In 2017, bij het 125-jarig (voort)bestaan van de Christelijke Gereformeerde Kerken (vanaf nu CGK) in Nederland, is de canon CGK tot stand gekomen. Wat wilde je altijd al weten en wat mag je niet vergeten. Deze serie beoogt een enkel element uit te lichten. Kort en bondig.

Wist je dat . . . . .

 

- de CGK in 1894 een eigen theologische opleiding hebben opgericht?

- dat deze opleiding al sinds 1919 in het mooie Apeldoorn is gevestigd?

U mocht onlangs uw 50-jarig jubileum vieren als predikant. Zou u met een paar trefwoorden die vijftig jaar kunnen typeren?

Terugblikkend op die vijftig jaar mag ik allereerst belijden, dat ik geen betere Koning had kunnen dienen dan Jezus Christus.

Met dankbaarheid en verwondering mag ik zien dat de HEERE een onnutte dienstknecht nog als slijk in Zijn heilige vingers wilde gebruiken.

 

Het Global AiNetwork


24 februari 2022. Russische invasie in de Oekraïne
Als dit kerkblad de brievenbus binnenvalt is het alweer verscheidene weken geleden dat Rusland Oekraïne is binnengevallen. Inmiddels liggen verschillende steden in Oekraïne in puin, zijn families uit elkaar gescheurd en miljoenen mensen op de vlucht.

Er zijn onnoemlijk veel hartverwarmende initiatieven om hulp te verlenen. Mensen volgen hun hart en stappen onverwijld in de auto om mensen op te halen, spullen te brengen en ook is er veel geld gedoneerd. Via landelijke acties, kerkelijke wegen en particuliere initiatieven.

En wij? Wij zijn vrij om te doen wat kán. Vrij om te kiezen wat we mogen doen wat onze hand vindt. In dit verslagje wordt weergegeven wat er komt kijken bij een klein projectje.

 

Een classisvergadering heeft altijd vaste onderdelen. Je weet dat ze komen. De notulen van de vorige vergadering worden besproken. Er wordt een afvaardiging gekozen naar een meerdere vergadering. De verslagen die alle gemeenten hebben ingediend worden besproken en waar nodig wordt een kritische vraag gesteld of een bemoedigende opmerking gemaakt. Al die onderdelen maakten deel uit van de vergadering van de classis Hoogeveen van 3 maart jl. Wat dat betreft was het ‘business as usual’.

 

De manier waarop Tim Keller de Bijbel uitlegt blijft aanspreken. Dat is ook weer het geval met het boek over Jona dat nu voor me ligt. Je proeft erin dat hij er echt mee bezig is geweest. Hij vertelt zelfs dat hij er drie keer een serie preken over heeft gehouden, waarbij telkens weer de context van het publiek waarvoor hij de preken hield van belang was. Die eigen context van de ‘hoorders’ was telkens verschillend maar betekende op geen enkele manier dat de tekst van het boek Jona hen niet heel sterk aansprak. Dat is het geval omdat het boek de lezer duidelijk confronteert met een aantal wezenlijke vragen, die – niet alleen – samenhangen met de vraag of wat er beschreven wordt echt gebeurd is. Keller stelt daarbij dat het dan ook niet de bedoeling is dat je je als lezer af laat leiden door die vraag van de veel diepere en confronterende betekenis van wat er vanuit het boek Jona naar voren komt. En die diepere betekenis raakt heel direct aan de genade van God. Dat is een boodschap die voor vandaag meteen uitermate actueel en betekenisvol is. Het gaat in dit boek over Gods liefde voor een samenleving die op zich niets heeft met God en geloven. Daarvan is Ninevé immers – bijna zou ik zeggen – een prototype. Maar God kijkt er anders naar dan Jona die het – eigenlijk – niet kan verkroppen dat God niet met de slechte mensen omgaat zoals dat naar zijn gedachte zou moeten gebeuren. Het zijn woorden die er voor mij uitsprongen, meteen al in de inleiding: ‘als de ware God – niet de namaakgod van Jona – steeds weer ten tonele verschijnt, wordt Jona woedend of wanhopig. Jona ontdekt dat de ware God een raadsel is, omdat hij de genade van God niet op één lijn kan krijgen met zijn rechtvaardigheid. Hoe, zo vraagt Jona zich af, kan God genade en vergeving betonen aan mensen die zoveel geweld en kwaad hebben verricht?’

Commentaar

 • Zeven vinkjes 2022-07-01 18:00:29

  Zomaar op een avond word ik gefascineerd door het verhaal van een schrijver, die aan tafel zit bij één...

 • Vluchtelingen 2022-06-17 17:01:48

  Komende maandag, 20 juni, is het Wereldvluchtelingendag. Al sinds 2001 is deze dag door de...

 • Godsdienstvrijheid een zegen 2022-06-03 15:31:24

  Het is gewoon een gegeven. Onze samenleving wordt steeds seculierder. Onlogisch is het niet dat...

 • Kirill 2022-05-20 17:21:12

  Kirill, of Cyril is 75 jaar en sinds 2009 de patriarch van Moskou en van alle Russen en de Primaat van de...