Stichting Present heeft als missie een beweging op gang te brengen waarin het weer normaal wordt dat mensen naar elkaar omzien. 20 jaar geleden gestart in Zwolle, als initiatief om niet alleen binnen, maar ook buiten de kerk hulp te kunnen bieden. Inmiddels uitgegroeid tot een landelijke beweging van meer dan 75 stichtingen.

Eenmalige vrijwilligersgroepen vanuit allerlei hoeken: (kerken, scholen, families, vrienden, bedrijven) melden zich bij ons aan om een leuke klus te doen die past bij hun agenda en vaardigheden. Dit kan gaan om een praktische klus, zoals tuinieren, schilderen, verhuizen of rommel afvoeren, maar ook sociale activiteiten, zoals een rolstoelwandeling met ouderen in een verzorgingshuis. De groep bepaalt!

Veel lezers herinneren het zich vast wel van de geschiedenisles: 1609-1621 Het 12-jarig bestand. Een ‘staakt het vuren’ in de 80-jarige oorlog, de strijd met Spanje om godsdienstvrijheid. Tijdens dit bestand had je de ‘bestandstwisten’, een ruzie tussen de theologen Arminius en Gomarus, tussen de remonstranten en de contra-remonstranten. Arminius bepleitte een rekkelijker standpunt dan Gomarus in de ‘predestinatiediscussie’, in de discussie over de uitverkiezing. Daar doorheen speelde de politiek een rol: Johan van Oldenbarneveld, die sympathiseerde met de remonstranten, wilde onder voorwaarden vrede sluiten met Spanje. Prins Maurits en met hem veel bestuurders uit onder meer Amsterdam waren ervan overtuigd dat dat schadelijk was voor de VOC en daarmee voor hun portemonnee.

De kleine profeten krijgen in de kerk niet zo heel vaak de aandacht. Het is goed om zo af en toe een oudtestamentische profeet te lezen en te bestuderen. In drie artikelen gaan we in op de profeet Habakuk. In dit artikel kijken we naar hoofdstuk 1.

Optreden

We plaatsen de profeet Habakuk na de tijd van koning Josia. Na een beroerde tijd in Israël zorgt koning Josia voor een korte reformatie, een opleving. Maar al gauw daarna raakt Israël opnieuw in verval. In die tijd leeft Habakuk. Wanneer hij om zich heen kijkt, ziet hij onrecht, afgoderij, corruptie en ongehoorzaamheid aan Gods wet. Er is weinig hoop op betere tijden. Het volk Israël is ver afgedwaald van de HERE God. Hoofdschuddend loopt Habakuk door de straten van Jeruzalem. Niet alleen hoofdschuddend, maar ook handenwringend (er zijn uitleggers die de naam Habakuk verbinden met het woord handenwringen).

 

Er is afgelopen jaar op verschillende momenten aandacht geweest voor broeder Guus Brand. Hij heeft sinds 1989 in de gemeente – en later in de hele classis – Hoogeveen gepreekt en veel gedaan voor de verschillende gemeenten. Vlak voor zijn overlijden in juni van het vorige jaar kwam er een boek uit. Preken is prachtig is de veelzeggende titel. In dit boek zijn 42 preken gebundeld. Je hoort Guus Brand in die woorden. De titel zegt iets over hoe Guus Brand op de preekstoel stond. En die passie voor de preek is te horen. Zo krijgen we iets te zien van wat Guus in al die jaren mocht doorgeven. Het boek is absoluut de moeite waard. Alleen al vanwege de laatste preek die hij hield in maart 2023 en die in de bundel is opgenomen. Het is een krachtige verkondiging over de kern van de zaak: Christus is Koning!

Is het nuttig om de apocriefe boeken van de Bijbel te lezen? Veel lezers zullen beamen, dat dat zo is. We weten dat er boeken zijn geschreven in de periode tussen het Oude en het Nieuwe Testament. En wellicht weet u ook dat onze geloofsbelijdenis onderstreept, dat we hier lering uit kunnen trekken. Dan zal het nuttig zijn om er kennis van te nemen.

Maar als we een enquête zouden houden met de vraag wanneer u er voor het laatst uit gelezen hebt, vermoed ik dat deze boeken in de praktijk nauwelijks opengaan. Ongetwijfeld zijn ze nuttig, maar ondertussen vrijwel onbekend.

Commentaar

 • Verslavingen 2024-07-12 17:57:04

  Ruim een op de vijftien jongeren gokt weleens online, zo blijkt uit een onderzoek van het...

 • All Nations 2024-06-28 17:42:30

  Vorige week was ik met een groep studenten van de Theologische Universiteit Apeldoorn bij All...

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...