Wie een beetje thuis is in geschiedenis weet, dat deze woorden ontstaan zijn in de politiek. U moet zich de zaal maar eens voorstellen waar de leden van de Tweede Kamer vergaderen. Het is nu een mooie halfronde zaal, maar voorheen was de vergaderzaal rechthoekig. De ouderen onder ons weten dit vast nog wel. De voorzitter zat vooraan, Links voor hem zaten de communisten en de socialisten; rechts voor hem de liberalen, terwijl de overige groeperingen (katholieken en protestanten) recht in het midden voor hem zaten. Zo was globaal de indeling. Vandaar, dat de socialisten linksen werden genoemd en de liberalen rechtsen. En dat enkel vanwege het feit, dat ze links of rechts voor de voorzitter zaten. In de loop der jaren zijn deze begrippen een eigen leven gaan leiden. Vooral de socialisten en communisten probeerden de omstandigheden van de zwakkeren in de samenleving te verbeteren, terwijl de liberalen meer aandacht hadden voor de positie van het bedrijfsleven: liefst niets inleveren, je bezit is heilig. En zo werden de begrippen links en rechts gekoppeld aan respectievelijk socialisten en liberalen.

De laatste tientallen jaren zie je dat in het kerkelijk jargon deze begrippen ook steeds meer gebruikt worden. Met links wordt dan bedoeld, dat je voor vernieuwingen/veranderingen bent en met rechts dat er zoveel mogelijk van het oude vertrouwde moet blijven. Dit is natuurlijk wel wat kort door de bocht, maar in grote lijnen komt het hier wel op neer. Nu is daar natuurlijk niks mis mee. Ieder mens is verschillend. Echter, de basis, de liefde tot de Heere Jezus, is natuurlijk wel voorwaarde voor ons denken en handelen.

Het Humanistisch Verbond voert een luidruchtige campagne voor het tijdelijke leven. Ongetwijfeld kent u hun slogan: Zonder uw steun is het Humanistisch Verbond aan de goden overgeleverd. Een anti-leus. Tegen de macht en invloed van het christelijke geloof vooral. Tegen de kerk met name. Kennelijk heeft dat nog niet zoveel athe?stengangers getrokken. Nu proberen ze leden te lokken met - zeg maar - hun evangelie in een nieuw jasje. Ze laten dat evangelie celebreren door BN-ers. Zij treden op - overigens zonder enige opleiding of wijding - als priester/predikant van het moderne leven. Ik zag Alexander Pechtold al voorbijschuiven met zijn toch altijd al ietwat devote blik. De boodschap is: ?Gelooft u ook meer in het leven v??r de dood?? Een slagzin overigens die bedacht is door het toch niet erg rationeel klinkende reclamebureau Imagine - de Verbeelding -, maar dat terzijde. Op die vraag wordt natuurlijk een halleluja en amen verwacht: ja, ik van ganser harte. Velen hebben daar ook al een ritueel bij bedacht: ontdoping.

Tijdens onze reis door Zuid Afrika waren ook op bezoek bij onze vrienden in Pretoria. We kennen elkaar al meer dan 25 jaar en elke keer als we elkaar zien is het of we elkaar gisteren nog gesproken hebben. Alleen aan onze ouder wordende koppies kunnen we zien dat het wel weer een tijdje geleden moet zijn dat we elkaar gezien hebben.
De banden worden weer aangehaald. Er wordt naar de welstand van ieder van ons ge?nformeerd. En natuurlijk heel uitgebreid naar die van de kinderen en kleinkinderen.

En dan passeert de toestand in de wereld en de kerk de revue. In Zuid Afrika gaat het goed. Er is duidelijk een vooruitgang te zien. Dat ervaren zij ook. Al is het voor blanken wel moeilijker om een baan te krijgen en te houden. Gelukkig hebben de kinderen werk en het gaat goed met het bedrijf van onze vriend. Met de politiek bemoeien ze zich niet veel. Er is vrijheid voor iedereen, ook vrijheid van godsdienst.

De afgelopen week is eindelijk de oliebron die de grootste olieramp in de Amerikaanse geschiedenis veroorzaakte, definitief gedicht. De Macondo bron is voorzien van een dikke laag cement, waardoor er geen olie meer uit kan stromen.
U weet het vast nog wel: olieplatform Deepwater Horizon van oliemaatschappij BP explodeerde op 20 april van dit jaar. Elf mensen overleden en zeventien raakten gewond. Door de explosie stroomde vanuit de onderzeese bron, op 1.500 meter diepte, ruwe olie de zee in. In totaal is er meer dan 780 miljoen liter ruwe olie de zee ingestroomd.
De ruwe olie die de zee instroomde veroorzaakte enorme schade aan de flora en fauna in de Golf van Mexico. Visserij is voor lange tijd stilgelegd en ook de toeristen meden dit gebied. Al met al is een gebied van ongeveer 180.000 vierkante kilometer geraakt door de lekkage.

Regelmatig krijg je bij het voorgaan in verschillende gemeenten de opmerking te horen: 'Dominee, wilt u in de preek ook aandacht geven aan de jeugd'. Een begrijpelijke vraag, immers onze jongeren horen ook bij de gemeente. Het is belangrijk dat ook de jongens en meisje in de kerk iets van de verkondigde boodschap zullen begrijpen. En dat die boodschap hun hart zal raken en hun leven richting zal geven om te gaan in het spoor van het Woord van God. Niet dat een predikant dit bewerkt. Dat is het werk van de Heilige Geest. Maar de Geest maakt wel gebruik van mensen die de Bijbel uitleggen en toepassen.
Nu is dat niet altijd even eenvoudig als het gaat om de jongeren. Denk maar aan het feit dat de gevarieerdheid onder hen wat hun leeftijd en bevattingsvermogen betreft groot is. Er zitten jonge kinderen, opgroeiende jongelui en bijna volwassenen in de kerk. Daarbij, de ene dominee heeft meer gaven om in een preek de jongeren aan te spreken dan de andere. En laten we ook niet vergeten dat niet elk Bijbelgedeelte voor iedereen direct duidelijk is te maken. Er is geestelijk leven en geestelijke groei nodig om de heilgeheimen in de Schrift te kunnen verstaan. En bijbelse begrippen en verbanden moeten doorzien worden. Moeten onze jongeren alles al kunnen begrijpen? Ik denk van niet. Precies als bij hun ontwikkeling naar volwassenheid onderwijs nodig is, zo is dat ook nodig bij de geloofsopvoeding.

Commentaar

 • Randkerkelijk 2020-07-31 17:45:42

  ‘Je snapt nu hoe makkelijk het is randkerkelijk te worden.’ Het is een zinnetje uit een gesprek...

 • Black Lives Matter 2020-07-17 17:14:52

  De beweging Black Lives Matter is dagelijks in het nieuws. Dit is een internationale beweging die...

 • Leren 2020-07-03 18:45:08

  Discriminatie is een groot probleem. En het gaat veel verder dan alleen politiegeweld tegen...

 • 1 juli 2020-06-26 15:24:27

  Wat is er voor bijzonders aan deze datum? Ja, we mogen weer met honderd personen een kerkdienst...