Het hangt in de lucht: verbinding. Als de bijna onontkoombare tegenbeweging van de individualisering in de samenleving. Als een ongeplande reactie op het verketteren van hen  die er niet dezelfde opvattingen op na houden als jij. Het geschreeuw tegen, gescheld op en nihiliseren (is dit een bestaand woord?) van al dan niet reële tegenstanders, maakt dat nu plaats voor het verlangen naar verbinding? Ik stip willekeurig wat zaken aan.

Afgelopen zaterdag zat ik met mijn vrouw aan bij een heerlijke oosterse maaltijd samen met nog zo’n dertig andere voorgangers en hun partners. De maaltijd was georganiseerd door een aantal vrouwen(!) die ernaar verlangden dat die voorgangers elkaar zouden ontmoeten, met elkaar zouden spreken en met elkaar zouden delen. Een ontspannen avond. Maar ook een avond met diepgang. In het Koninkrijk van God heb je elkaar nodig en mogen we invulling geven aan het diepe verlangen van de Heiland: opdat zij één zijn. Op zoek naar wat ons verbindt!

 

Onlangs heeft de commissie Deetman een eindrapport van haar werkzaamheden uitgebracht. De commissie heeft onderzoek gedaan naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk in de periode van 1945 tot en met 2010. Dat onderzoek heeft zij gedaan in opdracht van leidinggevenden binnen deze kerk.

De opdracht kwam nadat begin 2010 een stroom van berichten over misbruik op gang was gekomen. Daaraan voorafgaande waren soortgelijke berichten naar buiten gekomen in de Verenigde Staten, Oostenrijk en Duitsland. In het eindrapport wordt verslag gedaan van de verhalen die de onderzoekscommissie heeft gehoord. Elk verhaal was voor hen schrijnend.

Economisch

2012 wordt verschillend geduid. Er zijn politici en deskundigen die zegggen dat we dit jaar wel uit de crisis komen. Anderen hebben er een hard hoofd in. Duidelijk is in ieder geval dat er vastberaden keuzes gemaakt moeten worden. Die keuzes zullen pijn doen. Alom zullen er bezuinigingsmaatregelen genomen worden. Er zal een nieuwe koers gevaren moeten worden om uit de crises te raken.

Ecologisch

Duidelijk is geworden dat de doelstellingen van Kyoto niet worden gehaald. Het knarste al in Kopenhagen. In Durban kwam de duurzaamheidstrein welhaast tot stilstand. De reden ligt voornamelijk daarin dat mogendheden niet meer bereid zijn of niet in staat zijn dure investeringen te plegen om de duurzaamheid te bevorderen. Ik heb al eens eerder gezegd dat duurzaamheid een luxe is die rijke landen zich kunnen veroorloven zolang er geld voor (over) is. Hoe de koers opnieuw richting een duurzamere omgeving te krijgen is een open vraag. Bovendien zijn er ook de nodige twijfels of menselijke inspanning sowieso het klimaat ten goede kan beïnvloeden.

 

In veel gevallen is het geven van applaus voor iemand of een groep personen die een bijzondere prestatie heeft geleverd een normale zaak. Het wordt zelfs bijna van je verwacht. Denk bijvoorbeeld aan een diploma uitreiking. Je zoon of dochter krijgt een paar welgemeende woorden van de schooldirecteur en als de handtekening is gezet en het diploma is overhandigd volgt er een applaus van alle aanwezigen als blijk van waardering voor het behaalde resultaat. Je kunt ook denken aan de uitvoering van een operette, waar na afloop van het optreden door het publiek met de handen wordt geklapt voor de spelers als dankbetoon voor datgene wat geboden is.

Hetzelfde ritueel heb je bij een prijsuitreiking op sportief of cultureel gebied. Voor velen werkt het applaus als een stimulans. Ik kan mij dan ook altijd zeer goed voorstellen, dat na een bepaald soort kunstgenot het publiek behoefte voelt zich te uiten en wel door handgeklap. Zelf heb ik dat meerdere malen als positief ervaren.

Deze editie van het Kerkblad heeft als thema ‘een kale Kerst’.

Ik moest denken aan een recent gesprekje in de hal van onze Ontmoetingskerk, in Dronten. Eén van de mannen die catechisatie geeft, vertelde over een Bijbelquiz, die hij bij jongeren van circa 15 jaar had gedaan. Veertien vragen over het Kerstverhaal.
Je zou zeggen, dat verhaal is zo bekend, iedereen scoort wel een dikke voldoende. Toch?

Laten we met een drietal vragen de proef op de som nemen.

Commentaar

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....

 • Lijdenstijd 2024-03-23 18:53:26

  Met de lijdenstijd lijkt onze samenleving niet uit de voeten te kunnen. Hoe anders is dat met...

 • Leipzig en Navalny 2024-03-07 19:01:01

  Vorige week waren mijn vrouw en ik een paar dagen in het voormalige Oost-Duitsland op bezoek bij...

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...