Als je zeven deuren verderop woont ben je op Urk nog steeds een buurman. Het is een wat onbestemd huis dat jarenlang als opslag heeft gediend voor de aanpalende slagerij. Nu is het weer een woonhuis. Er is een Aziatisch uitziende man neergestreken die ik soms met zijn twee honden zie wandelen. Op Urk nemen we zoiets niet voor kennisgeving aan. Wie is die man? Als ik hem tegenkom groet ik hem en probeer contact te leggen, maar hij is niet erg tegemoetkomend. Aziatische mensen zijn veel minder direct dan westerlingen. Inmiddels heb ik via de tamtam vernomen dat hij voorganger is bij een gemeente van de Zevende-dags Adventisten. Een kerkelijke groepering die niet op Urk samenkomt maar in Lelystad. De slager weet me te vertellen dat hij in Kampen studeert. Dat maakt me nog nieuwsgieriger.

 

In een eerder tweeluik bespraken we de visie van de Vroege Kerk op de Schepping in de Oudheid. We gingen in op verschillende visies. In de heidense Oudheid waren er wel scheppingsmythes, maar een zorgvuldige uitwerking van de schepping per dag, die zowel in de Joodse als in de christelijke visie voorkwam, en eigenlijk van het Jodendom werd overgenomen in het Vroege Christendom, komt in de heidense benadering niet voor. In de tweede bijdrage zijn we ingegaan op Ambrosius’ verwerking van Basilius’ exegese van de zes scheppingsdagen in negen preken.

In het tweeluik dat we hier laten zien gaan we dieper in op de uitleg van het Genesis-verhaal in de Vroege Kerk en richten ons hierbij op de uitleg die Johannes Chrysostomus geeft van het scheppingsverhaal. Chrysostomus was bisschop van Antiochië en later van Constantinopel. Hij liet een zeer omvangrijk oeuvre na waarin hij de Schrift op een bijzondere manier uitlegt. Van Chrysostomus hebben we ook een zeer uitgebreide uitleg van Genesis over.

Enige tijd geleden kwamen Bert en Christa Noteboom als gezin wonen in Finsterwolde. Dat gebeurde niet zomaar, ze zagen daar een opdracht van de Here God in. In dit interview vertellen ze daar iets over.  

 

Bert, je bent nu al een tijd in het Noorden, hoe bevalt het hier tot nu toe?

Het bevalt mij heel goed. Het Noorden is prachtig! We genieten van de ruimte, de rust, de activiteiten die we mogen organiseren en mooie nieuwe contacten die erdoor ontstaan.

 

Dominee Bram Hofland is de classis Zwolle trouw gebleven. Toch is het een flinke verandering, van Emmeloord, een plek met weinig geschiedenis, naar Hasselt, een Hanzestad met een rijke historie en met een boeiende cultuur en mooie architectuur. Die architectuur valt voor wat betreft de Christelijke Gereformeerde kerk wat tegen. Er wordt gekerkt in een sportzaal. De gemeente beschikt wel over een eigen gebouw - de Koningshof - voor haar verdere gemeentelijke activiteiten.

 

Maar het gaat natuurlijk niet om gebouwen, het gaat om de missie. De positionering en de missie van de gemeente zijn helder geformuleerd. De Christelijke Gereformeerde Kerk Hasselt is een gemeente, die haar armen opent voor alle inwoners van Hasselt en omgeving. Dat doen we vanuit onze missie: 'Als gemeente willen wij, in trouw aan Gods Woord, Christus volgen en dienen, God en elkaar liefhebben en Gods liefde delen met de mensen om ons heen.'

Inleiding

Palestina
Wie heel vroeger – in het pen-en-papier en schoolbord-en-krijt-tijdperk - op een christelijke school heeft gezeten, is vertrouwd gemaakt met de Bijbelse geschiedenis en min of meer met de topografie van het land Kanaän, ofwel Palestina zoals het toen werd genoemd. Nu in deze tijd hebben we het over Israël.
Onze onderwijzer tekende op het schoolbord links met een zwierige lijn, zo uit de losse pols, de kustlijn van Palestina, met een klein slingertje bovenin ter hoogte van de berg Karmel en een mooie vloeiende lijn naar linksonder, en rechts verscheen een rechte streep van boven naar beneden met twee rondhoekige vlakken: de rivier de Jordaan, onderbroken door het kleinere vlakje, het Meer van Galilea in het Noorden en ter hoogte van Jeruzalem een groter meer: de Dode Zee.

Commentaar

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....

 • Lijdenstijd 2024-03-23 18:53:26

  Met de lijdenstijd lijkt onze samenleving niet uit de voeten te kunnen. Hoe anders is dat met...

 • Leipzig en Navalny 2024-03-07 19:01:01

  Vorige week waren mijn vrouw en ik een paar dagen in het voormalige Oost-Duitsland op bezoek bij...

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...