Binnenlands diaconaat

Wat bedoelen we als we het hebben over een diaconale gemeente? En welke taak hebben we als christen om barmhartig te zijn, onrecht te bestrijden en een goed rentmeester te zijn?

‘Wat zou de wijk waarin uw kerkgebouw staat ervan merken als u de kerk zou sluiten?’ Met het antwoord dat u op deze vraag geeft, zitten we misschien wel direct bij de kern van waar het bij binnenlands diaconaat over gaat.

Binnenkerkelijk?

Buitenlands diaconaat

Wat bedoelen we als we het hebben over een diaconale gemeente? En welke taak hebben we als christen om barmhartig te zijn, onrecht te bestrijden en een goed rentmeester te zijn? In ons land en daarbuiten?

Een belangrijk deel van het werk van de Deputaten Diaconaat speelt zich af in het buitenland: aanwezig zijn namens Jezus om niet, en dat in en via onze projecten en via noodhulp. Hierdoor willen we dáár hulp bieden, maar ook koppelen we dit werk terug naar plaatselijke CGK-gemeenten om het diaconale bewustzijn versterken.

Wereldwijd diaconaat

Wat is dan het afleggen van belijdenis – en waartoe is dat eigenlijk nodig? Als je gelooft dan kan je dat toch zo tegen God zeggen? Of heeft deze tekst uit Matteüs 10:33 wat te zeggen: Iedereen die Mij zal erkennen bij de mensen, zal ook Ik erkennen bij mijn Vader in de hemel.

 

Belijdenis

Elk jaar geef ik speciaal onderwijs bij ons in de gemeente voor mensen die belijdenis willen afleggen – belijdeniscatechisatie. En elk jaar mag ik weer hetzelfde uitleggen: wat is belijdenis doen eigenlijk?

In dit laatste artikel over de Heilige Geest wil ik met u en jou kijken naar de praktijk van alledag en welke rol de Heilige Geest daarin speelt. Hij leeft in Gods kinderen en doet ontzettend veel. Geleerde professoren kunnen er boeken over vol schrijven, hoe ga je dat in een paar honderd woorden uitwerken? 

 

In artikel 22 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis wordt over de Geest gezegd: Wij geloven dat de Heilige Geest, om ons ware kennis van deze grote verborgenheid (dat we alleen door het bloed van Christus gered worden) te doen verwerven, in ons hart waar geloof ontsteekt, dat Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, Hem zich toe-eigent en niets meer buiten Hem zoekt.

 

Ik wil die vier kernwoorden pakken om (heel beknopt) te beschrijven wat de Heilige Geest doet in het leven van de gelovige.

Commentaar

 • Missionaire voorbede 2023-11-03 18:25:06

  Eigenlijk richt ik dit commentaar vooral aan mezelf. Omdat ik er zelf vaak niet aan denk als ik op de...

 • Herverkaveling? 2023-10-20 08:35:40

  In de media duiken de laatste tijd geregeld stemmen op om alle gereformeerde kerken op een hoop te...

 • De achilleshiel 2023-10-06 15:18:46

  Soms gebeurt er iets in je omgeving, dat je aan het denken zet. En als je iemand bent, bij wie dat...

 • Start 2023-09-22 17:35:43

  Het vorige nummer van het Kerkblad was het officiële startnummer. Dit Commentaar schrijf ik op de...