Maakt de Geest ons tot een totaal nieuwe mens? Volgens A. van de Beek wel. De Geest is een vuur dat ons eigen leven in de fik steekt. Daarvan blijft niets over. 'Er is geen continuïteit tussen het leven zonder en het leven met de Geest'. De doop in de Geest is een ondergaan in een verterend vuur, maar doet ook een totaal nieuwe mens verrijzen, zo schreef hij in een prikkelende column over Pinksteren.
Het evangelie vermeldt dat Jezus doopt met de Geest. Zo kondigt Johannes de Doper Hem aan. Paulus spreekt ook over de doop in de Geest, hoewel slechts op één plaats (1 Kor. 12, 13). Helaas is de vertaling uit 1951 daarin niet duidelijk. Daar wordt gesproken over een doop door de Geest. Maar in plaats van het woordje 'door' moeten we 'in' lezen: 'Wij zijn allen gedoopt in één Geest'. Die vertaling past bij het vervolg van de tekst. Daar wordt gesproken over het gedrenkt-zijn met de Geest. Ieder die zijn vertrouwen stelt op het volbrachte werk van Jezus, mag weten dat hij is gedrenkt met en gedoopt in de Geest.

‘We leven in moeilijke tijden’. Deze verzuchting hoor ik de laatste tijd geregeld.  Daar wordt dan niet alleen de financiële situatie mee bedoeld. Maar het is meer een gevoel van verwarring, een gevoel van onzekerheid. Bij het lezen van de krant vliegen de tegenstrijdige uitspraken je tegemoet. Ik zal er een paar noemen en dan mag u kijken of u dat ook zo beleeft.
De werkloosheid daalt, er komen banen bij. Maar niemand wil een 40-plusser in dienst nemen en al helemaal geen WAO’ers of Wajong’ers of mensen die al lang in de WW zitten. Vrouwen moeten aan het werk, maar de kinderopvang wordt steeds duurder.
Het PGB wordt afgeschaft. Mantelzorgers krijgen het steeds zwaarder. Want een baan én zorgen voor je partner of ouder is niet te doen. Een verpleeghuis is vaak het dure alternatief.
We moeten ook veel meer zelf betalen. Vooral de geestelijke gezondheidszorg krijgt het zwaar te verduren. Mensen die een psychiater nodig hebben, moeten hoge eigen bijdragen betalen. Dit maakt de drempel om in behandeling te gaan nog hoger dan hij vaak al is. Zorgmijders en junks zullen al helemaal niet meer voor een behandeling kiezen. Moeten er dan eerst ongelukken gebeuren voor iedereen weer wakker wordt geschud?

Wereldwijd hebben al 14 miljoen mensen de Alpha-cursus gevolgd. In Nederland zijn dit er de laatste vijftien jaar al meer dan 180.000!
De Alpha-cursus biedt in tien avonden en één weekend een vrijblijvende kennismaking met het christelijk geloof. Het biedt mensen de gelegenheid om meer te leren over het christelijk geloof. Elke groep komt wekelijks bij elkaar om, na een gezamenlijke maaltijd, te luisteren naar een inleiding over het christelijk geloof. Daarna wordt er in kleine groepjes over doorgesproken. Simpel en doeltreffend zou je zeggen.
Toch is het niet allemaal goud wat er blinkt. Zo is de reden om als kerk met een Alpha-cursus te beginnen al vaak niet echt positief te noemen. Veel gemeenten starten pas als ze merken dat het ledenaantal terugloopt of omdat ze het contact met leden tussen de 20 en 40 jaar aan het verliezen zijn.
Daarnaast worden de cursussen vooral gevolgd door mensen die al lid zijn van een kerk. Het aantal buitenkerkelijken dat door de cursus tot geloof komt en zich actief aansluit bij een kerk is helaas relatief gering.
Ten slotte is de stap naar het bezoeken van reguliere kerkdiensten voor veel tot geloof gekomen cursisten te groot. Veel Alpha-cursisten gaan daarom alleen naar speciale diensten om elkaar daar weer te ontmoeten. De beleving (liturgie) in de meeste traditionele kerken sluit namelijk over het algemeen niet aan bij de beleving van een Alpha-cursist. Het bezoeken en aansluiten bij een ‘vrije’ evangelische groep ligt dan meer voor de hand.

Het is alweer heel wat jaren geleden dat een zuster uit een gemeente die ik mocht dienen haar bezwaren kenbaar maakte met betrekking tot de belijdenisgeschriften van de kerk. 'Niet de leer, maar de Heer', was haar – overigens toen al niet meer zo originele - standaarduitdrukking om haar afkeuring over de leer van de kerk te laten blijken. Ze was niet de enige die zo dacht. Ook anderen uit het gezin waar ze vandaan kwam huldigden dit standpunt en staken dat niet onder stoelen of banken. Sommigen van hen hebben daar de consequentie uit getrokken en zijn overgestapt naar een evangelische gemeente.

We hebben het meegemaakt! Een zetel meer had erin gezeten voor de CU en SGP samen. Als één van de twee partijen er voor had gekozen voor de ander te stemmen hadden ze in de Eerste Kamer één zetel meer gehad. Ik hoed me ervoor met modder te gaan gooien. Politiek is blijkbaar een ingewikkeld vak. Voor mij te hoog gegrepen. Een vraag die rest: waar was dit machtsspel op gericht? Twee christelijke partijen die momenteel niet goed door één deur kunnen… Dat zal ongetwijfeld waar zijn. En er zijn ongetwijfeld argumenten te bedenken waarom het ging zoals het ging. Leg het mij maar uit. Maar begrijpen, nee begrijpen doe ik het niet.

Triester kan het bijna niet. SGP 1. CU 2. 4 in plaats van 3 zetels; had gekund! In eigen hand hadden ze het! Dan heb je ruim 33 procent meer zetels! Nee, dat doen we niet. Het gaat me er niet om een bepaalde partij te kijk te zetten. Maar ik val stil. Is de geestelijke vervreemding bij de politici van deze partijen dan zo groot geworden? Zo onoverbrugbaar groot? Of is de gang van zaken bij deze verkiezingen alleen maar ‘politiek’ te verklaren en zit daar niets ‘geestelijks’ aan. Maar politiek bedrijven valt toch ook binnen het koninkrijk van God. Daar hoort toch ook een bepaalde stijl bij? Of vraag ik in deze verwarrende tijden teveel? Leg het mij maar uit. Begrijpen doe ik het toch niet.

Commentaar

 • Randkerkelijk 2020-07-31 17:45:42

  ‘Je snapt nu hoe makkelijk het is randkerkelijk te worden.’ Het is een zinnetje uit een gesprek...

 • Black Lives Matter 2020-07-17 17:14:52

  De beweging Black Lives Matter is dagelijks in het nieuws. Dit is een internationale beweging die...

 • Leren 2020-07-03 18:45:08

  Discriminatie is een groot probleem. En het gaat veel verder dan alleen politiegeweld tegen...

 • 1 juli 2020-06-26 15:24:27

  Wat is er voor bijzonders aan deze datum? Ja, we mogen weer met honderd personen een kerkdienst...