Bij het invulling geven aan de inhoud van het Kerkblad voor het Noorden viel tijdens de laatste redactievergadering de term: dat moet kunnen. De betreffende broeder bedoelde niet, dat het moest lukken om het artikel binnen een bepaalde termijn aangeleverd te hebben. Hij wilde daarmee echter uitdrukken, dat hoewel er best wel enige bedenkingen waren om het onderwerp te behandelen in ons kerkblad, het toch de moeite waard zou zijn de lezers er kennis van te laten nemen.
Het moet kunnen! Hoe vaak hoor je die term niet? Ik zal er een paar willekeurig voor u noteren:
- ?s nachts met de auto 100 km/uur rijden, waar 80 is toegestaan;
- wanneer het warm is een flesje water meenemen naar de kerk;
- een jurk kopen voor een prijs boven het vooraf vastgestelde budget;
- op zaterdagavond later thuiskomen dan was afgesproken;
- een ijsje kopen op zondag;
- een ?functionele? vloek in een spannend boek of leuke film;
- zo nu en dan een kinderlied zingen in de kerk.

Een groot aantal Vlamingen heeft zich laten ontdopen. Ze hebben besloten hun doop ongedaan te laten maken vanwege de vele berichten over kindermisbruik in de Katholieke kerk door priesters en andere ambtsdragers.

Sinds eind april zijn er in het bisdom Antwerpen alleen al meer dan vierhonderd aanvragen inge-diend. In andere bisdommen lopen de aantallen eveneens in de honderden. Een sterk stijgende trend ten opzichte van vorig jaar.

Ontdopen schijnt een stevige administratieve procedure te zijn en heeft nogal wat voeten in de aarde, voordat het formeel geregeld is. Daarbij is het volgens de Katholieke kerk niet mogelijk om echt ontdoopt te worden: het sacrament is onuitwisbaar.  Het enige resultaat is dat degene die zich laten ontdopen niet meer in de Katholieke kerk staan ingeschreven als gedoopt.

Ontdopen. Alleen het woord al. Doet me denken aan het woord ontvrienden, uitgekozen tot het woord van het jaar in 2009. Ontvrienden betekent: ?het dumpen van virtuele vrienden door deze te schrappen uit vriendenlijstjes op vriendensites?.

Democratie is ook niet alles. Dat blijkt uit de verkiezingsuitslag. Zal het wel lukken een nieuwe coalitie te vormen? Ga maar na. De VVD is als eerste aan zet omdat zij de grootste partij zijn geworden. Maar met wie moet zij regeren?
Met de PVV en het CDA? De PVV is de grote winnaar, maar het CDA is de grote verliezer. Is de PVV stabiel genoeg, met veel nieuwe leden in de Tweede Kamer en zonder vertegenwoordiging in de Eerste Kamer? De PVV wil echter dolgraag rege-ren. Daarom liet Wilders zijn breekpunt over de AOW leeftijd al op 10 juni vallen. Toch is het vraag of de VVD echt met de PVV in zee wil, gelet op haar nationalisme.
Het CDA is gehalveerd. Dat is een goede reden om niet mee te (willen) doen aan deze coalitie. Opmerkelijk is dat de SGP aan deze coalitie gedoogsteun wil geven. Maar dat wuifde Rutte meteen weg. Deze coalitie heeft geen levensvatbaarheid.
Moet het dan weer Paars worden? Paars plus deze keer, omdat dit nodig is voor een meerderheid? VVD, PvdA, D66 en GL dus? Dat zou wel een ruime meerderheid van 81 zetels in de Kamer opleveren. Maar het zou verder zeer ongeloofwaardig zijn. Want in de verkiezingsstrijd is benadrukt dat de standpunten van de VVD en de    PvdA onverenigbaar zijn, niet het minst door Rutte.

Dit weekend gaan we met vakantie. Kamperen op Terschelling.
Aan mij de haast onmogelijke taak om alle kampeerspullen, bagage en fietsen  in en op de auto en de aanhanger te krijgen. Toch ga ik elk jaar die uitdaging aan. Want ik houd van de kust, het strand, de zee, de zon en de wolken. Prachtig!
Heerlijk genieten samen met mijn vrouw en kinderen.
En mijmeren over God. Over zijn schepping en zijn zee-water?

Zee-water.
God schiep het in meerdere fasen. Eerst het water en daarna de zee.
Op de tweede scheppingsdag maakte God een gewelf en scheidde het water onder het gewelf en het water erboven. Op de derde dag zei God dat al het water onder de hemel naar ??n plaats moest stromen. En Hij noemde dat zee.
God heeft het zee-water met zorg geschapen, Hij heeft er meerdere dagen aan besteed. Het getuigt dus van zijn kracht en zijn zorg. Heerlijk om er dicht bij te zijn, om erin te zwemmen. Om dicht bij God te zijn?

Joran. Iedereen vult ? bijna automatisch ? zijn achternaam al in: Van der Sloot. Zijn naam was al een begrip en in de achterliggende weken is dat er zeker niet minder op geworden. Wie weet niet dat hij betrokken was bij de verdwijning van een jonge Amerikaanse? Wie weet niet van de speuracties van Peter R. de Vries? En nu zijn we ? en met ?we? bedoel ik zo?n beetje de hele wereld ? getuigen van het voorlopig(?) laatste heftige hoofdstuk in het levensboek van deze jonge vent van 22 jaar. Verdacht van moord op een Peruaanse. Volop in het nieuws. De klopjacht. De uitlevering aan Peru. Uitgejouwd. Geslagen met een aktetas. Beelden die werden vrijgegeven: Joran die de sleutel bij de hotelbalie ophaalt. Achter hem aan wandelt het slachtoffer. Beelden van Joran die de hotelkamer ontsluit. Achter hem aan wandelt nog steeds het slachtoffer. Beelden van Joran die enkele uren later de hotelkamer en het hotel verlaat.

De beelden vertellen veel. Heel veel. Conclusies trekken we. En er zullen weinig mensen zijn die concluderen dat hij het niet heeft gedaan. Men weet het al. Hij is schuldig. En als je het aan mij vraagt? Dan ben ik geneigd dat ook te zeggen. Maar het is niet zo belangrijk wat ik er van vind. Het gaat erom wat een rechter op grond van (ontbreken van) bewijs als oordeel uitspreekt. Zou Joran vandaag op vrije voeten worden gesteld dan zal, naar ik vrees, het volk  het oordeel niet afwachten maar onmiddellijk tot executie overgaan. Voor de mensen is het duidelijk.

Commentaar

 • Draagvlak 2022-01-14 16:09:01

  Op het moment dat ik dit commentaar schrijf, is ons land volledig in een lockdown. De kerkdiensten vinden...

 • Maakbaar 2021-12-17 18:47:14

  De wereld hangt van crises aan elkaar. Een energiecrisis: eindeloos hoge prijzen van gas, olie....

 • Nieuws 2021-12-03 18:13:35

  In een commentaar probeer je iets te schrijven over iets actueels, in de kerk, in de samenleving,...

 • Dikke muren 2021-11-19 18:39:02

  Nog even over de dingen dezer dagen. Over de polarisatie binnen onze samenleving die nog steedsĀ ...