Dit is de titel van een boek van kookdominee Han Wilmink waarvan dit jaar bij uitgever KokBoekenCentrum Utrecht de vijfde herziene druk is verschenen. Van deze kookdominee heeft twee jaar geleden in de passietijd een aantal recepten uit zijn boek Koken met Passie in dit blad gestaan. Om de smaak te pakken te krijgen. 

Over de schrijver. Han Wilmink is als predikant verbonden aan de pioniersplek van PKN te Wezep.   Hij is de eerste predikant met een kookeiland in zijn kerk. Hij organiseert kook- en eetavonden voor groepen. Naast Bijbels Culinair verscheen van hem het al genoemde Koken met Passie (2016) en ook De smaak van de Amish (2015). Hij heeft Bijbels Culinair opgedragen aan zijn eerste moeder van wie hij zoals hij zelf zegt de passie voor voedsel moet hebben meegekregen en ook met dank aan zijn tweede moeder die hem de Bijbel leerde kennen.     

De Buitengewone Bijbel van Bob Hartman is een Bijbel voor kinderen van nu. Een boek vol dansende engelen, kletsgrage struiken, maffe dromen  en ongelofelijke beloftes. Een buitengewone kennismaking met de Bijbel. Anders dan in de gebruikelijke kinderbijbels is dit boek niet van een enkel plaatje of tekening voorzien, maar speels en doorlopend geïllustreerd door Gareth Williams. De hele tekst door worden er woorden extra geaccentueerd door hun vormgeving.

Ambrosius heeft niet alleen in de theologie maar ook in de liturgie een belangrijke bijdrage geleverd. Van hem zijn nog veertien hymnen over, waarvan we met zekerheid kunnen zeggen dat ze van hem zijn.

 

De hymnen van Ambrosius zijn heel bekend geworden en Augustinus verwijst hier ook naar in zijn Confessiones. Het is bekend dat Augustinus in Milaan de hymnen van Ambrosius gehoord heeft en hier diep van onder de indruk raakte.

 

Deze zomer willen we in vier nummers aandacht geven aan de verkondiging van het Woord. Niet zoals dat op zondag in Nederland in de kerk gebeurt, maar juist aan de verkondiging in een totaal andere context. Dit derde artikel gaat over preken op de camping.

 

‘Dominee, het was een prachtige preek, maar ik heb er niks van verstaan!’ Dat riep een keer iemand in een dienst op recreatiecentrum ‘Het Stoetenslagh’ in Hardenberg vlak na het amen van de preek. Wat ik heb geantwoord weet ik niet meer, ik weet nog wel dat ik er de humor wel van kon inzien. En ik herkende het, tenminste dat ‘slecht verstaan’. De kwaliteit van de geluidsinstallatie was vele jaren niet om over naar huis te schrijven…

 

Van sommige boeken geldt dat ze echt in een behoefte voorzien. En volgens mij is dat zeker het geval bij het boek dat nu voor mij ligt: een lijvige en grondige studie over vragen die heel direct ons leven raken. Want hoe zit dat met genezing en bevrijding in het licht van het evangelie van de Here Jezus Christus?

 

Een compleet geluid

Jan Minderhoud heeft ons met dit boek echt een dienst bewezen; hij snijdt namelijk een onderwerp aan dat niet alleen actueel is, maar waarbij het ook van het grootste belang is dat er op een stevig Bijbelse, dat is op een theologisch verantwoorde en meteen ook pastorale manier over geschreven wordt. In aansluiting aan wat de Bijbel ons laat zien. Dat ik dat er zo expliciet bij zet, heeft zo zijn reden. Er is namelijk heel wat te koop als het gaat om de thematiek die in dit boek behandeld wordt, en van lang niet alles wat erover geschreven wordt, zou ik meteen willen zeggen dat ik er echt blij van wordt. Ik herinner me – als ik één persoonlijke herinnering mag delen – een heel scherp oordeel van een zuster in het geloof die zonder meer stelde dat het gewoon een kwestie was van geloof of van een tekort aan geloof als iemand wel of geen genezing ontving. Dat zei ze, terwijl ik als pastor een terminaal gemeentelid begeleidde, die vast geloofde dat de Here genezing kon geven, maar die vooral geloofde dat de Here goed voor haar was.

Commentaar

 • Nieuws 2021-12-03 18:13:35

  In een commentaar probeer je iets te schrijven over iets actueels, in de kerk, in de samenleving,...

 • Dikke muren 2021-11-19 18:39:02

  Nog even over de dingen dezer dagen. Over de polarisatie binnen onze samenleving die nog steeds ...

 • Het zijn altijd die christenen 2021-11-05 18:11:57

  Na elke vakantie scan ik de krantenkoppen. Ook na de herfstvakantie. Twee onderwerpen springen...

 • Dienen in de kerk 2021-10-22 14:50:11

  Onlangs vergaderde de classis Leeuwarden. De verslagen vanuit de classiskerken geven altijd...