Deze editie van het Kerkblad heeft als thema ‘een kale Kerst’.

Ik moest denken aan een recent gesprekje in de hal van onze Ontmoetingskerk, in Dronten. Eén van de mannen die catechisatie geeft, vertelde over een Bijbelquiz, die hij bij jongeren van circa 15 jaar had gedaan. Veertien vragen over het Kerstverhaal.
Je zou zeggen, dat verhaal is zo bekend, iedereen scoort wel een dikke voldoende. Toch?

Laten we met een drietal vragen de proef op de som nemen.

Dat het zwaar economische tijden zijn, kan onderhand toch niemand meer zijn ontgaan. Wekelijks, zo niet dagelijks, wordt er bericht over de status van de euro, over de verhoren naar aanleiding van de kredietcrisis en over de komende bezuinigingen, die toch weer wat extra zwaarder worden, gezien de slechte financiële ontwikkelingen. Dit is slechts een kleine greep uit de waslijst aan financiële onderwerpen die het nieuws beheersen. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik raak een beetje het overzicht kwijt. Neem nou de euro: er wordt wel geprobeerd om het hele debat toegankelijk te houden, maar het is zo’n technische kwestie dat de gevolgen van het (niet) redden van de euro ver uit het zicht zijn geraakt.

Als je ons kerkblad van voren naar achteren (sommigen lezen hem van achteren naar voren) goed doorspit kom je soms verrassende dingen tegen. Tenminste, dat overkomt mij vaak wanneer ik als redactielid om de zoveel weken het kerkblad voor de overige redactieleden mag beoordelen. Je let dan op verschillende aspecten: zijn het aansprekende artikelen, is het commentaar ook echt een commentaar op iets of meer een beschouwing, heeft de meditatie echt inhoud, is het geschrevene in PRESTO voor de doelgroep, zijn de foto’s en illustraties passend bij het artikel en waarom zulke grote advertenties voor goede doelen. Kortom, je probeert een oordeel te geven over het blad als geheel. Voor velen is het meest interessante deel het gemeentenieuws.

En daar laaide de discussie weer op. Die over het homohuwelijk en de weigerambtenaar. Mag een ambtenaar er vanaf zien een huwelijk te sluiten tussen seksegenoten? Weggaan of blijven zitten? Verwacht van deze column niet ‘het’ antwoord.

Ik kan mij herinneren dat er binnen een kerkenraad een lastig vraagstuk speelde. Het ging over de vraag of het huwelijk van een samenwonend stel kerkelijk bevestigd kon worden. Gesprekken met betrokkenen waren gevoerd. De details en achtergronden van de situatie laat ik rusten. De problematiek lag nu op de tafel van de kerkenraad. Voors en tegens werden uitgewisseld. Dan opeens neemt een broeder het woord: ‘Als we hier vóór stemmen dan stap ik op als ouderling.’ Daar ligt de steen in de vijver. Het machtswoord is gesproken. De broeders kijken elkaar beteuterd aan. Dus als we hier vóór stemmen dan weigert broeder X nog langer mee te doen. Dat u het maar weet…

De week van 10 tot en met 17 oktober was de week van de opvoeding. In onze burgerlijke gemeente en waarschijnlijk ook in andere gemeenten is toen een boekje verspreid met de titel: 'Tijd voor je gezin! 20 TopTips voor en door ouders'. Op de achterflap staat niet alleen de gemeente vermeld, maar ook het gemeentelijk Centrum voor Jeugd en Gezin.
Het boekje is een uitgave van een stichting met de naam Family Factory, wat zoiets betekent als 'plek van waaruit het gezinsleven tot bloei kan komen'. De stichting wil ouders met elkaar in contact brengen en helpen bij het bouwen aan het gezin dat zij graag willen zijn. Zij is in 2008 opgericht op initiatief van Jan Willem Roseboom.  Het boekje reikt ouders nieuwe ideeën aan waarmee zij hun voordeel kunnen doen. Een van de tips wijst op het belang van een gesprekje tussen ouder en kind: 'Luister, stel vragen en kom erachter wat die ander bezighoudt'. Persoonlijke aandacht heeft grote waarde, vooral in een tijd waarin het gezin soms lijkt op een plaats waar mensen 'zo dicht mogelijk langs elkaar heen leven'. Andere tips wijzen op het omgaan met internet, de ochtendspits in het gezin, uitbarstingen van emotie van kinderen, het opruimen van de kamer, de zorg die ouders voor zichzelf moeten hebben en voor elkaar, en de gezinsmomenten waarop gezinsleden kunnen bijpraten, een soort gezinsvergadering dus, waarbij ieder zijn eigen inbreng heeft.

Commentaar

 • Altijd die angst 2023-01-27 16:05:32

  Het is een jaar of twintig geleden. Met een groep werkers van de Nederlandse Patiëntenvereniging...

 • Dit is de dag 2023-01-13 18:31:25

  Voor alle lezers: veel heil en zegen voor 2023! Aan het begin van het nieuwe jaar worden er altijd goede...

 • Toename van psychische klachten 2022-12-16 18:06:13

  Het Trimbos-instituut heeft onderzoek gedaan onder volwassenen in Nederland. Daaruit bleek dat...

 • Een nieuwe gelijkenis 2022-12-02 19:21:49

  Soms kan het gebeuren dat je een Bijbelverhaal met nieuwe ogen gaat bekijken. Zo gebeurde het bij...