In een van zijn brieven wekt Paulus gemeenteleden in Korinte op tot vrijgevigheid. Die opwekking ondersteunt hij met een verwijzing naar de menswording van Christus Jezus. Christus is arm  geworden zodat wij door het geloof geestelijk rijk zouden worden. Dat zal onder meer blijken in een nauwe betrokkenheid bij huisgenoten in het geloof.

Christus Jezus is om onzentwil neergedaald in onze staat van armoede. Daarin bleek zijn liefde voor zondaren (2 Kor. 8, 9). U kent toch zijn genade dat Hij om uwentwil arm is geworden terwijl Hij rijk was?  Paulus spreekt daarover tegenover de christenen in Korinte. In dat verband noemt hij het woord 'genade'. In het Grieks luidt dat woord charis. Dit kernbegrip uit het Nieuwe Testament zouden we soms kunnen vertalen met 'liefdewerk'. Dat doet ook de NBG-vertaling uit 1951 op enkele plaatsen. Deze vertaling gebruikt 'genade' en 'liefdewerk' doorelkaar voor wat in het Grieks een en hetzelfde woord is in 2 Korinte 8 en 9. Genade en liefdewerk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zowel bij Christus als bij de zijnen.

De huidige Turkse stad Bergama ligt op het vroegere Pergamum. Dit artikel beschrijft beknopt de geschiedenis en culturele context van deze in de Laat Antieke Oudheid wereldberoemde stad.

Pergamum in de Laat Antieke Oudheid

Na zijn verovering van Klein-Azië wijst Alexander de Grote Pergamum aan als een belangrijk strategisch steunpunt in zijn rijk.

 

Tijdens de adventsperiode zullen een aantal lezers van het kerkblad aan de hand van een lied of gedicht, vertellen hoe zij toeleven naar kerst.

 

Het is 1961 en twee meisjes staan een beetje bibberend op een bankje vóór in de Christelijke Gereformeerde Kerk van Barendrecht. Het is 2e kerstdag en de kerk is tjokvol want de zondagsschool “Laat de kinderkens tot Mij komen” viert het kerstfeest. 150 kinderen zitten er op de zondagsschool. En ik mag samen met een meisje dat ik niet ken deze woorden zingen:

 

Zaterdag las ik in het Volkskrant Magazine een artikel over Oudwoude, het dorp van Jasper S., de moordenaar van Marianne Vaatstra. Het was geschreven door de nicht van een van de dominees van Oudwoude. Als zoon van een van de collega’s van haar oom heb ik de behoefte te reageren.

Oudwoude komt er niet best af in wat ik las. Onheil hing altijd in de lucht. Geweld sluimerde onder de oppervlakte. De wereld van de mensen die er wonen was klein, heel klein. Mensen die een dorp verderop woonden werden bezien als vreemd, als gevaarlijk. De moeder van de schrijfster kwam uit het Gooi. In een korte typering zet de auteur het verschil neer: “Je moeder praat als de koningin.”

Commentaar

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...

 • Volle verzekering 2024-02-10 09:35:41

  Een gaatje in de agenda maakt dat wij op vakantie gaan. De camper wordt volgepakt met die dingen...

 • Helpen 2024-01-27 09:14:13

  Het is bijna Hulpverleningszondag en daarom wordt in dit nummer van het Kerkblad ingegaan op...

 • Goed voornemen 2024-01-13 09:36:53

  De stelling die Sake Stoppels, emeritus lector theologie, van de CHE, poneert in zijn bijdrage in...