Een predikant was het voorwerp van roddelpraat geworden; een echtpaar had kwade praatjes over hem geuit. Zij die daarvan hoorden, waren niet te beroerd de praatjes door te geven. Na enige tijd bleek echter dat de beschuldiging elke grond miste. Maar het kwaad was geschied. De naam van de predikant was beschadigd.

 

Enkele weken later kwam het desbetreffende echtpaar bij de predikant, en zij boden hem hun oprechte excuses aan. 'We beseffen wat we u hebben aangedaan.' Ze vroegen ook om vergeving. 'Natuurlijk,' zo zei de predikant, 'vergeef ik u.' 'Wel zou ik van u willen vragen of u iets voor mij zou kunnen doen?' Natuurlijk wilden ze het weer goed maken met hun predikant.

 

U mocht onlangs uw 50-jarig jubileum vieren als predikant. Zou u met een paar trefwoorden die vijftig jaar kunnen typeren?

Terugblikkend op die vijftig jaar mag ik allereerst belijden, dat ik geen betere Koning had kunnen dienen dan Jezus Christus.

Met dankbaarheid en verwondering mag ik zien dat de HEERE een onnutte dienstknecht nog als slijk in Zijn heilige vingers wilde gebruiken.

 

In 2017, bij het 125-jarig (voort)bestaan van de Christelijke Gereformeerde Kerken (vanaf nu CGK) in Nederland, is de canon CGK tot stand gekomen. Wat wilde je altijd al weten en wat mag je niet vergeten. Deze serie beoogt een enkel element uit te lichten. Kort en bondig.

Wist je dat . . . . .

 

- de CGK in 1894 een eigen theologische opleiding hebben opgericht?

- dat deze opleiding al sinds 1919 in het mooie Apeldoorn is gevestigd?

Een classisvergadering heeft altijd vaste onderdelen. Je weet dat ze komen. De notulen van de vorige vergadering worden besproken. Er wordt een afvaardiging gekozen naar een meerdere vergadering. De verslagen die alle gemeenten hebben ingediend worden besproken en waar nodig wordt een kritische vraag gesteld of een bemoedigende opmerking gemaakt. Al die onderdelen maakten deel uit van de vergadering van de classis Hoogeveen van 3 maart jl. Wat dat betreft was het ‘business as usual’.

 

Commentaar

 • Wat gaan jullie doen in de vakantie? 2022-07-29 17:03:09

  Er is wat met de vraag die ik hierboven neerschreef. Hij wordt nogal eens gesteld in deze tijd:...

 • Boerenverstand 2022-07-15 17:17:53

  Op het moment dat ik dit commentaar schrijf (maandag 4 juli) wordt het land platgelegd door...

 • Zeven vinkjes 2022-07-01 18:00:29

  Zomaar op een avond word ik gefascineerd door het verhaal van een schrijver, die aan tafel zit bij één...

 • Vluchtelingen 2022-06-17 17:01:48

  Komende maandag, 20 juni, is het Wereldvluchtelingendag. Al sinds 2001 is deze dag door de...