet meer geschikt geacht voor leidinggevende posities.
Maar Mozes ziet het Licht. Nou ja, eerlijk gezegd wil de HERE God, dat Mozes het Licht ziet, maar Mozes ziet dat niet zitten. Op een dag ziet hij een braambos, die vlam heeft gevat in de woestijnhitte. Niets bijzonders. Maar de braambos verbrandt niet. Hij brandt wel, maar blijft geheel intact. Dat is toch wel heel merkwaardig en Mozes wil er het zijne van weten, dus gaat hij op onderzoek. En zo heeft God de onverdeelde aandacht van Mozes. Mozes staat helemaal open voor elk woord en elke suggestie. God heft de standaardgedachten over een 80-jarige op en maakt een nieuw begin. Een les voor ons. Wij zouden allemaal open en ontvankelijk moeten zijn voor nieuwe dingen. Meestal denken wij langs vaste paadjes. Dingen zijn zoals ze zijn en blijven zoals ze altijd zijn geweest. En er moet ook wel iets bijzonders gebeuren willen wij aandachtig kijken en luisteren.

ImageIn het eerste artikel heeft Alle Broersma het IDO voorgesteld. In dit artikel wil hij iets van het werk laten zien dat het IDO verricht.
 
De inloophuizen zijn vooral ontmoetingsplek met een warme huiskamer. ?Hier word ik tenminste niet weggejaagd? is de reactie van een bezoeker die ?s nacht slaapt in de nachtopvang van het Leger der heils, maar de dag moet zien door te komen. De Multi-culti-maaltijd is deze keer voorbereid door enkele mensen met een Afrikaanse achtergrond. Aan de maaltijd schuiven mensen aan voor wie dit vaak de enige warme maaltijd in de week is en ze betalen daar graag ? 2,50 voor. Ook als ze wel een eigen dak boven het hoofd hebben, verzorgen ze zich vaak slecht door problemen, ziekte en eenzaamheid. Het inloophuis probeert daar ook structureel verandering in te brengen o.a. door de cursus Uitkomen met je inkomen of de cursus Goedkoop en gezond eten. Elk jaar zijn er weer deelnemers. In het inloophuis waar ook nogal eens mensen komen met psychische problemen is ook af en toe de GGZ present met een cursus. In het inloophuis waar veel allochtone vrouwen komen met jonge kinderen wordt regelmatig gewerkt aan Spelen met kinderen. Een internethoek wordt in beide huizen veel gebruikt door mensen die langs deze weg iets bij instanties moeten aanvragen, maar zelf niet over een computer beschikken.

Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...