Image?Ze lezen nieuws als journalisten. Ze kijken films als regisseurs. Ze kijken naar reclame als reclamemakers. Deze eerste positieve, slimme generatie vergt een geheel nieuwe benadering. Want als je je communicatie verkeerd inricht, dan raak je ze kwijt. Voorgoed. Dan blijven ze onverschillig of keren zich zelf van je af.? En met name het zinnetje ?? als je je communicatie verkeerd inricht, dan raak je ze kwijt. Voorgoed ...? deed de redactie van het Kerkblad vragen: Wat moeten wij daar als kerk mee? Wij communiceren nog steeds zoals we dat al eeuwen deden. Raken wij de jongeren niet kwijt omdat we het evangelie niet op een voor hen vatbare en hanteerbare manier communiceren? Want voor de generatie Einstein (geboren na 1990) geldt: ?De Kerk is haar macht over het geestelijk welbevinden ontnomen, eenieder kan nu zelf beschikken over het lijf in pijn, leven en dood. We zijn individuen geworden met een eigen wil, niet gedicteerd door geloof of andere ideologie?n?.

Echtheid
Wat moeten we als kerk met de manier, waarop de Einsteiners (en allen na hen) hun leven bouwen? Niemand zal ontkennen, dat de kerk de taak heeft in woord en daad lichaam van Christus Jezus in de tijd te zijn. Opdat mensen geloven in de liefde van God en door het geloof behouden worden. Een eerste vereiste is dan wel, dat de kerk ?echt? is. Dat betekent, dat de kerk aan alle kanten uitstraalt geheel en al en onvoorwaardelijk te geloven wat of in Wie ze zegt te geloven. Maar wat moeten we doen om dat uit te stralen? En hier zit een heel lastig punt. Als wij gaan bepalen op welke manier echtheid blijkt is er weer een vorm geboren, die binnen de kortst mogelijk tijd weer een lege huls is. Toch doe ik een poging.

ImageIn mijn eerste artikel gaf ik een korte omschrijving van ?Emerging Churches?. We zagen dat  in een EC alles erop gericht is om aansluiting te vinden bij de manier van denken en leven van postmoderne mensen. De ingrijpende cultuuromslag van modernisme naar postmodernisme is daarbij het centrale thema. Hoe hebben wij als gereformeerde christenen deze beweging nu te waarderen?


Er zijn diverse invalshoeken te bedenken waarop wij als gereformeerde christenen kunnen reageren op de EC. Ik beperkt me tot drie onderwerpen:

-    Het onderscheid tussen modernisme en postmodernisme
-    De omgang met de cultuur
-    De visie op de kerk

Verschillende mensen hebben gereageerd op de oproep van de redactie om iets te vertellen over hun belevenissen tijdens de winters van vroeger en nu.
De reactie wil de schrijvers hartelijk bedanken voor hun medewerking.
Hieronder vindt u hun verhalen.

Scheuvels
Scheuvels
Op de ?scheuvels? naar de kerk in Mussel!


Het was in mijn jeugdjaren, lagere school, dat het op zondagmorgen hevig geijzeld had.
Je kon vanwege de gladheid amper op de been blijven.
Mij pa, Wubbo Wever, zei tegen mij: ?Wat doen we Jan? De scheuvels onder en doe achter mie aan.?
Er was bar weinig volk in de kerk. Evenwel, na de kerkdienst was het dooi geworden.
Dus: in plaats van scheuvel?n, met de scheuvels onder de arm naar huis.
Later werd er door thuisblijvers opgemerkt of scheuvel?n  op zondag wel passend was.
Mijn pa zei: ?Wij waren tenminste in de kerk !?

Stadskanaal                
Jan Wever

P.S. scheuveln = schaatsen

ImageDe filosoof en politicoloog Roel Kuiper schreef dit boek als onderdeel van de Christelijk Wijsgerige Reeks. Hij was eerder directeur van het Wetenschappelijke Instituut van de ChristenUnie, nu hoogleraar in de Reformatorische Wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Op een diepzinnige wijze toont Kuiper aan hoe de samenleving is los gezongen van God, maar ook hoe de Rede - zeg het nuchtere verstand - zich heeft losgezongen van andere reflectiepunten. Met noodlottige gevolgen. Die ontwaren wij in onze tijd aan den lijve. Doorgeschoten individualisme met als kwalijk effect vereenzaming. Doorgeschoten liberalisme met als leuze ?De vrijheid voorop in alles!? Met als kwalijke gevolgen, o.a. het recht om te beledigen of om steeds verder de criteria op te rekken bij abortus provocatus en euthanasie. Het wordt een wereld van de onredelijke redelijkheid en een tijd van intolerantie. We merken dat in de aanvallen op het bijzondere onderwijs ? Art. 23 van de Grondwet.

ImageVoelen mensen die nog nooit ?iets met de kerk hebben gehad? zich thuis in onze gemeente? Hoe houden we jongeren binnenboord? Spreken we niet-christenen aan met onze manier van kerk-zijn? Met andere woorden: kunnen we nog vooruit met onze Christelijke Gereformeerde kerken? Missionaire teams, jongerenwerkers, ambtsdragers zijn, als het goed is, steeds met dit soort vragen bezig. Maar zijn er ook antwoorden?

In dit artikel wil ik iets laten zien van de antwoorden die ?Emerging Churches? op deze vragen geven. Wat kunnen we leren van hun manier van denken?

Wat zijn Emerging Churches?
Emerging Churches (EC?s) zijn experimentele kerken, die vooral in de Verenigde Staten en Engeland sinds de jaren ?90 van de vorige eeuw zijn ontstaan. Ze vinden dat bestaande kerken teveel zijn blijven steken in structuren, denkvormen en uitingen uit de tijd van het Modernisme, terwijl onze westerse wereld toch alweer zo?n 30 jaar als Postmodern te boek staat.

De Engelse term ?Emerging Church? heeft een dubbele betekenis. ?Emerging? komt van het Engelse woord  ?emergent? en betekent ?opkomend?. Maar ook heeft deze term een relatie met het Engelse ?emergency?, en dat betekent ?noodsituatie?. Met de term ?Emerging Church? wordt dus bedoeld een nieuwe generatie kerken, opkomend vanuit een besef van noodzaak tot verandering.

Commentaar

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....

 • Lijdenstijd 2024-03-23 18:53:26

  Met de lijdenstijd lijkt onze samenleving niet uit de voeten te kunnen. Hoe anders is dat met...

 • Leipzig en Navalny 2024-03-07 19:01:01

  Vorige week waren mijn vrouw en ik een paar dagen in het voormalige Oost-Duitsland op bezoek bij...

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...