Vorige week ging hij met emeritaat en nam hij afscheid als buitengewoon hoogleraar diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit: Herman Noordegraaf. Zijn hele werkende leven was hij met diaconie bezig. Tijdens zijn afscheidssymposium aan de VU in Amsterdam pleitte hij voor het aanstellen van betaalde diaconale beroepskrachten. Deze mensen kunnen vrijwilligers aansturen en contacten onderhouden met de burgerlijke gemeente en andere instanties. De continuïteit van diaconale projecten is volgens hem dan ook beter geborgd. Voor vrijwilligers is dit gewoon te veel gevraagd.

Een jong gezin uit een centraal Aziatisch land, kreeg deze week na een lange asielprocedure een definitief ‘nee’ te horen. Ze draaien al enkele jaren actief mee in een van onze kerken, maar de IND, de Immigratie en Naturalisatiedienst, gelooft hun bekeringsverhaal niet. ‘Ze zijn er kapot van’ stond in het bericht dat is verspreid onder vrienden. ‘We moeten ons nu beraden op hoe het verder moet.’ Een tweede afgewezen christengezin komt uit een Midden-Oostenland. Ze zeggen dingen over Christus die je van kerkmensen lang niet altijd hoort. Maar de IND gelooft het niet. Vorige week zijn ze het AZC ontvlucht uit angst dat ze moeten verhuizen naar een Uitzetcentrum. Ze zijn doodsbang. Een derde familie komt uit een Noord-Afrikaans land. Ze zien met spanning uit naar het eind van deze week. Dan horen ze van de rechter of ze mogen blijven of moeten vertrekken. Al eerder hebben ze negatief gekregen. Zij zijn geen ‘nieuwe christenen’, zoals de twee bovengenoemde families. Ze horen bij de vervolgde christenen. Het gaat nu dus niet om hun bekeringsverhaal. Maar de IND twijfelt aan de echtheid van hun documenten.

Er wordt momenteel hard aan gewerkt. De Christelijke Gereformeerde Kerk van Zwolle heeft per 1 januari 2018 4217 leden. Bij het schrijven van deze bijdrage is dat aantal gestegen. Waar wordt hard aan gewerkt? Aan het opsplitsen van ‘Zwolle’ in tien kleinere gemeenten van elk ruim 400 leden. Het is de bedoeling dat in de loop van 2019 een en ander geregeld is. Reden voor deze opsplitsing? Het verkrijgen van een stem binnen de landelijke CGK. En – als eerste stap – binnen de classis Zwolle. Die classis draagt wel de naam van Zwolle maar als het gaat om vertegenwoordiging naar meerdere vergaderingen - en dan vooral op de generale synode - zult u tevergeefs een afgevaardigde van deze gemeente aantreffen…

 

Israël heeft zijn grenzen verdedigd tegenover Palestijnen die de staat bedreigden bij zijn zeventigjarig bestaan. Wie verdedigt de joden in Europa? In Engeland wenste een moslimorganisatie joden via een paginagrote advertentie sjaloom toe: ‘Veel te lang heeft antisemitisme ongehinderd zijn gang kunnen gaan.’ De ondertekenaars zijn prominente Britse moslims.

Commentaar

 • Graceland 2019-09-13 17:32:12

  Afgelopen zomervakantie heb ik iets nieuws gedaan. Voor het eerst van mijn leven ben ik naar een...

 • Student in 2019 2019-09-06 18:00:08

  Het is weer september, de vakantie is voorbij, ook voor het hoger onderwijs. Jongeren gaan voor...

 • Engelandvaarders 2019-08-30 18:36:12

  ‘Als we eerst Antwerpen maar voorbij zijn.’ We zijn op weg naar Engeland. Twee kleinkinderen van 9...

 • Maak me niet rijk. 2019-08-23 09:38:59

  Het is ongelofelijk en ook beangstigend wat geld met mensen kan doen. De voorbeelden liggen voor...