'Wy Friezen knibbelje allinne foar God' (wij Friezen kielen alleen voor God).  Deze woorden sprak volgens overlevering, Gemme van Burmania in 1555. Hij vertegenwoordigde Friesland bij de inhuldiging van Filips II als koning over de Nederlanden. Bij die gelegenheid weigerde hij te knielen voor de nieuwe koning, wat in die tijd wel gebruikelijk was. Maar volgens dezelfde overlevering sprak hij wel de eed van trouw uit aan Filips II. Mijn hoofdmeester van de lagere school kon daar aan de hand van een geschiedenisplaat adembenemend over vertellen. Het staat allemaal nog helder op mijn netvlies.

Gebrek aan vertrouwen. Dat is er mis in ons land. Het heeft grote gevolgen en kost handen vol geld. De laatste weken horen we dagelijks over de paardenvleesaffaire. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit eist dat vijftigmiljoen kilo – dat is 50.000 ton – rundvlees wordt teruggehaald, want ze kan de veiligheid van dat vlees niet meer garanderen. Ook al werden maar bij twee partijen een te hoge dosering medicijnen aangetroffen, toch moet alles worden teruggehaald door producenten en leveranciers. Zo niet een onmogelijke, dan toch een heel kostbare operatie. Al die duizenden tonnen moeten vernietigd worden. Daar komt bij dat verscherpte controle vlees voor de consument duurder maakt. En waarom? Het vertrouwen is weg. Het spreekwoord zegt: Vertrouwen gaat te paard en komt te voet.

Je zult maar een pas bekeerde moslim zijn. En dan ook nog iemand die wacht op het verkrijgen van een verblijfsvergunning. En dan ook nog in een land waar jouw bekering met argusogen wordt bekeken. Is er wel een echte verandering te zien in jouw leven? Of wend jij wat voor om een vergunning te bemachtigen? En dan herinner ik me recente onderzoeken naar hoe niet-gelovigen christenen ervaren: christenen zijn mensen met wijzende vingertjes. Ze zijn vooral tégen van alles en nog wat. En verder zijn ze hypocriet en voor de rest van hun gedrag niet anders dan andere mensen. Oei, zouden wíj de toets doorstaan van: ‘dit is een echt christen’?

Waarom was deze wrede gebeurtenis nodig, de kruisdood van de Zoon van God? De Almachtige kon toch ook 'gewoon' vergeving schenken? Is Hij een god die met bloed tevreden moet worden gesteld? Kan zijn wraakzucht alleen door een wreed lijden worden gedimd?

De noodzaak van Jezus' lijden wordt onder meer duidelijk wanneer we nagaan wat echte vergeving is. Vergeving brengt lijden met zich mee. Hoe pijnlijk is het wanneer je zelf voor de kosten opdraait van de schade die een ander heeft veroorzaakt. De vergeving die God schenkt, bracht ook lijden met zich mee, met name voor zijn Zoon.

Deze woorden hoor ik de laatste tijd veel vaker: het spijt me. Wil je het wat populairder verwoorden dan hoor je ‘sorry’. Op vele terreinen hoor je dat woord: de kinderen zeggen het tegen hun ouders wanneer ze iets verkeerds hebben gedaan of iets hebben vergeten; een werknemer zegt het tegen zijn werkgever wanneer hij te laat op zijn werk komt en zo kun je vele voorbeelden bedenken. Zelfs in de Tweede Kamer wordt het woord ‘sorry’ gebruikt. Je hoort het geregeld uit de mond van een minister of staatsecretaris wanneer hij of zij de Tweede Kamer verkeerd heeft voorgelicht. Voor zover ik mij herinner was mevrouw Winnie Sorgdrager, de toenmalige minister van justitie, de eerste die dit woord gebruikte. En dat niet één keer, maar herhaaldelijk. Zo ontstond een sorry-cultuur. Uiteindelijk heeft het wel haar carrière gekost als minister.

Commentaar

 • Zingen in de eredienst 2023-12-02 13:08:03

  Welke liederen leren wij onze kinderen en jongeren aan?   Het is nog niet eens zo lang geleden:...

 • Missionaire voorbede 2023-11-03 18:25:06

  Eigenlijk richt ik dit commentaar vooral aan mezelf. Omdat ik er zelf vaak niet aan denk als ik op de...

 • Herverkaveling? 2023-10-20 08:35:40

  In de media duiken de laatste tijd geregeld stemmen op om alle gereformeerde kerken op een hoop te...

 • De achilleshiel 2023-10-06 15:18:46

  Soms gebeurt er iets in je omgeving, dat je aan het denken zet. En als je iemand bent, bij wie dat...