Zwangere vrouwen kunnen zonder al teveel moeite een NIP-test verkrijgen. NIPT staat voor: Niet-invasieve prenatale test. Al in een vroeg stadium van de zwangerschap kan men te weten komen of de foetus een genetische afwijking heeft, bijvoorbeeld het syndroom van Down, Edwards of Patau.

 

Maar kan genetische manipulatie misschien ook voorkomen dat iemand zo'n afwijking krijgt? Genetische manipulatie is al langer mogelijk: dit gaat van het klonen van schapen tot het genetisch veranderen van genen die ziekten tot gevolg hebben. Kan dit ook voor mensen betekenis hebben?

 

Het is nogal een uitdagende titel, en misschien schrikt een lezer ervan. Maar het duidt wel precies de vraag aan die in het Noorden (maar ook elders) soms opborrelt wanneer men de lijst leest van voorgangers in de kerkdiensten. Vroeger  was dat overzichtelijk: de ‘eigen’ dominees, en zo nu en dan een broeder die speciale gaven had om voor te gaan in de kerken. En nu? Je leest zóveel onbekende namen, en je kunt ze lang niet altijd thuisbrengen. Hoe zit dat toch? En aan de koffietafel valt dan dat lelijke woord dat ik dan toch maar vervolgens op de leestafel leg. Dan is de vraag maar helder.

Evangelisten

In de zogenaamde zendingsgemeenten (waar in het Noorden de gemeente ‘Assen zoekt’ een voorbeeld van is) kunnen evangelisten worden aangesteld. Soms dient ook een predikant een dergelijke gemeente. Dat moet dan wel een broeder zijn die een speciale gave heeft om mensen aan te spreken die de binding met het christelijk geloof hebben verloren, of daar nog nooit mee in aanraking zijn gekomen. Het gaat immers om het dienen als ‘pionier en opbouwwerker voor het stichten van opbouwen van zendingsgemeenten’ (art. 4 lid 6 K.O.). Daarvan is ds. P.J. den Hertog een voorbeeld, die indertijd van Groningen naar Zaandam ging. Ook kan men denken aan de GKv-er ds. H.M. Veurink die als evangelist zijn opvolger daar werd.

Van den Bergh is filosoof en psycholoog en promoveerde op een proefschrift met de titel: De gestolen stoornis. Een cultuurfilosofische duiding van de ‘depressie-epidemie’. De zwarte hond is een veel gebruikte aanduiding voor een depressie. De titel en de ondertitel van deze stevige vervolgstudie geven treffend weer waarover dit boek gaat. De auteur geeft een brede en diepborende verkenning van de epidemie die depressie heet.

Elke nacht om twee uur stapt hij op zijn fiets. Ze noemen hem in Tilburg de ‘broodpater’. Gerrit Poels is inmiddels negentig jaar oud. Lang geleden is hij – om de liefde – uitgetreden als priester.

 

Elke nacht, 365 dagen in het jaar, fietst hij bij nacht en ontij over de nog stille straten van Tilburg en omgeving om ongezien brood aan een deurknop te hangen of over het balkon van een flat te gooien. ‘Hongerlijers’ noemt hij zijn klanten. Inmiddels staan er meer dan 650 armen ingeschreven bij zijn stichting Broodnodig en zijn er tientallen vrijwilligers die de ‘broodpater’ ondersteunen met zijn levenswerk.

 

Vorig najaar arriveerden ze in INLIA’s TussenVoorziening in Eelde; de Syrische Aïsha en Ibrahim met hun 4 kinderen. De jongste twee raakten in de oorlog ernstig verbrand. Ibrahim dompelde hen keer op keer in water om de vlammen te doven. Inmiddels wonen ze in Leek.

 

Een bredere glimlach is niet mogelijk. Ibrahim glimlacht van oor tot oor en gooit de voordeur wijd open voor ons. ‘Kom binnen!’ Hij is blij ons nu in zijn woning te kunnen ontvangen. ‘We kennen alle buren’, vertelt hij enthousiast, ‘we hebben ze allemaal te eten uitgenodigd. Allemaal Nederlandse mensen. En pal naast ons een Afghaanse moeder met haar kinderen. Een kranige vrouw.’

Commentaar

 • Alle liefdes? 2020-01-17 17:51:22

  Het lijkt een vast patroon te worden. Kunstenaars, schrijvers, mensen uit de filmwereld en de zeer...

 • Kerkklokken en azan 2020-01-10 18:00:45

  Rond de jaarwisseling ging het opvallend vaak over onze democratie. Waarschijnlijk omdat het...

 • Grote blijdschap 2019-12-19 08:50:12

  Kerstfeest is een van de belangrijkste feesten van het jaar. Tenminste, zo wordt dat over het...

 • Advent – geen stress, maar ‘ont-moet-en’ 2019-12-14 08:37:02

  Mijn vrouw leest wel eens wat voor uit een blog die ze volgt: uitspraken die op een rake manier...