{mosimage}Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.

Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van 't leed dat ons beklemt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.

En wilt Gij ons de bitt're beker geven
met gal gevuld tot aan de hoogste rand,
dan nemen wij hem dankbaar zonder beven
aan uit uw goede, uw geliefde hand.

{mosimage}Over engelverhalen van nu; Dr. André Mulder
(134 blz. Uitgave in 2010 bij Uitgeverij Meinema, Zoetermeer)

Dr. Mulder is lector theologie en levensbeschouwing aan de Chr. Hogeschool Windesheim. Met op de achtergrond de belevingen van zijn Opa beschrijft Mulder belevingen van negen diverse mensen die een engelervaring hebben gehad. Sommigen hebben een christelijke (gereformeerde) opvoeding genoten, anderen hebben geen kerkelijke achtergrond. Hij rangschikt de verhalen onder zeven trefwoorden: situatie, gebeurtenis, gevolgen, andere ervaringen, communicatie, theologie en biografische notities. Op die manier kunnen de verhalen met elkaar worden vergeleken.

{mosimage}Actueel blijft het. De doop. Die actualiteit is er natuurlijk omdat er vandaag de dag nog steeds gedoopt wordt. Gelukkig wel. Maar het verschil van inzicht over op welk moment die doop moet plaatsvinden is ook nog steeds actueel. Bedoelt de Bijbel dat we kinderen zullen dopen? Of is het toch ‘eerst geloven en daarna als (jong)volwassene dopen’? In het eerste artikel hebben we gekeken naar de eenheid van het Oude en Nieuwe Verbond. In het tweede gingen we de plaats na van kinderen binnen het verbond. Vervolgens gingen we in het derde artikel de verhouding tussen doop en besnijdenis na. Nu – in dit artikel gaan we nader in op zogenaamde huisteksten.

Nadat het derde artikel was gepubliceerd rolde er bij mij een brief in de bus van een zuster van één van onze kerken. Ik zal de brief hier niet weergeven omdat de schrijfster heel wat onderwerpen met betrekking tot de doop aan de orde stelt. Zij maakt ook melding – als voorstandster van de (volwassen) geloofsdoop – van het feit dat gezinnen werden gedoopt zoals bij Lydia en de gevangenbewaarder. Dit gebeurde nadat zij tot geloof waren gekomen.

{mosimage}Morgen is het alweer eerste kerstdag. Net de tijd van Advent achter ons, de voorbereiding op Kerst. Nu is het dan tijd om feest te vieren. Het feest van de geboorte van Jezus. Maar is het voor ons nog wel een feest, wordt het niet soms een beetje sleur? Wat er allemaal omheen gebeurt is voor iedereen een feestje: gezellig eten en drinken, mooie boom en ga maar door. Maar zijn wij er nog wel blij mee dat Jezus op aarde is gekomen, vieren we dat feest net zo als alles eromheen? We kennen nu zo langzamerhand wel de verhalen. Was dat allemaal zo mooi daar? Een lief kindje in een kribbe, een stel engelen die “Eer aan God in de hoogste hemel” zaten te roepen en een stel wijzen uit het Oosten die even gezellig langs dropten. Is dat Kerst, even dat verhaal met al die mooie dingen oprakelen? Er even weer bij stil staan hoe bijzonder mooi dat allemaal was, hoe makkelijk het eigenlijk ging…

{mosimage}Kerst?

Pieter en Hanna-Ruth wonen en werken in Centraal Azië. Ze houden de lezers van het kerkblad regelmatig op de hoogte van hun wel en wee.

December is de feestmaand. Ondanks dat het buiten donker, guur en koud is, maken we er een gezellige tijd van met lichtjes, mooie muziek, kaarsjes en cadeautjes voor elkaar. In Nederland heb je natuurlijk Sinterklaas en kerst, maar hier eigenlijk allebei niet. Kerst is een christelijk feest bij uitstek, en het is dan ook niet verwonderlijk dat kerst hier in Centraal-Azië eigenlijk niet wordt gevierd. Dat komt omdat de mensen hier overwegend islamitisch zijn. In naam althans, veel mensen noemen zich moslim, maar leven niet volgens alle regels en gebruiken van de Koran en de profeet. Het is hier helemaal niet ongewoon om alcohol te drinken, terwijl veel moslims dat niet zouden doen. Ook gaan er maar weinig mensen naar de moskee. Andere dingen worden wel gedaan, zoals bidden als je langs een begraafplaats komt in de bus. En varkensvlees laat iedereen hier staan. Als je dat wilt kopen moet je op de markt naar een apart hoekje van de vleeskraam, ver weg bij de kippen en de koeien. Geloof is hier vooral iets cultureels, als je bij een bepaalde bevolkingsgroep hoort, dan ben je gewoon een moslim. Een ander, kleiner deel, van de bevolking is Russisch Orthodox.

Commentaar

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....

 • Lijdenstijd 2024-03-23 18:53:26

  Met de lijdenstijd lijkt onze samenleving niet uit de voeten te kunnen. Hoe anders is dat met...

 • Leipzig en Navalny 2024-03-07 19:01:01

  Vorige week waren mijn vrouw en ik een paar dagen in het voormalige Oost-Duitsland op bezoek bij...

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...