Ze zijn niet meer weg te denken langs de (snel)wegen: billboards met hun reclames. Op grote borden wordt geadverteerd, met grote letters en een opvallende afbeelding. In het snel voorbij rijden moet je het kunnen zien én onthouden.

In Habakuk 2:2 begint Gods antwoord op Habakuks verwijt uit hoofdstuk 1. De Here God geeft Habakuk de opdracht om een soort billboard te maken: schrijf dit visioen op, op tafels (platen). Er zal, zo zegt God, een tijd van wachten aanbreken, maar in die tijd staat Gods Woord zwart op wit en kunnen de mensen het tot zich nemen.

De kranten staan altijd weer vol met berichten over nood en ellende in de wereld: lijden en dood in gebieden waar oorlog is, honger in grote delen van Afrika, vluchtelingen in gammele bootjes op de Middellandse Zee, en noem het allemaal maar op. Hoe kijkt God daar tegenaan?

 

Waarom die vraag hoe God er tegenaan kijkt? Omdat de Bijbel laat zien dat Hij Zijn gedachten heeft over hoe het leven op aarde zou moeten zijn. Hij schiep alles in een bepaalde orde. In een situatie van vrede (de echte Bijbelse sjaloom). Daarom alleen al is duidelijk dat het voor Hem die alles uitgedacht heeft, ronduit verschrikkelijk moet zijn om aan te zien hoe het er vandaag de dag op aarde aan toe gaat.

Het is van alle tijden dat er mensen zijn, die niet opgewassen zijn tegen de problemen die hen overkomen. Zij hebben hulp en zorg van anderen nodig. In onze tijd worden we dagelijks geconfronteerd met mensen, die in een hopeloze situatie zijn beland. Door oorlog, honger, natuurrampen, tegenslag, geweld, ziekte of onrecht worden zij hulpbehoevend en daarmee afhankelijk van anderen.
In Nederland is de hulpverlening door de overheid georganiseerd en zelfs bij wet geregeld. Het is even zoeken bij wie je moet zijn, maar ook daarvoor zijn weer hulpverleners. In grote lijnen is het in Nederland wel goed om te wonen. Zeker als je het vergelijkt met andere gebieden in de wereld. Maar laten we ons richten op de situatie vlak bij ons bed.

Van de eerste christenen is bekend dat ze goed voor elkaar zorgden. Ze vormden een gemeenschap waarin niemand gebrek had en aan eenieder werd uitgedeeld naar dat men nodig had (Hand. 4:32-35). Het blijft tot op de dag van vandaag een inspirerend en niet vrijblijvend voorbeeld. In de kerk helpen we elkaar en vanuit de kerk helpen we degene die geen helper heeft (Palm 72:12). We zien ook anno 2024 in onze kerken veel mooie voorbeelden hiervan. Maar kerkelijke hulpverlening kan ook zomaar tot allerlei problemen leiden. Dit artikel wil een bijdrage zijn om deze problemen tijdig te signaleren of zo mogelijk te voorkomen.

Stichting Present heeft als missie een beweging op gang te brengen waarin het weer normaal wordt dat mensen naar elkaar omzien. 20 jaar geleden gestart in Zwolle, als initiatief om niet alleen binnen, maar ook buiten de kerk hulp te kunnen bieden. Inmiddels uitgegroeid tot een landelijke beweging van meer dan 75 stichtingen.

Eenmalige vrijwilligersgroepen vanuit allerlei hoeken: (kerken, scholen, families, vrienden, bedrijven) melden zich bij ons aan om een leuke klus te doen die past bij hun agenda en vaardigheden. Dit kan gaan om een praktische klus, zoals tuinieren, schilderen, verhuizen of rommel afvoeren, maar ook sociale activiteiten, zoals een rolstoelwandeling met ouderen in een verzorgingshuis. De groep bepaalt!

Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...