ImageOp 9 juni is het zover. Dan wordt iedere Nederlander van 18 jaar en ouder geacht van zijn stemrecht gebruik te maken. De tijden dat je door de straat liep en achter menig raam een verkiezingsposter zag hangen zijn voorbij. Felle politieke debatten tijdens verjaardagen behoren ook tot een andere tijd. Gaat het om de vreemdelingen in deze verkiezingen? Dat was waarschijnlijk het geval geweest als de economie er beter voor had gestaan. Nu is het belangrijkste onderwerp de hoogte van de staatsschuld in combinatie met terugdringen van het begrotingstekort.

Op wie moet ik stemmen? Welke partij heeft mijn voorkeur? Gelukkig is daar het geweldige internet dat mij helpt om mijn weg te vinden door de brij van verkiezingsprogramma?s. Want wie heeft vandaag de dag de tijd om die allemaal door te ploegen? Ik zou kunnen stemmen op de ?automatische piloot?: aan de partij die vorige keren mijn voorkeur had zal ik ook dit keer het rood van mijn potlood schenken. Toch maar eens nagaan of die partij nog steeds uitdraagt wat ik politiek ook belangrijk vindt.

ImageHebben amuletten echt invloed, ook als je er niet in gelooft? Kun je als Christen ook bezeten zijn van een boze geest? Hoe kunnen we als kerk voorkomen dat de boeren, voordat ze gaan zaaien een kip slachten op het land ter bevordering van de vruchtbaarheid? Voor de kerk in Noord-Sumatra zijn dit dagelijkse vragen.

Je hebt wel gelijk, het gaat beslist beter met me sinds ik naar de kerk ga. Vroeger verliet mijn geest mijn lichaam geregeld en dan moest mijn vrouw de sjamaan roepen om mijn geest weer terug te roepen. Daarvoor moesten we hem flink betalen. Sinds ik naar de kerk ga, heb ik de diensten van de sjamaan veel minder nodig, dat is mooi. Ik voel me beter. Maar waarom zou deze nieuwe krachtbron, Jezus, de oude (de sjamaan) uitsluiten? Als ik ananas plant hoef ik de papayaboom toch niet om te hakken?
Micha, de jonge dominee in het Batakdorp, vindt het lastig een antwoord te geven. Hoe leg je uit dat het een verschil is van dag en nacht? De mensen in het dorp zien de sjamaan als een werker van het licht. Er zijn namelijk ook tovenaars die vervloekingen over mensen uitspreken zodat ze ziek worden. En dan maakt de sjamaan je weer beter. Hoe kun je daar nu iets op tegen hebben?
Micha probeert te vertellen dat de macht van Jezus niet los verkrijgbaar is en dat de Here God geen tweede naast zich duldt, maar het valt niet mee dat uit te leggen aan deze mensen die tot geloof in Jezus gekomen zijn doordat ze zijn kracht gezien hebben. Waarom duldt Jezus geen sjamaan naast zich?

ImageDit Pinksternummer heeft als thema ?De geesten onderscheiden?. Jongeren zijn in de ban van witte en zwarte magie. Onomwonden melden ze op hun hyves-pagina dat ze contact hebben met een ?wicca?. Ouderen zitten gepassioneerd voor hun TV te kijken naar Char of naar David Ogilvie, de zogenaamde Geestenfluisteraar. Zelfs de aloude Uri Geller doet met een TV show een geweldige duit in het zakje. Er spookt meer dan je denkt. Of toch niet? Is het verbeelding of een truc of zijn het slimme verkooppraatjes? De bijbel noemt tal van geestesgaven. Ook de gave van het onderscheiden van geesten. Wat moeten we daaronder verstaan? Functioneert die gave nog onder ons of niet? Laten we luisteren naar de Bijbel en naar ervaringen van mensen.
De gave van het onderscheiden van geesten houdt het vermogen in om te onderkennen uit welke bron een geestelijke manifestatie voortkomt. De uitdrukking 'onderscheiden van geesten' is de vertaling van het Griekse 'diakriseis pneumaton'.
De betekenis van 'diakriseis' is: onderscheiden, onderscheid maken, onderkennen. De werkwoordvorm ervan komt voor in bijvoorbeeld Hebr. 5:14, waar we lezen: 'Maar de vaste spijs is voor de volwassenen, die door het gebruik hun zinnen geoefend hebben in het onderscheiden van goed en kwaad.' In zijn eerste brief aan de Korinti?rs gebruikt Paulus dit werkwoord meerdere malen. In 6:5 stelt hij de vraag: 'Is er dan bij u geen enkel wijs man, die uitspraak zal kunnen doen tussen broeders?' In 11:29 lezen we met betrekking tot het avondmaal, dat wie het brood eet en de wijn drinkt, 'tot zijn eigen oordeel eet en drinkt als hij het lichaam niet onderscheidt'. 

ImageIn het vorige nummer van het kerkblad schreef ds. M.J. Kater een bijdrage over bezetenheid, vanuit theologisch perspectief. Ik belicht het onderwerp vanuit psychiatrisch gezichtspunt. Het is goed om daarbij voor ogen te houden dat het een onderwerp is waarover de meningen nogal uiteenlopen, ook binnen de hulpverlening.

Het valt op dat binnen een reguliere psychiatrische setting, zoals een psychiatrisch ziekenhuis of een ambulant centrum, zich zelden tot nooit iemand meldt met psychische klachten die tegelijk bezig is met bevrijdingspastoraat of daarnaar op zoek is. Daaraan kan ten grondslag liggen dat hulpverleners onvoldoende voor deze mogelijkheid openstaan, maar het kan ook zo zijn dat deze mensen zich niet bij de psychiater melden. De kans lijkt mij re?el dat er gescheiden circuits bestaan: de een gaat met bijvoorbeeld een ernstige depressie naar de dokter en de ander gaat op zoek naar bevrijdingspastoraat.

Het is in ieder geval hoogst zelden dat een psychiater een pati?nt tegenkomt bij wie (ook) wordt gedacht aan bezetenheid. Dat is niet alleen opmerkelijk, maar ook spijtig. Het leidt tot twee verschillende zienswijzen die niet van elkaar kunnen leren; immers, men ontmoet elkaar niet.

ImageOok in de Christelijke Gereformeerde Kerken wordt bevrijdingspastoraat toegepast. En wordt dan een speciale gebedsbijeenkomst belegd met de bedoeling een eind te maken aan een be-paalde bezetenheid. Zijn daar Bijbelse papieren voor, of zien we spoken op het kerkelijk erf?


Beste Galsem,
Ongetwijfeld is het met jou als met alle pasbeginnende verleiders: je vlast erop om met een verdorvenheid aan te komen, waar voor de toeschouwers wat aan te smullen valt (...). De vei-ligste weg naar de hel is heus die van de geleidelijkheid, de flauwe helling, lekker zacht voor je voeten, zonder plotselinge bochten ...              


 
Je liefhebbende oom Schroefstrik
Dit citaat is afkomstig uit het boek Brieven uit de hel van de bekende apologeet C.S. Lewis. Hij weet op een heel aansprekende manier iets onder woorden te brengen van wat Paulus schreef over de duivel en zijn methoden (Ef. 6: 11)en zijn bekend zijn met de gedachten van satan (2 Kor. 2: 11).
Demonisering van het leven

Commentaar

 • Verslavingen 2024-07-12 17:57:04

  Ruim een op de vijftien jongeren gokt weleens online, zo blijkt uit een onderzoek van het...

 • All Nations 2024-06-28 17:42:30

  Vorige week was ik met een groep studenten van de Theologische Universiteit Apeldoorn bij All...

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...