In de sloppenwijken en ander arme buurten van Ethiopische steden zoals Addis Ababa, Afar en Oromia is gebrek aan schoon drinkwater, rioleringssystemen en vuilnisophaaldiensten. In 2016 is Amref Flying Doctors een vijfjarig gezondheidsprogramma ‘Schoon water: een zaak voor iedereen’ gestart.

Het doel is om ruim 140.000 mensen te bereiken in sloppenwijken en arme buurten in Ethiopië. Naast voorlichting over hygiëne wordt concreet gewerkt aan het toegankelijk maken van schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Dit alles in samenwerking met lokale gemeenschappen, overheden en het bedrijfsleven. ‘Schoon water: een zaak voor iedereen’ is slechts één van de vele voorbeelden om ervoor te zorgen dat schoon drinkwater ook voor mensen in kansarme gebieden beschikbaar komt. 

Op zondag 27 oktober is het Bijbelzondag! Op deze dag geven veel kerken extra aandacht aan de Bijbel.

Wonderlijk filmpje van die Chinese zendeling. We konden de persoon niet zien. Hij werd van achteren gefilmd. We hoorden hem wel praten. In het Chinees. Hij was in de Bijbel aan het lezen, beter gezegd, hij was de bijbelwoorden aan het memoriseren, uit het hoofd aan het leren. Hij kan de Bijbel niet altijd op zak hebben, maar op deze manier heeft hij het Woord toch altijd bij zich.

Niemand kan het afpakken. Bijbels zijn in China niet meer te koop, ook niet meer via internet en het wordt weer gevaarlijk om een Bijbel bij je te hebben. Als wij, westerlingen, zomaar maar even onze Bijbel pakken, realiseren we ons amper welke schat we in handen hebben. Woorden van God, woorden van eeuwig leven. David probeert het te vatten in psalm 119, die lange lofzang op het Woord: ‘Ik verblijd mij over Uw woord als iemand die een rijke buit vindt’ (vers 162).

In een diepgravend en speels essay geeft de filosoof Govert Buijs inzicht in het ontstaan van onze economie. Daarin kan de slimme mens een maximale behoeftebevrediging bereiken. Dat hebben we zien gebeuren: de ratrace wie het meeste geld weet te ‘verdienen’, ten koste van alles en iedereen. Buijs toont echter met de feiten aan dat dat oorspronkelijk niet de bedoeling was van het vrijemarktdenken. Daarin stond aanvankelijk de samenwerking voorop. Dat inzicht wil hij graag terugwinnen, ook voor ons huidige economisch handelen. Om 

Verslag van de vergadering van de classis Leeuwarden, die gehouden is op donderdag 17 oktober in een van de zalen van de CGK te Surhuisterveen. Het was een vergadering waarin het hart van het kerkelijk samenleven klopt in de bespreking van de visitatieverslagen en de verslagen naar art. 41 K.O. Laat ik verder nog enkele krenten uit de pap aan u doorgeven. Binnen de classisvergadering speelde altijd de vraag welke plaats afgevaardigden van de samenwerkingsgemeente binnen de vergadering innamen. Steeds weer gaf dit de nodige spanningen. Daarom hebben we eenstemmig in het voorjaar van 2018 besloten ambtsdragers uit die gemeente als volwaardige afgevaardigden te aanvaarden wanneer zij het verbindingsformulier van onze kerken ondertekenen.

Peter van de Kamp werkte jarenlang als docent Praktische Theologie aan de Theologische Universiteit Kampen. Hij hield zich vooral bezig met pastoraat, diaconaat en persoonlijke professionele vorming: vakgebieden die in de dienst van de kerk geweldig belangrijk zijn, en – ik denk aan de persoonlijke professionele vorming – ook steeds belangrijker worden. Vandaag predikant zijn vraagt heel wat. Wat is er veel veranderd en wat verandert er nog altijd veel. Als ik alleen al denk aan alles wat anders geworden is sinds ik zelf predikant geworden ben, is er heel wat.

Commentaar

 • Alle liefdes? 2020-01-17 17:51:22

  Het lijkt een vast patroon te worden. Kunstenaars, schrijvers, mensen uit de filmwereld en de zeer...

 • Kerkklokken en azan 2020-01-10 18:00:45

  Rond de jaarwisseling ging het opvallend vaak over onze democratie. Waarschijnlijk omdat het...

 • Grote blijdschap 2019-12-19 08:50:12

  Kerstfeest is een van de belangrijkste feesten van het jaar. Tenminste, zo wordt dat over het...

 • Advent – geen stress, maar ‘ont-moet-en’ 2019-12-14 08:37:02

  Mijn vrouw leest wel eens wat voor uit een blog die ze volgt: uitspraken die op een rake manier...